Klaus přece nese přímou odpovědnost za to, čím dnešní ČR je

2. 1. 2011

Přečetl jsem si v klidu projev Václava Klause a nebyl jsem z něj příliš překvapený. Velmi dobrý frázovitý styl, který se dotkl řady palčivých problémů, které občané této země vnímají se znepokojením. Bohužel musím konstatovat několik faktů:

1) Co dělal prezident v uplynulých volebních obdobích pro to, aby tento stav nenastal? ptá se čtenář Michal Horák.

Nechci mu podsouvat, že by musel se snažit něco měnit na globální úrovni, ale mohl se více soustředit na domácí prostředí, které kypělo a kvasilo a kypí a kvasí šílenou korupcí, která se dotýká všech mocných, jak ekonomicky, tak jak jsme se nedávno mohli přesvědčit také politicky angažovaných osob, co osob, dokonce i samotných politických stran a jejich financování.

2) Jestliže Václav Klaus apeluje na občany, že by měli pochopit, že vlastně celosvětově a zejména i v naší zemi názoru skončil "velkolepý mejdan" a že materiální a jiné hodnoty se nerodí z dluhů a zlodějen, ale z poctivé práce, měl by to na každém kroku své činnosti prosazovat. Moc na to má, což prokázal nedávnou tajnou dohodou s členy vládnoucí koalice.

3) Tedy i Václav Klaus má velký podíl na současném stavu, neboť to byl on kdo spustil proces privatizace a okořenil ho obligátní větou "Na chvilku zhasnout..." a také to byl on, kdo neudržel vládnoucí strany včetně svojí na uzdě.

4) Musím bohužel konstatovat, že i za něj se kradlo a velkolepě, za něj vznikaly podivuhodné banky, aby financovaly různé zájmové skupiny a vzápětí poté krachovaly. Díry po nich látal stát ze svých, tedy z našich zdrojů.

5) Nejsem typ, který chce za každou cenu něco kritizovat. Pokládám se za systémově uvažujícího staršího pána, který v minulém i nynějším režimu dokázal uživit slušně sebe i svou rodinu a nekradl jsem. Proto se domnívám, že prezident by měl hovořit o systémových chybách minulosti a systémových chybách, které lehce vznikají v budoucnosti. Zejména bych chtěl podotknout tyto příklady:

a) za zákon o solárních elektrárnách bych jisté osoby poslal do kriminálu. Protože to je státem požehnaná zlodějna, která solární energetický systém v očích občanů neuvěřitelně zdiskreditovala!

b) za to, že jsme rozprodali v podstatě veškerý rozumný státní majetek za babku (silně podhodnocená koruna v pevném kurzu) zahraniční konkurenci, která potom řadu aktivit utlumila a tím nás dostala na kolena a do pozice transitní země s obludnými montovnami.

c) za to, že naše společnost vyváží to, co nejvíce devastuje naše životní prostředí a vyvolává řadu sekundárních nákladů na alespoň částečné utlumení tohoto dopadu. Mám na mysli vývoz elektrické energie!!

d) za to, že jsme nedokázali udržet v solidní kondici naše zemědělství a musíme více jak 40% standardních (základních) potravin dovážet ve zpracované podobě, přičemž tyto potraviny jsou konzervovány způsoby, které zajišťují dlouhodobou životnost, a proto jsou méně kvalitní a často i drahé.

A mohl bych dále pokračovat třeba tím, že jsme kritizovali minulý režim za to, že vyvážel dřevo, jak se říká "na stojato" a co děláme nyní my -- totéž ale ve větším a naše nábytkářské podniky včetně i jiných dřevozpracujících podniků byly utlumeny a jejich produkce nahrazena dovozem naprosto standardních, mnohdy nekvalitních výrobků.

Myslím si, že prezidentů projev by měl začínat slovy: "Vážení občané, v uplynulém období jsem ....." pak by možná byl jeho projev věrohodný.

Takhle mně nezbývá než konstatovat, že připomíná klišé dob, na které řada z nás zapomněla nebo se již narodila do jiných časů. Vytváří nové nebezpečné klišé, nad kterým se vznáší vysoký státní dluh, obrovská zadluženost domácností a průběžná zadluženost podnikové sféry.

Toto by dalo krátce pojmout jako výzva k neprivilegovaným občanům této země, čili jako výzva k chudým a střední vrstvě k utažení opasků a jistému nacionálnímu projevu, že z lásky ke své vlasti musíme trpět. Na takovou situaci nestačí jen reagovat šetřením. To je primitivismus. Na tuto situaci je zapotřebí reagovat systémově a především poctivě. Obávám se, že tato vládní garnitura, kterou podpořil na to nemá schopnosti díky své provázanosti s minulým obdobím.

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 3.1. 2011