Zbyněk Fiala "přestal být šéfredaktorem Literárních novin"

23. 6. 2010 / Jan Čulík

Neznám důvody a podrobnosti. Dostal jsem jen stručné upozornění, že Zbyněk Fiala "ukončil své působení ve vedení Literárních novin. S Literárkami bude nadále novinářsky spolupracovat jen jako externí autor."

Zbyněk Fiala se stal šéfredaktorem Literárních novin poté, co tento projekt pod předešlým vedením doktrináře Jakuba Patočky téměř úplně zkrachoval. Všichni pamatujeme, jak se Patočka a jeho sektářští stoupenci mohli převzetím Literárních novin jiným majitelem téměř zbláznit - hystericky obviňovali nové majitele, včetně Zbyňka Fialy, z lecčehos.

Já mám se Zbyňkem Fialou jen ty nejlepší zkušenosti. Mohu svědčit, že je to odvážný novinář. Vydal v Literárkách mj. dva mé články, které by se zřejmě odvážil publikovat v ČR málokdo - aspoň o tom pak svědčí následná historie osudu témat, jimiž se zabývaly.

V květnu 2009 vydali Josef Brož a Zbyněk Fiala odvážně mou přednášku, napsanou pro kunderovskou konferenci na Masarykově univerzitě v Brně "Lze Kunderovo dílo považovat za postmoderní mystifikaci?" jako klíčový materiál, avizující tuto akci. Paradoxní je, že z poněkud obskurního plánovaného akademického sborníku brněnské univerzity, věnovanému této konferenci, byl tento materiál (upravený, napsaný v akademičtější verzi) za pro pořadatele konference poněkud ostudných okolností odstraněn. O to více si cením Zbyňka Fialy a Josefa Brože, kteří se skutečnosti, že příspěvek obsahuje pár nových a zdokladovaných myšlenek, nezalekli.

A druhý důvod, proč si Zbyňka Fialy nesmírně vážím, je to, že se nezalekl ani před mou obsáhlou recenzí knížky Mary Heimannové Československo: Stát, který selhal a vydal ji v Literárkách v říjnu 2009 (sice pod poněkud mírnějším titulem,než jak vyšla v Britských listech, ale zato ve vynikajícím grafickém zpracování) na mnoha stránkách v čísle k osmadvacátému říjnu.

Že i tady projevil Zbyněk Fiala pro české prostředí nebývalou a pozoruhodnou profesionalitu a odvahu, vyplývá ze skutečnosti, že pražské univerzitní nakladatelství Karolinum sice poté, co obdrželo a zpracovalo tři posudky na knihu Mary Heimannové od profesionálních historiků, schválilo knihu k vydání v českém překladu a uzavřelo na vydání českého překladu s autorkou smlouvu; pak však najednou, bez vysvětlení, už uzavřenou smlouvu na český překlad zrušilo. Pročpak asi? Co může vyjít v mezinárodně uznávaném nakladatelství Yale University Press, nesmí přijít do rukou česky v Čechách Čechům. Ona by mohla v té věci vzniknout debata (podobně jako třeba v případě Brna o tom Kunderovi), a to přece nemůžeme dopustit. Tak alespoň zůstává k dispozici ta rozsáhlá recenze i ten článek o Kunderovi jako postmodernistovi ve Fialových Literárkách. Zbyněk Fiala podle mě se tak do historie Literárek zapsal krátkou, ale velmi významnou érou. Odvahy a profesionality.

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 23.6. 2010