SWIFT a boj proti "terorismu"

Evropské vlády pustily na poslední chvíli Američany znovu k vašim bankovním kontům

1. 12. 2009 / Uwe Ladwig

Evropské vlády souhlasily s tím, že Američané budou dál moci od 1. ledna 2010 oficiálně z důvodů "boje proti terorismu" kontrolovat celosvětově všechny mezinárodní finanční transakce nejen bank, ale i soukromých osob. Že to schválily den před vstupem Lisabonské smlouvy v platnost, to navozuje zajímavou otázku...

Začíná se připravovat boj o Arktidu

1. 12. 2009 / Miloš Kaláb

Kdyby oteplování Země neexistovalo, asi by museli lidé začít vyrábět oxid uhličitý i metan, aby je zahájili. Zatímco jedni se hrozí, že jim stoupající hladina světového oceánu zaplaví domovy a jiní vidí tající horské ledovce jakožto konec letního lyžování a konečně další upozorňují na to, že medvědi grizzly pronikají do oblastí, kde zatím byli doma medvědi lední, jsou velké skupiny lidí, jimž se zdá, že se vleče čas příliš pomalu. Arktický led má definitivně zmizet až v r. 2030? To musíme čekat tak dlouho, než se budeme moci vydat na dovolenou na severní pól - kde ji strávíme v plovoucím hotelu pozorováním velryb?

* * *

1. 12. 2009 / František Listopad

Děti se modlí
jahody dovoněly
košíky se zcelují
noc se rozmazává po krajině
a přece úzkost
praská prostorem
a syčí písní hada

Děti se domodlily
jahody spí
košíky odnesli
noc spolkla zbytky povidel
a jenom úzkost
vztyčená svobodná
dýchá jak nikdy

Ze sbírky Černý bílý, nevím, Index, Kolín nad Rýnem 1973 vybrala Hanka Tomšů.

Kanada se stává zkorumpovaným státem, závislým na ropě

1. 12. 2009

Kanada ustupuje od složité, rozrůzněné ekonomiky směrem k závislosti na jediném primárním zdroji. Cenou za tuto změnu je brutalizace této země a vládní kampaň proti multilateralismu, která je tak divoká jako ty, které vedl George Bush, píše George Monbiot v deníku Guardian.

Dohodu o opatřeních proti globálnímu oteplování neblokují nejhorším způsobem Spojené státy, je to Kanada. V roce 2006 oznámila nová kanadská vláda, že ruší své závazky snížit emise skleníkových plynů podle protokolu z Kjóta. Žádná jiná země na světě něco takového neudělala. Kanada měla snížit své emise v letech 1990 - 2021 o 6 procent. Namísto toho už vzrostly o 26 procent.

Řecko na pokraji bankrotu

1. 12. 2009

Pravděpodobnost, že se Řecko stane druhým Islandem a udělá státní bankrot, je problém, který vrhá stín na jednání evropských ministrů financí v Bruselu.

Po mnoha letech plýtvání, po rekordně nejdražších Olympijských hrách r. 2004 a v důsledku neschopnosti omezit státní zadluženost je podle mnoha komentátorů Řecko na pokraji platební neschopnosti.

Úvěrová krize v Německu se zase zhoršuje

1. 12. 2009

Německá vláda spěšně schvaluje celou řadu nových opatření na podporu ochromených bank ve snaze zabránit vzniku druhé vlny finanční krize, která by mohla udusit velkou část průmyslu.

"Jsme ve velmi kritické situaci," řekla kancléřka Angela Merkelová ve svém pravidelném týdenním rozhlasovém projevu. "Budeme jednat s vedoucími představiteli finančních institucí o tom, jak se vyhnout nové krizi."

Jaký to skandál se nám tu kolem klimatu předvádí?

1. 12. 2009 / Miloš Dokulil

1. Nejdřív oklikou a krátce o nedávném jednání APECu

Začnu raději nejdřív opatrně, oklikou, přes Singapur. Tam se letos po celý rok scházeli předáci instituce zvané "Asia-Pacific Economic Cooperation" (zkratka "APEC"), aby v oblasti zajišťovali "udržitelný rozvoj". Není teď nutné jít do detailů. Teď, před dvěma týdny, bylo zase v Singapuru rušno. Vůdčí představitelé soudobého světa (z 21 ekonomik, včetně USA, Číny nebo Ruska) tam buď přímo, anebo svými hodnověrnými zástupci -- ne poprvé -- prohlásili, že je v oblasti třeba dospět "k novému růstovému paradigmatu" (takto to bylo řečeno ústy představitele hostitelského státu). Thajský premiér si např. pochvaloval, že již ustavené instituce v oblasti "slouží dobře".

Je pro nynější americké rozhodování o Afghánistánu k něčemu poučení z Vietnamu?

1. 12. 2009 / Miloš Dokulil

Samozřejmě se vždy znovu hovoří o tom, že chybami se člověk učí. Jenže by přitom neměl opakovat staré chyby. Před převzetím letošní Nobelovy ceny za mír se bude Barack Obama rozhodovat, jakým způsobem optimalizovat poměry v Afghánistánu jak pro život tamních občanů, tak možná s ještě větší naléhavostí pro další a zatím nezbytné nasazení vojenských sil v té nejisté zemi, aby celá ta mise (vnímaná od počátku jako "mezinárodní" a "humanitární") nakonec neskončila nezdarem.

Taliban je třeba vyhladovět ekonomicky

1. 12. 2009

Miloš Dokulil píše: "Cena za to by ale byla vysoká. Tamní děvčata by zase nesměla chodit do školy, svoboda projevu by opět přestala zcela fungovat, bylo by možné odměňovat barbarství, a země by asi opět začala být surovinovým státem číslo jedna pro celosvětovou produkci opia. "

Dodává, že válka stojí 40 mld USD ročně.

Kdyby se ovšem těch 40 mld USD jak píšete, věnovalo na mírovou obnovu infrastruktury, třeba prozatím jen z malých území, a zejména na rekvalifikaci pěstitelů opia na pěstitele čehokoli jiného, byly by investovány lépe, zdůrazňuje Petr Kubica.

Závislost na nesmyslu

1. 12. 2009

"V jejich stavbách, obrazech a příbězích se lidstvo připravuje na to, aby když to musí být, přežilo kulturu."
Walter Benjamin: Zkušenost a chudoba

KD│ Bude Tiger Woods konečně vypovídat na policii? Kdo nahradí Oprah Winfreyovou? (Samozřejmě, ne že by Oprah byla někdy nahraditelná.) A získají Michaele a Tareq Salahiovi, pár který zničil první Obamovu státní večeři, statisíce dolarů, které žádají za exkluzívní televizní interview? Může si Levi Johnson, otec vnuka bývalé aljašské guvernérky Sarah Palinové, splnit přání stát se vyzyvatelem v soutěži "Dancing with the Stars"? Tyto "zásadní" otázky v magazínu Truthout ironizuje Chris Hedges.

IDnes shrnutím podporuje rasistické předsudky, článek v Toronto Star je ale jiný

30. 11. 2009 / Jan Čulík

Server IDnes shrnul článek z kanadského deníku Toronto Star a dal mu název "Kanadský deník: Školy si nevědí rady s liknavostí romských dětí z Česka".

Jenže server IDnes podstatu článku vynechal. Je jí to, že romské děti jsou podle torontského deníku i školských autorit v důsledku tvrdého českého rasismu chudáci, a že se jejich ztraumatizované chování mění, když se s nimi zachází slušně. Nic z tohoto se do shrnutí článku v Idnes kupodivu nedostalo. České shrnutí podporuje běžné rasistické předsudky u čtenářů: po přečtení článku v IDnes, vět jako:

Polsko bude trestat užití komunistických symbolů vězením do dvou let

30. 11. 2009

Kýčovité plakáty Che Guevary na studentských pokojích po celé zemi budou muset být zlikvidovány. Trička s vtipnými symboly srpu a kladiva se už nebudou smět nosit, píše britský deník Times.

Polsko bude trestat "glorifikaci komunismu" podle paragrafu 256 polského trestního zákoníku až dvouletým vězením. Takže, pokud jste plánovali zazpívat si Internacionálu při pochodu do centra Varšavy k bývalému ústředí komunistické strany - kde jsou nyní finanční společnosti - zapomeňte na to.

Hlas lidu, hlas boží...?!?

1. 12. 2009 / Ladislav Žák

V souvislosti s reakcemi na výsledek referenda ve Švýcarsku si kladu otázku, zda bychom neměli vydat příručku správných a nesprávných otázek kladených lidu a zejména správných a nesprávných odpovědí na ně.

Konec britských univerzit způsobí manažeři?

1. 12. 2009

Sussex University plánuje zrušit 115 pracovních příležitostí. Je to další ze znepokojivých zpráv, které opět mnoho napovídají o budoucím vývoji britského vysokého školství (odkazy níže), píše Filip Vostál.

Události mají trochu jiný obsah, pozadí i dynamiku než v Birminghamu - mají však společně jmenovatele: paradigma tzv 'akademického kapitalismu' (Slaughter & Leslie; Slaughter & Rhoades); a neustále se rozpínající praxi/ideologii, kterou někteří komentátoři nazývají 'new managerialism' (Deem, Hillyard, Reed). V Sussexu se evidentně formuje - toliko potřebná - opozice, která vstupuje do přímé (obávám se ovšem že 'donquijotovské') konforntace s všemocnou vrstvou univerzitních manažerů.

Zdroje:ZDE ZDE ZDE

Další informace na stránkách odborů britských univerzitních učitelů ZDE

Lži a statistika

30. 11. 2009 / John Michael Greer

Především je asi dobrý nápad zvážit návrat k hrubému národnímu produktu; ten byl před pár lety potichu opuštěn ve prospěch současné míry, neboť nepříjemně upozorňoval na ekonomickou závislost Ameriky na zbytku světa.

KD│ Na cestě k tomu, abychom v ekonomické realitě, jíž čelíme na konci éry levné a hojné energie, vůbec nalezli nějaký smysl, leží mnoho obtíží. Některé z nich jsou jistě nevyhnutelné. Například naše metody produkce zboží a služeb jsou o celé řády složitější než v předchozích civilizacích, a naše ekonomika závisí na tom, že s půjčkami zacházíme jako s bohatstvím, do té míry, že se zatím žádná společnost nepokusila jednat takto pošetile; tyto a ještě další rozdíly činí úkol načrtnout ekonomické dimenze dlouhé cesty k úpadku a pádu, jež před námi leží, ještě složitějším.

Vodrážkovi s odporem aneb Pane, jste hňup

30. 11. 2009

Pane!

Přečetl jsem si váš článek o Karlu Gottovi
a rád bych vám sdělil, že jste nadutec,
který sám sebe pasoval do role kritika něčeho,
co mu v žádném případě nepřísluší,
a čemu ani zdaleka nerozumí.

Zapomněl jste totiž na jednu věc,
zapomněl jste, že Karel Gott nezpíval a nezpívá pro vás,
ale pro široké masy nejen u nás, ale i v zahraničí.
Zapomněl jste, že Karel Gott zpíval a zpívá hlavně pro ženy,
pro naše babičky, matky, sestry, dcery a dnes i jejich vnučky.

Ano, Karel Gott zpíval a zpívá o kráse a lásce,
což je podle vás o ničem,
zřejmě jste se vylíhl ze zkumavky
a nebo vaše matka prohrála někde na mejdanu ve flašce.

Proboha, co si o sobě myslíte?
Kde je ta vaše prokázaná disidentská minulost a protirežimní boj?
Jak si můžete dovolit
takovým způsobem naplivat většině vašich spoluobčanek do tváře,
a ještě se nad ně vyvyšovat?

Rada pro reformu vysokoškolského vzdělávání: nereprezentativní orgán pro podporu nelegitimní reformy

30. 11. 2009 / Petr Pavlík, Miroslav Rendl, Irena Smetáčková

To, že vysokému školství mohou rozumět až na jednu výjimku pouze muži, se v Česku rozumí samo sebou.

Tak máme novou Radu pro reformu vysokoškolského vzdělávání. Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kopicová uvedla její jmenování dne 19. listopadu slovy: "Tyto nezávislé a respektované osobnosti jsou zárukou dalšího pokračování reformy." Bližší pohled na složení Rady mnohé napoví o tom, jak si ministryně (a potažmo ODS, která ji nominovala) představuje podobu takové reformy a budování "elementární shody napříč akademickou obcí a politickými stranami".

První, co nelze přehlédnout, je absence zástupců dvou předních českých univerzit (podle mezinárodních žebříčků nejlepších) -- Univerzity Karlovy a ČVUT, a tedy pražských univerzit.

Filozofie přírodních věd v Olomouci

30. 11. 2009 / Boris Cvek

Když jsem se ve svých osmnácti letech hlásil na Přírodovědeckou fakultu v Olomouci (už od základní školy jsem chtěl být chemikem), bylo zvykem zaslat spolu s přihláškou nějaký esej o své motivaci; a já poslal dílko, které opěvovalo antiku a jednotu lidského duchovního úsilí. Dnes, po více než patnácti letech, se chystáme spolu s mými přáteli M. Škabrahou (společenský rozměr přírodních věd) a E. Stehurou (rané dějiny přírodních věd) rozjet na olomoucké univerzitě přednášky z filozofie přírodních věd (od letního semestru 2010, kolokvium, 3 kredity), na nichž by se mohli sejít -- výjimečná to situace pro univerzitní/univerzální vzdělání dnešní doby! -- studenti humanitních oborů, přírodních věd, teologie i pedagogiky a hledat, kdo jsme a kam jdeme ve 21. století. Přírodní vědy (a jejich prodloužená ruka technika) totiž natolik změnily za poslední dvě staletí svět, že všechny hlavní otázky naší existence s nimi nějak souvisí.

Chceme vědět, jací jsme? Studujme reklamu

30. 11. 2009 / Bohumil Kartous

Jedna automobilka zhruba před třemi lety použila v rámci své reklamní kampaně pozoruhodný grafický vizuál. V něm byl vyobrazen přední nárazník vozu z produkce automobilky a na něm, jak tomu v letních měsících bývá, rozplácnuté hmyzí mrtvolky. "Vtip" ovšem spočíval v tom, že se nejednalo o mrtvolky hmyzu, nýbrž o malá autíčka rozmašírovaná nárazem terénního auta. Poselství této reklamy je zhruba takové: chcete obstát na agresivní české silnici? Pořiďte si náš vůz a budete to vy, kdo bude drtit ostatní účastníky provozu jako ubohý hmyz. Legitimizační síla reklamního poselství se tak nahlas vysmívá všem preventivním akcím, bodovým systémům a moralizujícím varováním.

Tématu reklamy a hodnot, s nimiž reklama operuje, se věnuji ve své disertační práci. Krátký abstrakt zde publikuji proto, abych získal kritické postřehy a připomínky čtenářské obce Britských listů. Díky za ně!

Světová obchodní organizace: 7. konference ministrů

30. 11. 2009 / Ludmila Štěrbová

V pondělí 30. listopadu bude zahájena v Ženevě konference ministrů obchodu členských zemí Světové obchodní organizace. Od předcházející konference, která se uskutečnila v Hongkongu, uběhly již čtyři roky. V tomto relativně krátkém historickém období došlo k výrazným globálním ekonomickým posunům, které ovlivnily činnost organizace i vývoj jednání o další liberalizaci mezinárodního obchodu. Stejně jako několik předcházejících konferencí ministrů je i tato doprovázena výraznými protesty oponentů globalizace a WTO.

Igor Chaun v Dobromysli

30. 11. 2009

I Týdenní stacionář pro osoby s kombinovanými postiženími v Srbči (okres Rakovník) pořádá ve dnech 5. - 6. prosince 2009 Víkend tělesného a duchovního otevření, který povede režisér, scenárista a terapeut Igor Chaun. Součástí víkendu, který se odehraje v prostorách zrenovovaného barokního statku Dobromysli, budou projekce dokumentárních filmů I. Ch. s tematikou duchovní práce, meditace a společenský program. Účastníci víkendu budou opatřeni plnou penzí (3 vegetariánská jídla denně + domácí ovoce mezi + ubytování penzionového typu). Víkend je pořádán na podporu Společenství Dobromysl. Bližší informace najdete na adrese www.dobromysl.info.

Dvoustranný útok na mezinárodní humanitární právo

27. 11. 2009 / Stephen Zunes

Foreign Policy on Focus, 4. listopadu 2009

Sněmovna representantů USA ohromující většinou schválila rezoluci útočící na zprávu Mise Rady OSN pro lidská práva zkoumající konflikt v Gaze. Jde o zdrcující úder mezinárodnímu právu a lidským právům. Zprávu zpracoval vysoce respektovaný jihoafrický právník Richard Goldstone a tři další známé autority na mezinárodní humanitární právo, tedy právníci, kteří byli široce chváleni za vedení předchozích vyšetřování válečných zločinů ve Rwandě, Darfúru, bývalé Jugoslávii a jinde. Protože tato zpráva zdokumentovala zjevné válečné zločiny, jichž se však dopustil klíčový spojenec USA, Kongres provedl bezprecedentní akci, když přijal rezoluci, která zprávu odsoudila.

Goldstone: Izrael veškerou spolupráci s Misí OSN odmítl

28. 11. 2009 / Richard Goldstone

Dopis předsedovi a vedoucí člence Sněmovního výboru pro zahraniční věci od soudce Goldstona
Církve pro mír na Blízkém Východě, 29. října 2009

Ctihodný Howard Berman, předseda, Sněmovní výbor pro zahraniční věci (D-Calif.)
Ctihodná Ileana Ros-Lehtinenová, vedoucí členka, Sněmovní výbor pro zahraniční věci (R-Fla.)

29. října 2009

Vážený pane předsedo Bermane a vedoucí členko Ros-Lehtinenová, dostalo se k mé pozornosti, že byla ve Sněmovně representantů USA předložena rezoluce týkající se fakta shromažďující Mise OSN, kterou jsem počátkem tohoto roku vedl, o konfliktu v Gaze. Plně respektuji právo Kongresu USA zkoumat a posuzovat moje poslání a z něj vyplývající zprávu, právě tak jako přijímat vlastní doporučení výkonné moci vlády USA. Mám však silné výhrady k textu dotyčné rezoluce – textu, který obsahuje závažné skutkové nepřesnosti a případy, kde jsou informace a prohlášení hrubě vytrhávána z kontextu.

PŘISPĚJTE FINANČNĚ NA PROVOZ BRITSKÝCH LISTŮ

Hospodaření OSBL za říjen 2009

28. 11. 2009

Nesmírně zavazující byla reakce čtenářů na náš nedávný apel, že potřebujeme dva nové servery. V říjnu 2009 přispělo finančně na Britské listy 621 osob celkovou částkou 264 902.42 Kč, takže jsme mohli uhradit nejen cenu serverů (100 000 Kč), ale i příslušenství (dalších 50 000 Kč). Na kontě Britských listů v Raiffeisenbance jsme měli 31. 10. 2009 částku 90 064.84 Kč . Na internetovém účtu Paypal máme nyní 883.67 GBP a