Data z pliocénu vedou k revizi stávajícího modelu:

Vliv CO2 na změny klimatu může být výrazně větší, než se dosud myslelo

8. 12. 2009

KD│ Změny koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře mohou z dlouhodobého hlediska způsobovat až o 30-50% větší změny průměrné globální teploty, než jak to vyplývalo z předchozích odhadů, tvrdí studie publikovaná tento týden v časopise Nature Geoscience. Studie na historickém materiálu ukázala, že komponenty globálního klimatického systému, které podléhají dlouhodobým změnám - jako je kontinentální zalednění a vegetace - mají na změny globální teploty důležitý vliv. Právě tyto faktory jsou však často v běžně používaných klimatických modelech zanedbávány.

Dan Lunt z bristolské univerzity spolu se svými kolegy srovnal výsledky globálního klimatického modelu s rekonstrukcí teplot pozemského prostředí před třemi miliony lety, kdy byly globální teploty i koncentrace oxidu uhličitého poměrně vysoké. Rekonstrukce vycházela z dat získaných ze sedimentů na mořském dně.

"Zjistili jsme, že vzhledem ke koncentracím oxidu uhličitého před třemi miliony lety model původně predikoval významně menší nárůst teploty, než odpovídá rekonstrukcím. To nás vedlo k přezkoumání toho, co v modelu chybí."

Autoři ukázali, že zvýšení teploty indikovaná rekonstrukcemi mohou být vysvětlena, pokud jsou do modelu zahrnuty také dlouhodobě proměnné faktory měnící albedo (poměr odraženého záření k záření dopadajícímu), jako kontinentální zalednění a rozsah pokrytí vegetací. Tání ledu a mizení vegetace vedou ke zvýšené absorpci slunečního záření, což následně zesiluje efekt oteplení.

Zavedení těchto dlouhodobě proměnných faktorů do modelu vedlo k růstu předpovídané odezvy na změnu koncentrací oxidu uhličitého, což indikuje, že teplota Země je patrně ke změnám koncentrace citlivější, než se dosud mělo za to.

Klimatické modely používané institucemi jako Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC) často tyto dlouhodobé procesy v plném rozsahu nezahrnují, takže reakci klimatického systému Země na změny koncentrací CO2 patrně reprezentují neadekvátně.

Alan Haywood, spoluator studie z univerzity v Leedsu, řekl: "Pokud si přejeme vyhnout se nebezpečné změně klimatu, měly bychom vzít v úvahu tuto vysokou senzitivitu Země na oxid uhličitý při definování cílů dlouhodobé stabilizace atmosférických koncentrací skleníkových plynů".

"Tato studie ukázala, že studium minulých změn klimatu může poskytnout důležitý vhled do možných budoucích změn," dodal Lunt.

Celý článek v angličtině: ZDE

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 8.12. 2009