I lékař je potenciální pacient

4. 1. 2011 / Jitka Seidlerová

Podala jsem výpověď v rámci akce "Děkujeme, odcházíme", píše lékařka Jitka Seidlerová, PhD. Důvodem je katastrofální situace českého zdravotnictví, a to především nemocniční péče. Jako lékař pracuji 8 let. Za tu dobu se výrazně zhoršila personální situace v nemocnicích. Tam, kde dříve pracovali 2-3 odborníci, jsou nyní lékaři absolventi, nebo lékaři s krátkou praxí, nebo kolegové z jiných odborností na "kolečku". V praxi to znamená, že se o nemocné často stará někdo, kdo nemá prakticky žádné zkušenosti. O víkendech není výjimkou, že na oddělení slouží jeden lékař s roční praxí bez možnosti se s někým poradit. Úroveň péče o nemocné hraničí s experimentováním.

V Británii zavládla ostrá kontroverze ohledně zvýšení DPH na 20 procent

4. 1. 2011

Konzervativní britský ministr financí George Osborne zvýšil v Británii od 1. 1. 2011 DPH na rekordních dvacet procent. Sdělovací prostředky na to reagují jako na neuvěřitelně kontroverzní opatření. Daň je obecně považována za neférovou, protože její zvýšení postihne výrazněji chudší občany. Kromě toho média poukazují na skutečnost, že dvaapůlprocentní zvýšení DPH je "příliš vysoké" a povede v už tak obtížné hospodářské situaci letos na jaře k bankrotu mnoha menších obchodů a podniků.

Novoroční lhaní v Lánech 2011

4. 1. 2011 / Josef Brož

Záznam České televize trvá něco přes devět minut. Přesto je v tom krátkém záznamu z tiskové konference, kterou uspořádal český prezident Václav Klaus se svou chotí - po "tradičním novoročním obědě" na zámku v Lánech dne 3. ledna 2011 - přímo čítankově vidět, co je dnes v Česku politika. Je to především vědomá a cílená lež. Nevěříte? Podívejme se postupně na několik detailů, které o tom svědčí.

Koalice ODS, TOP09, Věcí veřejných a Václava Klause:

Vláda korupční zodpovědnosti

3. 1. 2011 / Jakub Rolčík

Tak jsme se před Vánocemi dočkali.

Tolikrát šlo vše do ztracena pro nedostatek důkazů a nemožnost prokázat úmysl. Tolikrát byly nahrávky nedokonalé a nic prý nedokazovaly, neboť byly neúplné. Tolikrát nám tvrdili, že jde výhradně o výjimečné výstřelky několika nevýznamných jedinců... Ale nahrávky, které zajistil bývalý ředitel Státního fondu životního prostředí Libor Michálek, výmluvně potvrzují to, co většina občanů České republiky tuší nebo dávno ví: Naše vlast je rájem propracované, systematické a stále bezostyšnější korupce a zlodějny.

Václav Havel zesměšňuje člověka, který je za hanebných podmínek vězněn, aniž by byl obviněn z nějakého zločinu

3. 1. 2011 / Daniel Veselý

Václav Havel se v aktuálních OVM vyjádřil i ke kauze WikiLeaks (zhruba od 30. minuty). Vůbec mě nepřekvapilo, že je o ní chabě informován. O to horší a bez nadsázky ohavné bylo jeho vyjádření o Bradley Manningovi – mladém americkém vojákovi, který zřejmě vedle jiných vojenských materiálů serveru WikiLeaks předal videozáznam, na kterém posádka amerického bitevního vrtulníku Apache v Iráku zavraždí tucet civilistů včetně dvou kameramanů z Reuters.

Moravcův prezident - flusanec do tváře veřejnosti

3. 1. 2011 / Štěpán Kotrba

Že redakce publicistiky České televize začala nový rok Otázkami Václava Moravce s Václavem Havlem, je výraz bezradnosti nad tím, že současný prezident Václav Klaus odmítá do studia chodit a ona nemá nikoho, kdo by promlouval moralistickými sentencemi k zástupům. Neví, že lidé po nikom takovém netouží. Že Moravcův rozhovor s "tatíčkem" Havlem televize předtočila a vysílala ze záznamu, je dokladem předkloněné servility. Že ovšem zkušený moderátor Václav Moravec dal svému hostu exkluzivitu, je naprostým profesionálním selháním dramaturgie. Havel se ničím od ostatních hostů dnes neliší. A že jej Moravec oslovoval pane prezidente, ačkoliv OBČAN Havel už dávno prezidentem není, je selháním celé redakce, hraničícím s porušením Kodexu České televize. Tato země nemá dva prezidenty a i když se Václavu Moravcovi ten stávající nemusí líbit, oživovat mrtvoly je Frankensteinova práce.

Česká televize si neuvědomuje, že těmito veskrze symbolickými a arogantními kroky pouze nahrává svým odpůrcům, kteří ji nazývají baštou havlismu, médiem "pravdoláskařů". Ztrácí kredit respektovaného média opravdu veřejné, celospolečenské služby.

Situace je normální, všechno je v pytli

4. 1. 2011 / Jiří Šejnoha

Zkratku SNAFU (Situation Normal, All is Fucked Up) jsem si vypůjčil z kanadského dokumentu Bitva v Ardenách, který běžel v televizi na kanálu ČT2 dne 3. 1. 2011. Doslova hrstka amerických vojáků 101. výsadkové divize bránila a nakonec i ubránila, při německé protiofenzívě na západní frontě důležitou silniční křižovatku -- belgické město Bastogne v Ardenách. Američtí vojáci si za bitvy dodávali odvahu označováním své divize jako team SNAFU.

Co média čeká a (ne)mine...

3. 1. 2011 / Irena Ryšánková

Tedy, jak koho. Od začátku ledna nás čeká postupně nová podoba České televize, od listopadu, kdy skončí analogové vysílání, čeká všechny televize radikální proměna televizního trhu. O koláč reklamy se porvou namísto tří velkých hráčů více dvě desítky digitálních stanic. Ty velké od těch malých bude dělit už jen tlačítko na ovladači a pozice v EPG.

Nadace Rosy Luxemburgové a Ekumenická akademie Praha si Vás dovolují pozvat na společný seminář na téma:

"Evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení skončil. A co dál?"

4. 1. 2011

Rok 2010 byl vyhlášen Evropským rokem boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení. To dokládá, že si evropští politici uvědomují závažnost problému chudoby i v zemích, které většinou patří k těm nejbohatším vůbec.

Dosahovat vítězství v tomto boji se ale příliš nedařilo ani před vypuknutím ekonomické krize. Nyní je však situace ještě horší - v důsledku úsporných opatření, kterými vlády reagují, je chudobou a vyloučením ohroženo stále víc lidí.

Sedmý odboj

4. 1. 2011 / Milan Kozelka

V parku na Balabence se v trávě válejí
bezdomovci, vedro jim vysušuje mozky.
Po jednom je tahám do stínu, dvakrát
denně. "Proč si nezalezete támhle za
to roští?" ptám se jich. "Protože by nás
tam nikdo neviděl," říkají. "Proč by vás
měl někdo vidět?" ptám se. "Aby se v
nich hnulo svědomí a vodsypali prachy
na rohlíky a na chlast," vysvětlují. "Co
když se v nich hne kulový?" namítám.
"Jejich osudy sou v našich špinavejch
rukách," říkají. "Jak to?" divím se. "Až
se nasereme, tak vykolejíme rychlíky
na hlavních trasách. Uneseme famíliím
malý fakany a střelíme je nadrženejm
pedofilům. Nejsme blbí," tlemí se.

Vydejte ho světské moci

4. 1. 2011 / Jiří Jírovec

Jistý Gejza Šidlovský, ředitel pražské premonstrátské Strahovské knihovny, byl odsouzen za zpronevěru, protože zaplatil 15 milionů za stavební práce, o nichž věděl, že nebyly provedeny.

Iniciály

4. 1. 2011 / Bohuslav Binka

Jednou jsem v klukovské pýše
nad sebou samým
napsal na zimou pohlazené sklo:

B. B.

a krásná dívka, co seděla hned vedle,
s uznalým pohledem v očích
dopsala mezi písmena mé hrdosti

neskromně velké L.

Od té chvíle mám k sobě trochu civilnější vztah,
někdy si nakreslím výrazné L malíčkem v jinovatce
a někdy vzpomínám na krásnou zimní, platonickou lásku

Wikileaks: Spojené státy uvažovaly o pomstě Evropské unii kvůli odporu vůči geneticky modifikovaným potravinám

3. 1. 2011

Americká diplomatická depeše, prozrazená serverem Wikileaks, doporučuje, aby vláda USA vypracovala seznam zemí, jímž se musejí Spojené státy "pomstít" za jejich odpor proti geneticky modifikovaným potravinám

Americké velvyslanectví v Paříži doporučilo vládě ve Washingtonu, aby zahájila obchodní válku vojenského stylu proti každé členské zemi Evropské unie, která se staví proti prodávání geneticky modifikovaných plodin. Vyplývá to z depeše, zveřejněné serverem Wikileaks.

POZVÁNKA

Filozofie přírodních věd v Olomouci druhým rokem

4. 1. 2011

Před rokem na Přírodovědecké fakultě naší univerzity začal přednáškový kurz filozofie přírodních věd, určený studentům všech fakult (kolokvium, 3 kredity) i široké veřejnosti. Celkově se zapsalo 125 studentů z různých fakult (PřF, FF, PdF, PF, FZV, LF) a aula v nové budově PřF na třídě 17. listopadu bývala vždy slušně zaplněná. Přednášejí Mgr. Evžen Stehura (absolvent historie/filozofie na FF UP), Dr. Martin Škabraha (absolvent historie/filozofie na FF UP), Dr. Boris Cvek (absolvent anorganické chemie a přednášející buněčné biologie na PřF UP, doktorand filozofie přírodních věd na UK v Praze) a prof. Zdeněk Dvořák (vedoucí garantující Katedry buněčné biologie a genetiky na PřF UP).

Kritický pohled na brazilskou velkou strategii

4. 1. 2011

Brands, H.: Dilemmas of Brazilian Grand Strategy. Carlisle, SSI 2010. 84 stran. ISBN 1-58487-462-7

KD│ Když Jim O'Neill v roce 2001 pro čtyři údajně nejperspektivnější ekonomiky světa zavedl akronym BRIC (Brazílie, Rusko, Indie a Čína), jistě netušil, jak širokého rozšíření se jeho zkratkovitému počinu dostane a co z něj všechno bude vyvozováno. Jedním z důsledků takto kompaktní formulace je například i sugerování představy, že zmíněné čtyři země skutečně tvoří na mezinárodní scéně jakýsi kompaktní blok se společnými zájmy stojící jednotně proti dosavadnímu hegemonu stávajícího mezinárodního systému. Další je jednotné vnímání "nového perspektivního světa" v kontrastu se "starým a úpadkovým Západem". Nejen proto, že rozvíjející se země si se vším všudy osvojují výdobytky průmyslové civilizace právě v době, kdy ta začíná narážet na limity omezeného planetárního prostředí, jsou pochopitelně podobné pohledy poněkud zavádějícící. Klamou i z toho důvodu, že O'Neill vytvořením "magického" slůvka shrnujícího čtyři subjekty v jediný nechtěně poněkud odvedl pozornost od zkoumání specifického postavení každého z nich, i od jejich vzájemných rivalit. Hal Brands se v recenzované studii věnuje dilematům, před nimiž stojí země geograficky oddělená od ostatních tří, tj. Brazílie, po odchodu prezidenta Luly - a dospívá k výsledku, který ani zdaleka nezahrnuje jen jásavé a oslavné tóny.

První stručná a rychlá zpráva o deštivém počátku a slunném pokračování, aneb

Lulova epocha končí

4. 1. 2011 / Josef Mikovec

Dvanáctá hodina odbila a vypukly ohňostroje, karnevaly a jásot po Brazílii. Na Nový rok nastupuje nová hlava státu, presidentka Dilma Rousseff. Lulova historická éra končí, ale o tom až příště. Konvoj vyjíždí od katedrály, ale jako načasovaně se v určenou chvíli krutě rozpršelo. Dobré nebo špatné znamení?

Novoroční předsevzetí: předplaťte si Britské listy

31. 12. 2010

Na úvod je třeba říci, že nic není zadarmo. Ani to, že si čtete Britské listy. Několik set korun měsíčně platíte za připojení k internetu, několik tisíc zaplatíte za počítač či software. Proud a vaše další náklady jsou každý rok také stále dražší... Britské listy si velmi váží a děkují všem, kteří je v uplynulém roce finančně podpořili. Díky jim se můžete setkat s Britskými listy i v roce 2011.

Už patnáct let vychází Britské listy jen díky vašim příspěvkům. Za tu dobu se každodenní počet čtenářů zdesateronásobil, množství obsahu, který vydáváme denně, je také desetkrát větší, než tomu bylo v roce 1996, kdy se list osamostatnil. Za těch patnáct let jste se jen dvakrát setkali s vážným technickým výpadkem, který měl za následek nedostupnost listu. Britské listy už také patnáct let dodržují a i nadále chtějí dodržet závazek veřejné bezplatné přístupnosti celého obsahu, nezpoplatnění článků ani archivu. Jejich autoři pro Britské listy píší, fotografují a kreslí také stále zdarma. Dodnes je to více než 56 tisíc článků, na 26 tisíc fotografií, více než 600 karikatur, řada dokumentů a elektronických knih. Měsíčně na provoz Britských listů přispívá ale pouze 200-300 čtenářů. Pokud by ovšem alespoň polovina Vás, každodenních 30 000 čtenářů, si předplatila četbu Britských listů minimálně 10 Kč denně (300 Kč měsíčně či 3600 Kč ročně), což je méně, než dáte za tři cigarety, šálek kávy, kterékoliv české noviny, litr sodovky či tři rohlíky, pomohli byste nám k růstu rozsahu, pestrosti, kvality a atraktivity obsahu, zejména monitorování a překladu zahraničních textů, ale i při vlastní novinářské práci. Zkuste to, protože bez vaší podpory se nezávislý list neobejde. Nekoupíte si tím nic, ale pomůžete.

Věnujte v novém roce minimálně 300 Kč měsíčně listu, který si můžete i nadále zadarmo číst.

Trvalý příkaz směrujte na účet v pražské Raiffeisenbance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500 nebo na PayPal na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz.

Jako fyzická osoba můžete dar Občanskému sdružení Britské listy použít jako odečitatelnou položku snižující základ vaší daně, pokud je celková hodnota darů v daném roce je vyšší než 2% základu daně nebo činí alespoň 1 000 Kč, maximálně však lze odečíst 10% základu daně. U právnické osoby vzniká nárok na uplatnění daru jako odečitatelné položky, pokud hodnota jednoho daru (nebo všech darů jedné organizaci) činí alespoň 2 000 Kč, maximálně však 5% ze základu daně. Na požádání vám jako v České republice oficiálně registrované občanské sdružení zašleme potvrzení o přijetí příspěvku pro daňové účely osobám, které v ČR platí daně.

Vaše redakce

Klausův novoroční projev:

Normalizační inženýr zase promluvil

1. 1. 2011 / Jan Čulík

Výzvy, aby se v některých profesích organizovaně, kolektivně a hromadně odcházelo do ciziny, jsou něčím, s čím se nemůžeme smiřovat.

Václav Klaus dne 1.1.2011 (promluvil skoro jak Gustáv Husák)

Děsivý je Klausův novoroční projev. Banality se v něm mísí s komunistickým normalizačním žargonem sedmdesátých let.

(Co má výše citovaný Klausův výrok znamenat? Odebere Klaus českým lékařům pasy? :) To asi nepomůže; v EU se dá cestovat i pracovat i na české občanky. Ta zatracená Evropská unie!)

"Chovejte se tržně," říkával Klaus. A dodával, že "trh bez přívlastků vyřeší všechny problémy." Kampak se to podělo teď?

Klaus přece nese přímou odpovědnost za to, čím dnešní ČR je

2. 1. 2011

Přečetl jsem si v klidu projev Václava Klause a nebyl jsem z něj příliš překvapený. Velmi dobrý frázovitý styl, který se dotkl řady palčivých problémů, které občané této země vnímají se znepokojením. Bohužel musím konstatovat několik faktů:

1) Co dělal prezident v uplynulých volebních obdobích pro to, aby tento stav nenastal? ptá se čtenář Michal Horák.

KLAUSŮV PROJEV:

Apel, abychom udrželi zlodějský charakter českého státu

1. 1. 2011 / Boris Cvek

Váš názor na novoroční projev prezidenta Klause sdílím. Já bych jen s tím šetřením (a on nemluví jen o ČR, nýbrž o krizi Evropy a USA) celkem souhlasil za předpokladu, že se bude šetřit především tak, že se zamezí rozkrádání peněz daňových poplatníků toho typu, jaké se málem povedlo nejslušnějšímu politikovi této země Drobilovi a jaké se nejspíše děje i jinde na ministerstvech, kde mají ovšem lojálnější (= zkorumpované, zbabělé) úředníky, než byl šéf SFŽP Michálek, kterého za jeho statečné čelení korupci vyhodil Drobil za podpory premiéra z práce (a tento fakt by měli novináři stále opakovat). Nyní pár upřesnění ke Klausovým slovům, které jste neučinil Vy.

Česká pravice je myšlenkově v... (koncích)

2. 1. 2011 / Michael Volný

Prezidentův projev byl skutečně "husákovský", jak trefně vystihl Jan Čulík. V tomto příměru je ale možné jít ještě dále. Celková společenská situace je v podstatě pokračováním normalizace jinými ekonomickými prostředky. Nutné "uskutečňování reforem", kterému se vše musí podřídit, je úplně stejné jako "budování socialismu", které bylo za mé školní docházky nadřazeno úplně všemu. V jisté chvíli bylo i čtrnáctiletému studentovi gymnázia, kterým jsem byl v roce 1989, naprosto jasné, že vedení KSČ neusiluje o dosažení žádné vize o spravedlivém společenském uspořádání podle učení zbožštělého německého filozofa z devatenáctého století, ale pouze o zoufalé prodlužování vládnutí. Ne jinak je tomu dnes s pravicovým establishmentem, který zoufale bojuje o každý rok u moci a tedy o každou miliardu, kterou může z veřejných peněz přečerpat sám sobě.

S právným štátom ruskí mocipáni úspešně bojujú

3. 1. 2011 / Egon T. Lánský

Len pred pár dňami som, v súvislosti s novým odsúdením bývalého oligarchu a majiteľa ropného giganta JUKOS Michaila Chodorkovského upozornil ako Rusko zneužíva blahosklonnosť medzinárodných inštitúcií, ktoré mu ochotne poskytujú privilégium členstva, hoci nespĺňa podmienky prijatia. Tie sú inak bez pardónu platné pre všetkých. Moje slová sa potvrdili na Silvestra, keď v Moskve a Petrohrade polícia rozohnala relatívne malé demonštrácie a pozatýkala dokopy vyše 120 účastníkov.

POZNÁMKA NEJEN K NOVÉMU ROKU:

Nechtěli byste se taky stát zachránci života?

3. 1. 2011 / Uwe Ladwig

Hodně věcí je často dost těžkých a o některých novoročních předsevzetích je už předem známo, že jsou nesplnitelná. Stát se ale zachráncem lidského života zase tak těžké není... Ze světových kalendářů vyplývá, že je začátek nového roku, ale samozřejmě jen málokdo ví, že pro mě je dnešek 286. den po transplantaci kmenových buněk. Přežil jsem. Zatím.

Zúčastněte se celonárodního hlasování o Občanské ústavě

3. 1. 2011 / Tomáš Franke

Vyměnili jsme politiky... a ti se po několika týdnech začali chovat stejně jako ti staří. Samotná výměna politiků nestačí. Je potřeba také změnit i pravidla hry pro politiky. Politik nesmí mít imunitu, musí být za své činy právě tak odpovědný, jako kdokoliv z nás. Doživotní imunitu, tak jako u nás, nemají politici dokonce ani v Rusku, ani v komunistické Číně. To jen naši politici si sami bez nás nastavili českou Ústavu tak, aby nebyli odpovědni za nic a před nikým.

Immanuel Wallerstein: Konec recese? Kdo komu co namlouvá?

3. 1. 2011 / Immanuel Wallerstein

z angličtiny přeložil Rudolf Převrátil

Média nám říkají, že ekonomická "krize" skončila a že světoekonomika se opět vrátila ke svému normálnímu způsobu růstu a zisku. Le Monde shrnul tento stav mysli 30. prosince tuto v jednom ze svých titulků, jako obvykle brilantním: "Spojené státy chtějí věřit v ekonomický vzestup". Přesný postřeh - "chtějí věřit", a to nejen lidé ve Spojených státech. Ale je to tak doopravdy?

Jak udržet lékaře v nemocnicích

Dejte lékařům akcie nemocnic

2. 1. 2011 / Pavel Krejčí

Přes 3800 z cca 16 000 nemocničních lékařů již podepsalo výzvu ťDěkujeme, odcházímeŤ, v níž deklarují připravenost odejít pracovat kvůli nedostatečnému finančnímu ohodnocení po Novém roce do zahraničí. Našim nemocnicím tak hrozí krizové období v podobě uzavírání některých oddělení, píše psycholog Pavel Krejčí.

Novoroční předsevzetí

3. 1. 2011 / Monika Málová

Bohužel, se tím články v BL jen hemží - "Deník o všem o čem se v České republice příliš nemluví." Stačí se začíst a uvědomit si - vždyť v tom žiju! Pravdivý obraz dneška! A je to tady, červíček zahlodá... Beznaděj, strach, stres a co bude zítra ? Dejme si alespoň malé předsevzetí: Stačí tři články denně - s povzbudivým, kladným, optimistickým námětem - navzdory všemu. Vždyť se dějí i věci o kterých se moc neví, nemluví, a které se podařily, pomohly, povzbudily... Právě v dnešní těžké době je zapotřebí, ještě více pohladit po duši, aby rozum a srdce v těle, získaly zpětnou vazbu, přátelé.

PF 2011

anebo obvyklá formule starořímských a středověkých blahopřání

Q.B.F.F.F.S, QOUD BONUM, FELIX, FAUSTUM,FORTUNATUMQUE SIT -

Kéž je to dobré, šťastné, příznivé a zdárné.

Omar Chajjám (perský básník a filosof)


V tom kruhu nebes, který spíná kolébku i hrob,
nepozná nikdo začátek či konec dob
a nepoví ti také žádný filosof,
odkud jsme přišli a kam až zajdem beze stop.

V pravé poledne

3. 1. 2011 / Milan Kozelka


"Všechny český noviny sou jen snůšky zbabělejch
keců a servilních sraček!" tříská v pivnici U Pinkasů
Barbora Špotáková pěstí do stolu. "A cos čekala?"
ptá se udiveně Martina Sábliková. "Aspoň trochu
náročnější intelektuální úroveň a nekompromisní
analýzy akutních průserů!" tříská Špotáková dál.
"Tak to si budeš muset přečíst Britský listy," radí
jí Sábliková. "Jasně, přečtu. Hned zejtra v poledne
po tréninku," říká Špotáková a přestává třískat.
Druhý den večer sedí obě šampiónky u stejného
stolu, Špotáková zarytě mlčí, paralyzuje okolí zlým
pohledem. "Co je ti, co se ti stalo?" ptá se opatrně
Sábliková. "Ty Britský listy musej bejt fakt děsně
suprový..." mumlá Špotáková. "Sou, no," souhlasí
Sábliková. "V poledne sem voblítla dvacet trafik
a pět stánků a nikde už je neměli," vrčí Špotáková.

PŘISPĚJTE FINANČNĚ NA PROVOZ BRITSKÝCH LISTŮ

Hospodaření OSBL za listopad 2010

4. 12. 2010

V listopadu 2010 přispělo finančně na Britské listy 215 osob celkovou částkou 44512.45 Kč. Příjem z reklamy byl 6000 Kč. Na kontě Britských listů v Raiffeisenbance jsme měli 30.11. 2010 částku 54 681.71 Kč. Na internetovém účtu Paypal máme nyní