Avšak režim skutečně před rokem 1989 řídila skupina zločinných manipulátorů

15. 3. 2010 / Jan Čulík

Je nutno se pozastavit nad vzpomínkovým optimismem Jana Polívky, jemuž se zdá tato charakteristika komunistického režimu přehnaná:

˙ Veškeré dění ve státě řídila samozvaná skupina zločinných manipulátorů, která uchvátila moc provedením státního puče.

Oporu jejím protiprávním aktivitám poskytovala vrstva všehoschopných kolaborantů, kteří svůj osobní prospěch povýšili nad jakékoliv zásady elementární demokracie.

Většina společnosti, neschopná i neochotná realizovat se jako plnoprávní svobodní občané, odevzdaně přijímala demagogii totalitních vládců

Jen poměrně nepočetná, o to však významnější skupina odvážných zastánců právního státu protestovala a bez ohledu na nebezpečí, pokoušela se změnit daný stav a vrátit společnosti demokratický charakter

Jenže ono to tak skutečně bylo. Překrucovat tyto skutečnosti znamená lhát. A že by po Pražském jaru 1968, kdy byly stalinské praktiky komunistického režimu orgií svobody ve sdělovacích prostředcích, která vyvolala v národě vlnu nadšení, národ znovu tupě uvěřil blábolu o "svobodné socialistické společnosti", kterou měly údajně nastolit bodáky okupačních sovětských jednotek? Národ nebyl a není tak pitomý, pane Polívko.

Od r. 1970, po rozsáhlých poinvazních čistkách, nebylo Československo už ničím jiným než kolonizovaným státem, kde nešlo o nic jiného než podrobit se zotročující imperiální velmoci, Sovětskému svazu. Žádné ideály nebyly a nikdo jim už taky nevěřil. Jediné, o co šlo, bylo se absurdními rituály zavděčit kolonizující cizí moci a zajistit si tak kariéru na úkor většiny občanů - tedy skoro jako dnes. Normalizační zvyklosti přežívají dodnes.

Co se však týče Pernesova výroku o tom, že komunistický režim Československu r. 1948 nikdo nevnutil, že si ho (především) Češi vybrali dobrovolně, v podstatě stoprocentně souhlasím. Míra totalitní fašizace českoslovnské společnosti v letech 1945-1948 byla obrovská. To si nezastírejme.

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 16.3. 2010