Právníci Václava Klause selhali, nebo selhal sám prezident

29. 10. 2009 / Štěpán Kotrba

Výjimka z retroaktivní nepoužitelnosti "vnitrostátních právních předpisů přijatých Československem do 28. 2. 1948" (pro Maďary, sudetské Němce, zrádce a kolaboranty s nacismem je takto nutno překládat pro ně nepřijatelný termín "Benešovy dekrety"), kterou původně považoval na radu svých právníků za nutné podmínit svůj souhlas s podpisem Lisabonské smlouvy Václav Klaus, byla správná. Nicméně prezident zklamal.

Stačilo uplatnit exkluzi z § 17, odst. 1 a §52 odst. 3 Listiny základních práv a článku 6 odst. 3 Smlouvy vzhledem k vnitrostátním právním předpisům, přijatých legitimní mocí Československa do 28. 2. 1948. Tím by bylo učiněno zadost potřebě ochrany českých a slovenských občanů před nároky sudetských Němců, kolaborantů a státně nespolehlivé šlechty. Podle Johanna Slezaka z vedení Sudetoněmeckého landsmanšaftu je "jednoduše nepřijatelné", aby byly výjimkou pro Českou republiku dodatečně potvrzovány "zločiny proti lidskosti" na sudetských Němcích a německých vojácích. Podle něj se vysídlenci "vzdali pomsty a odplaty"...

podrobnosti ZDE

Krok, který zvolil Václav Klaus - totiž vyjmout z pramenů práva Lisabonské smlouvy CELOU LISTINU (což nyní potvrdil premiér Fischer), je podvod na občanech, kteří prezidentův krok doposud schvalovali.

Pane prezidente, styďte se. Nahradil jste racionální krok ve prospěch nezpochybnitelnosti výsledků 2. světové války a odsunu občanů Třetí říše a sympatizantů s nacismem zpět do Reichu krokem, který už nelze odůvodnit jinak, než politicky. Nevěřím, že by vaši právníci byli diletanti. Záměr poškodit občany ČR vůči ostatním občanům EU zejména v sociálních a pracovněprávních otázkách - to je krok zarputilého pravicového politika, nikoliv krok státníka. Prezident podvedl všechny antifašisty, bojovníky za svobodu a veterány osvobozeneckých armád WWII, neboť předsedkyně ČSBS Anděla Dvořáková i další se ho velmi expresivně zastávali. Lidé byť se sebezapřením věřili, že prezidentova slova byla míněna tak vážně, jak od hlavy státu právem očekávali.

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 29.10. 2009