EPS vyzývá premiéra Fischera, aby objasnil, zda je v kauze Prunéřov v kontaktu s ČEZem

22. 3. 2010

Ekologický právní servis se formou žádosti o informace oficiálně obrací na premiéra Fischera a Úřad vlády ČR, aby zveřejnil své kontakty s reprezentanty ČEZu, případně jejich lobbyisty. Jeho zcela bezprecedentní a nestandardní zasahování do procesu EIA týkajícího se elektrárny Prunéřov totiž budí podezření, že premiér je ovlivňován k jednání ve prospěch ČEZu.

Premiér před nedávnem otevřeně podpořil dostavbu Prunéřova podle nevyhovujících plánů ČEZu, a to např. v rámci jednání tripartity v dokumentu "Návrh krátkodobých opatření pro východiska z krize a řešení jejích důsledků". V minulém týdnu přitom premiérova další intervence vedla k rezignaci ministra životního prostředí, který odmítl urychleně vydat stanovisko, tak jak po něm premiér Fischer požadoval. Proces posuzování vlivů na životní prostředí EIA je přitom plně v kompetenci MŽP a nikoliv, ani okrajově, v kompetenci předsedy vlády.

Právník EPS Jan Šrytr k tomu uvedl: "EPS se tímto právním krokem pokouší objasnit, zda byla premiérova intervence, která je sama o sobě na hraně zákona a vyústila v demisi ministra, zapříčiněna nějakými postranními tlaky ze strany ČEZu."

Programový ředitel EPS Pavel Franc k tomu dodává: "Přestože premiér Fischer úzkostlivě trvá na tom, že po exministru Janu Dusíkovi požadoval pouze urychlené vydání stanoviska -- bez ohledu na to zda bude negativní či pozitivní -- nelze se ubránit dojmu, že premiér porušil základní ústavní princip rovnosti všech před zákony. Opakovaně totiž aktivně zasahuje do schvalovacího procesu, který je zcela mimo jeho kompetenci a neměl by být politizován."

Stručné shrnutí vývoje kauzy:

Ekologický právní servis se kauze modernizace elektrárny Prunéřov II věnuje od jejího počátku v roce 2008. Již v polovině roku 2008 EPS opakovaně upozornil MŽP, že plánovaná modernizace nesplňuje parametry tzv. nejlepších dostupných technik, které požadují čistou energetickou účinnost ve výši 42 -- 45 % a zároveň navázal spolupráci na kauze s organizací Greenpeace.

V úvodní fázi procesu EIA ČEZ tyto požadavky odmítal, s odkazem na tvrzení, že plánovaný projekt je pouhou rekonstrukcí. EPS zpracoval do samotného procesu EIA řadu expertních připomínek, přičemž většina z nich byla v minulém týdnu potvrzena závěry studie DNV. Závěry studie DNV také vyvrátily další argumenty, se kterými ČEZ realizaci modernější varianty odmítal -- např. argument o nemožnosti zajistit dodávky tepla.

EPS v loňském roce ve spolupráci s Greenpeace a místním sdružením Chomutov pod pokličkou inicioval kampaň Pohoda ČEZ (www.pohodacez.cz), jejímž hlavním cílem je přimět ČEZ, aby přehodnotil svůj záměr "komplexní obnovy" elektrárny Prunéřov II a při její plánované modernizaci použil nejlepší dostupnou technologii. Kampaň svými podpisy podpořily doposud tisíce lidí v Ústeckém kraji.

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 22.3. 2010