České sociální fórum proti vládním škrtům

4. 10. 2010 / Marek Hrubec

České sociální fórum, září 2010. (Autor příspěvku - sedící vpravo.) ▶

Zahajovací příspěvek přednesený na Českém sociálním fóru: Euro-manifestace proti vládním škrtům (Praha, 29. září 2010)

Pořádání již druhého Českého sociálního fóra v tomto roce je svědectvím oživených a posílených aktivit české občanské společnosti, sociálních hnutí, odborů a mnoha jednotlivců. První letošní sociální fórum proběhlo na konci ledna v době zasedání Světového ekonomického fóra v Davosu. Konalo se v mnoha městech světa a v České republice jsme ho pořádali v Praze, Brně a Ústí nad Labem. Bylo po několika letech pokusem, jak v Česku opět spojit kritické hlasy a vyjádřit nesouhlas se současným neoliberálním a neokonzervativním uspořádáním a jeho nositeli, zejména s korporacemi a s nimi spřízněnými politickými stranami.

Mezi lednovým a zářijovým fórem jsme v Praze ve spolupráci s dalšími sociálními fóry v Evropě uskutečnili mezinárodní konferenci Evropského sociálního fóra; tématem byl boj proti rasismu, xenofobii a dalším agresivním formám chování, s nimiž se nyní, v době krize, setkáváme stále častěji. Místo skutečných řešení ekonomických, sociálních a dalších příčin a důsledků krize se stále více lidí, včetně politiků, přiklání k represi marginalizovaných skupin obyvatelstva: bezdomovců, sociálně slabých, etnických skupin či migrantů.

Druhé letošní České sociální fórum vděčí za svoji existenci především odborářům v mnoha evropských zemích. "Evropský den akcí Euro-manifestace" organizuje Evropská odborová konfederace, k níž se připojilo Evropské sociální fórum a další občanské a odborové organizace. V Bruselu se pořádá hlavní celoevropská demonstrace a konference a na dalších místech paralelní akce: v Bratislavě, Vídni, Linci, Budapešti, Aténách, Kyjevě, Berlíně, Hannoveru, Římě a dalších evropských městech.

Tématem této Euro-manifestace je kritika finančních škrtů, které provádějí vlády v mnohých evropských zemích. Hospodářská krize v USA a dalších zemích sice zasadila neoliberalismu těžkou ránu a deglobalizovala mnohé aktivity, ale základní struktura ekonomického uspořádání zůstala nedotčena, neoliberální globalizace je stále hlavním prvkem současné ekonomiky: stále se provádějí téměř nekorigované globální finanční operace a realizuje se levná výroba v Číně, Indii a mnoha zemích třetího světa pro konzum v západních zemích, včetně Česka. Provedly se jen keynesiánské korekce a problematická sanace bank.

Finanční potíže způsobené neoliberály teď chtějí vlády v Evropě a dalších zemích přesunout na ty nejslabší. Současné finanční redukce jsou přesunem výdajů na výdaje jednotlivých občanů, zejména na nižší a střední třídy. Proto se musíme potýkat s finančními škrty. Nyní se začíná postupně etablovat to, co někteří označují jako hyperneoliberalismus či superneoliberalismus, který provádí zásadní redukci sociálního státu a transparentněji -- ale o to více komplexněji -- rozvíjí spekulativní transnacionální a globální kapitalismus. Tento asociální program je doprovázen neokonzervativními prvky, které mnohdy získávají formu rasismu, xenofobie, dokonce i ve středových a levicových stranách. Extrémistické jevy opět ožívají. Východiska krize se hledají v represi nejslabších skupin obyvatelstva. Udržitelnost každého systému se však, podobně jako udržitelnost řetězce, rozpozná podle síly jeho nejslabšího článku. Když se nejslabší článek roztrhne, trhá se celý řetěz a systém se hroutí, podobně jako ve 30. letech 20. století. Takovému potenciálnímu vývoji bychom měli čelit. Proto musíme neoliberalismus a neokonzervativismus zcela zásadně kritizovat a odmítnout.

Rád bych zdůraznil, že sociální fórum v České republice se pokoušíme realizovat také s politickým rozměrem, utvářet jeho část rovněž jako politické fórum, což není zcela samozřejmé. Politický rozměr sociálního fóra je důležitý, podobně politický rozměr občanské společnosti, politické veřejnosti. Po posledních volbách do Sněmovny začal kvas občanských aktivit, který přinesl krystalizaci a vznik nových občanských sdružení, jež jsou kritické k vládě a zabývají se alternativami ekonomického a politického uspořádání: ProAlt, Alternativa zdola a další. Jejich existence je výrazným obohacením dosud existujících alternativních sdružení.

Tyto lokální aktivity v České republice jsou velmi důležité, nicméně samy o sobě by byly příliš slabé. Potřebujeme aktivity, jež vycházejí z místních zdrojů, jejich existence ale vyžaduje i určité podmínky, které nejsou jen lokální. Místní podmínky jsou silně ovlivněny nadnárodními ekonomickými a politickými strukturami. Jednotlivé vlády v jednotlivých zemích sice mohou různé věci samostatně změnit, ale jednu věc změnit nemohou. Nemohou izolovaně čelit ohromné síle nekorigovaného transnacionálního kapitálu. Na transnacionální problém, problém transnacionálního kapitalismu, potřebujeme transnacionální řešení. Proto pořádáme celoevropský den akce: Euro-manifestaci.

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 4.10. 2010