POZVÁNKA

Filozofie přírodních věd v Olomouci druhým rokem

4. 1. 2011

Před rokem na Přírodovědecké fakultě naší univerzity začal přednáškový kurz filozofie přírodních věd, určený studentům všech fakult (kolokvium, 3 kredity) i široké veřejnosti. Celkově se zapsalo 125 studentů z různých fakult (PřF, FF, PdF, PF, FZV, LF) a aula v nové budově PřF na třídě 17. listopadu bývala vždy slušně zaplněná. Přednášejí Mgr. Evžen Stehura (absolvent historie/filozofie na FF UP), Dr. Martin Škabraha (absolvent historie/filozofie na FF UP), Dr. Boris Cvek (absolvent anorganické chemie a přednášející buněčné biologie na PřF UP, doktorand filozofie přírodních věd na UK v Praze) a prof. Zdeněk Dvořák (vedoucí garantující Katedry buněčné biologie a genetiky na PřF UP).

Obsahem přednášek je historie přírodních věd, dějiny filozofického myšlení nad povahou přírodních věd, napětí mezi vzdělaností přírodovědnou a humanitní, vývoj přírodních věd ve 20. století s jeho filozofickými důsledky, sociální aspekty expanze přírodních věd, etika vědecké práce a nakonec i vztah mezi přírodními vědami a náboženstvím či uměním.

Přednášky vycházejí převážně z dosud nepřeložené (rok vydání po roce 2000) anglosaské literatury ze zahraničních univerzit (Oxford, MIT, Princeton, University of Chicago), která je jako zdroj vždy uvedena. Jejich tříhodinový (3 x 45 minut) formát umožňuje širokou diskuzi s posluchači. Sylabus a některé powerpointové prezentace přednášek lze najít ZDE.

Zveme všechny studenty i zájemce k účasti na druhém roce přednášení filozofie přírodních věd na PřF UP. Přednášky budou probíhat během letního semestru 2011 každé úterý 17:00-19:15 v aule nové budovy Přírodovědecké fakulty na tř. 17. listopadu v Olomouci. Garantem předmětu je Dr. Cvek (dotazy směřujte na mailovou adresu cvekb@seznam.cz).

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 4.1. 2011