České zdravotnictví čekají v příštím roce opravdu perné časy

8. 12. 2009 / Petr Wagner

Také jsem zhlédl poslední otázky Václava Moravce. Byly charakteristické absolutní nepřipraveností všech zúčastněných. Vzhledem k závažnosti tématu trestuhodnou. Při pohledu doleva na ministerskou část se mi nevím proč vybavila paní Vondráčková a paní Neumanová...

Ale věcně. Ani se mi nechce komentovat náměstkovské paraleny. Jsou zlomkem v moři úhrad za léky. Ani hlouposti o poplatcích. Zejména ty z lékáren se žádným způsobem v péči o nemocné neoctnou. Argumentace, že bylo ošetřeno o 41% onkologických pacientů více, stojí na jednom faulu. Ano bylo, v onkologických centrech. Ostatní totiž o možnost léčby přišli. Jinak by nutně muselo platit, že máme o 41% onkologicky nemocných víc, nebo, že před nástupem pana bakaláře nebyli léčeni. Obojí je hloupost.

Centra jsou správná cesta, ostatně to tak fungovalo bez problémů před rokem 1989. Argumentace o kolik se udělalo více implantátů, kardioivazivních vyšetření, kde například v aplikaci potahovaných stentů jsme daleko před USA, bych nerozváděl. Pan bakalář jí jednak zjevně nemůže rozumět (jeho vzdělání je ekonomické), ale aspekty tohoto faktu jsou skutečně mnohostranné.

Trochu jsem se podivil nepřipravenosti argumentace kolegy Ratha. Současné úhrady se odvíjejí od roku 2008. Tedy v nemocnicích. Nárůst výkonů na našem oddělení je cca 25%. Je to způsobeno především novými metodami. Ty ve finále v dlouhodobém horizontu (který ovšem nikoho nezajímá) vedou k rychlejší úzdravě a návratu do práce. Navýšení plateb bylo 6%. Takže 19% procent hradí nemocnice ze svého. Pokud příští rok zůstane stav nulového navýšení a dojde ke stejnému nárůstu výkonů.... Navíc nemocnice NEMÁ legální možnost nemocného odmítnout! A ostatně by ani neměla mít.

Zmrazení platů ve státní sféře (které by se stejně ve výši 48% vrátily do státního rozpočtu stejně jako stejná část mezd placená ze zdravotního pojištění nyní) povede k těžkým dopadům v sociálním a zdravotním pojištění.

Zdravotnictví není Škodovka, kde se dá omezit výroba. Omezení peněz povede k omezení péče. Tečka! To, že ten fakt bude zakryt pod pojmy specializovaná centra, objednací doby, uzávěrka oddělení a podobně je jiná věc.

Obzvláště zábavný byl pan ekonom při konfrontaci s faktem podílu zdravotnických peněz na HDP. Trochu asi chyběl na matematice když se pokoušel vysvětlit, že ekonomiky s vyšším HDP dávají více procent na zdravotnictví a my s nižším logicky musíme dávat méně... Výsledkem bezpochyby bude absolutně vyšší suma peněz... pro??? nemocné???

Příští rok bude pro nemocné krutý. Zastropování pojistného, výpadek výběru (nezaměstnanost) a nepodstatné navýšení platby za státní pojištěnce povede k propadům příjmů pojišťoven a následně zdravotnických zařízení.

Tato politická rozhodnutí, která si ovšem nikdo do programu nenapíše, budeme muset nemocným sdělovat my - lékaři. A také to budeme my - lékaři kdo za ně ponese plnou trestně právní odpovědnost. V zákonu totiž žádná obezlička typu "Neměl jsem na kvalitní péči dostatek peněz" není. Jsme povinni poskytnout tu nejlepší známou! Takže mnoho štěstí kolegové.....

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 8.12. 2009