Vladimír Stwora odsouzen na dva roky podmíněně

8. 9. 2009 / Jan Čulík

Vladimír Stwora, vydavatel kontroverzního webzinu Zvědavec, byl v České republice trestním příkazem odsouzen na deset měsíců podmíněně s odkladem na dva roky. Skutková podstata trestného činu "podpory a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka" podle §261a trestního zákona byla prý naplněna tím, že publikoval v češtině článek "Holocaust a jeho čtyřmilionová varianta". Tím "zpochybnil nacistické genocidium na židech za druhé světové války."

Stworův Zvědavec občas publikuje velmi sporné, zavádějící, matoucí a zaujaté materiály, které je nutno kritizovat a poukazovat na jejich předsudky a nedostatky. Odsuzovat lidi za jakkoliv pochybené vyjádření názoru, nikoliv tedy za výzvu k násilí či za vyvolávání nenávisti, ochromuje svobodu slova a demokracii.

V demokracii musí mít občan právo šířit i protidemokratické názory. Jinak to není demokracie.

Vladimír Stwora proti rozsudku "podal odpor".

Stworův komentář k jeho odsouzení ZDE

A version of this article in English has been published in CLICK HERE

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 8.9. 2009