Greerovy články jsou ostuda Britských listů

16. 3. 2010

"Množství práce, které získáte z daného energetického zdroje, nezávisí na množství energie v tomto zdroji obsažené, ale na rozdílu energetických koncentrací mezi zdrojem a prostředím", je uvedeno v posledním článku Johna Michaela Greera Exergetická krize. Tyto články jsou ostuda Britských listů, míní Pavel Samohýl z Ústavu pro jaderný výzkum.

Pokud máme vychladlý šálek kávy, tedy zjednodušeně vodu v kontaktu se vzduchem při stejné teplotě, bude obrovský rozdíl v koncentraci energií vody a vzduchu dán rozdílným měrným teplem vody a vzduchu.

Voda má asi 4000 J/kg/K, vzduch pouze 1000 J/kg/K. Při stejné teplotě je rozdíl koncentrace energie čtyřnásobný. Z vody do vzduchu bez vynaložení další práce žádnou energii nedostaneme, jelikož teploty obou jsme předpokládali stejné. Jestliže bude ve vodě teplota jen o stupeň nižší, bude stále koncentrace energie ve vodě vyšší, ale přesto bude teplo proudit ze vzduchu, energetického rezervoáru s nižší koncentrací energie, do vody, prostředí s vyšší energetickou koncentrací. Výrok pana Greera neplatí.

Kdyby se pan Greer nezamotal do thermodynamických úvah, mohl jednoduše říci, že u zdroje energie musíme od energie obsažené v jednotce váhy odečíst energii nutnou na její získání. Tato energie nesouvisí s energetickou koncentrací zdroje.

(Lit.: Z. Horák, F. Krupka: Fyzika, SNTL Praha 1981)

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 16.3. 2010