POZVÁNKA

Ani kapitalismus není bez strachu

18. 3. 2010

Masarykova demokratická akademie, pobočka Brno připravuje na úterý 23. 3. 2010 v 17 hodin v sále Úřadu MČ Brno - Střed, Dominikánská č. 2 (v nádvoří radnice vlevo) besedu s diskusí na téma Ani kapitalismus není bez strachu

Strach, který zažívaly starší generace našich občanů za socialismu, byl jednou z příčin, které vedly ke svržení minulého režimu. Sametová revoluce měla přinést mimo jiné "svobodu od strachu". Průzkumy ukazují, že se tak nestalo a občané pociťují strach znovu. Sice strach jiné kvality, ale neméně devastující. Přednášejícím bude:

PhDr. Milan Valach, Ph.D., Pedagogická fakulta MU v Brně, katedra občanské výchovy

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 18.3. 2010