European Social Forum, Paříž, 21. 11. 2009

Blíží se České sociální fórum

26. 1. 2010 / Ondřej Štěch

Ve dnech 29. a 30. ledna se uskuteční letošní ročník Českého sociálního fóra. Ve třech městech, Praze, Brně a Ústí nad Labem budou probíhat semináře, workshopy a jiné aktivity občanské společnosti. Myšlenkou, která stojí v pozadí sociálního fóra, je především poskytnout prostor ke komunikaci a propojování aktivit různých sociálních hnutí nezávisle na politickém establishmentu. Sdíleným postojem je odpor vůči útlaku spojenému v současnosti s neoliberálním řádem globální ekonomiky. Rozmanité skupiny zde mohou hledat a vytvářet společnou agendu, nové sítě a vztahy. Cílem není pouze zakládání instrumentálních spojenectví, ale též možnost jiné formy soužití, které není založeno na ovládání, ale více na rovné spolupráci.

◄ European Social Forum, Paříž, 21. 11. 2009

České sociální fórum je součástí širokého celosvětového hnutí, jehož vrcholem je Světové sociální fórum, které se schází jednou za dva roky. V minulém roce hostil toto setkání Belém v brazilské Amazonii (viz např. články "Jiný svět je nejen možný, ale i nutný" či "Světové sociální fórum 2009: neevropské pohledy na stav světa"). Sešlo se zde více než sto tisíc lidí, převážně z Amazonie a z celé Brazílie, ovšem své zástupce sem vyslaly organizace ze všech (obydlených) kontinentů. Témata odpovídala aktuálním ekonomickým, politickým a sociálním okolnostem světa. Velkou roli tedy hrály otázky alternativního ekonomického uspořádání, ve kterém by zisky a rizika byly rozděleny spravedlivěji, význačná debata se točí též kolem povahy spojení s politickou sférou. Na jedné straně je pro otevřenost fóra důležitá svoboda od úzkého stranického zaměření, na druhé je ovšem jasné, že postoje jeho účastníků mají blízko k levicovému programu, a nutně dochází k určitému prolnutí. Nakonec, ačkoli se jednalo o světové sociální fórum, byl zde zřejmý také lokální charakter, a to nejviditelněji v účasti mnoha původních obyvatel Amazonie, kteří zde upozorňovali na ohrožení tohoto ekosystému, který znamená rovněž hrozbu násilného narušení jejich způsobu života – ke kterému samozřejmě již dlouho dochází.

Na setkáních, která nás čekají, se podobně bude prezentovat pluralita hnutí občanské společnosti, ve které se odráží jak místní problémy, tak otázky světové, plynoucí ostatně mnohdy ze stejných procesů. Vedle kritiky neoliberalismu a jím obhajovaných ekonomických a politických forem jsou dalšími tématy antimilitarismus a odpor proti projektu protiraketové obrany, redukce výdajů na vědu a vzdělávání, genderové nerovnosti, a obecnější otázky sociálních hnutí a veřejného prostoru. Konat se budou také literární a hudební setkání. Semináře povedou zástupci řady sociálních hnutí a spolu s nimi někteří akademici, ovšem aktivní účast je otevřena všem, a převažovat proto budou diskuse nad jednosměrným přednášením. Heslo sociálního fóra zní „jiný svět je možný“ – účastníci proto budou nejenom přemýšlet a mluvit o tom, jak ho naplnit obsahem, ale také ho do jisté míry realizovat způsobem, jakým svá setkání uskuteční.

Autor působí v Centru globálních studií, společném pracovišti Filozofického ústavu AV ČR a Filozofické fakulty UK

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 26.1. 2010