Anketa Romano hangos: Ministru Kocábovi byl čas prodloužen do podzimu, co by měl ještě stihnout?

20. 5. 2009 / Pavel Pečínka


Jiřina Somsiová
Vedoucí olomoucké pobočky SRNM.
Zakázat pochody neonacistů, zpřísnit tresty za rasistické útoky, obce by neměly vytvářet další ghetta. Měl by pomoct zajistit práci pro Romy, pedagogickým asistentům umožnit, aby pracovali ve školách atd.


Robert Sutorý
Romský terénní pracovník, Městský úřad Hranice.
Hlavně zabezpečit práci pro Romy. Pokud má člověk práci, hned se chová jinak, a je jedno, jestli je Rom nebo ne. A zaměřit se také na vzdělávání romských dětí, zajistit bezpečnost Romů, především v problematických místech. Hodně záleží na možnostech a motivaci. Když budou média víc informovat o romské kultuře, o pořádání festivalů, na jejichž organizaci by se podíleli samotní Romové, určitě se zvedne jejich prestiž.


Matěj Šarkozi
Společnost Člověk v tísni.
Vítám ministrův návrat, je to člověk na svém místě. Problémy soužití Romů a majority nevyřeší za tak kratičkou dobu nikdo. Přednostně by se měl zaměřit na zrušení Dělnické strany (DS) a potírání extremismu. To trápí Romy nejvíc. Za aktuální považuji práci na památníku Žalov a Lety.


David Šarišský
IQ Roma servis, Brno.
Zrušit DS, zlepšit postavení Romů a pohled majority na ně, zvýšit zaměstnanost, zlepšit školství a bydlení. Celkově mně připadá atmosféra v republice hodně protiromská. Mělo by se s tím rychle něco dělat, aby naše děti nemusely hledat nový domov.


Helena Jedináková
Vzájemné soužití, Ostrava.
Apelovat na zrušení DS, protože ta rozšířila dnešní extremismus. Měl by aspoň navrhnout koncepci na zrušení ghett, dohlédnout na řádné vyšetření Vítkova a odsouzení pachatelů. Víc toho stejně asi nestihne. Mohl by přimět i ostatní politiky, aby se šli osobně podívat, jak někteří lidé žijí. Mluvit o romské problematice jen v poslanecké síni a před volbami, aby kandidáti získali voliče na svou stranu a přitom nevytáhli paty z kanceláří, to nestačí.


Lucie Obrovská
Liga lidských práv, právnička a pedagožka, Brno.
Jednoznačně by se měl zaměřit na problematiku rozsudku D. H. a ostatní ve věci vzdělávání romských dětí. Dověděla jsem se, že nemá ani základní informace k tomuto rozsudku, pro který nás Evropský soud pro lidská práva odsoudil za segregaci ve školství. Také bych apelovala na spolupráci ministerstva školství a rezortu ministra Kocába. Udivuje mě, že tato dvě ministerstva při vzdělávání Romů nespolupracují. V rámci romské problematiky je vzdělání velice důležité a ministr by se měl, pochopitelně vedle například bytové politiky, věnovat hlavně školství.


Ivana Janišová
Psycholožka, Praha.
Nic moc se zvládnout nedá, snad jen konzistentní zabývání se některými tématy a trvání na některých postojích, které mohou dát společnosti impulz zamyslet se nad stavem věcí. Nepřijímat je samozřejmě a bez rozmyslu.


Jiřina Šiklová
Socioložka, publicistka, Praha.
Přednostně nemůže zvládnout nic, protože současná vláda je ochromená. Za to mohou ti, co svrhli předchozí vládu. Ministr Kocáb má velice omezené možnosti a za cokoliv, co udělá, bychom mu měli být vděčni. Snad se mu podaří prosadit antidiskriminační zákon a z hlediska romské otázky Lety.


Kateřina Jacques
Parlamentní poslankyně.
Důležité je, že post ministra pro lidská práva SZ uhájila i v přechodné vládě přes odpor ostatních stran. V době sílícího neonacismu a pouličních bitek je to odpověď všem extremistům: s vašimi ohavnými činy se nesmíříme a nebudeme je tolerovat! Ministr bude pokračovat v započatém úsilí boje s pravicovým extremismem. Na dobré cestě je dobudování památníků v Letech a Hodoníně. Ministr se jistě bude nadále pokoušet pomáhat sociálně vyloučeným Romům. K důležitým úkolům patří schválení zákona na ochranu před diskriminací a zákon o nestátních neziskových organizacích.


Radislav Dražan
Člen komise pro národnostní a etnické menšiny města Chebu.
Michael Kocáb by se měl hlavně postarat, aby agentury začaly fungovat pružně a opravdu pomáhaly Romům, aby se smysluplnými projekty dostali ze svízelné situace. Mám pocit, že Kocáb je na dobré cestě. Stačilo by se možná také podívat za kopečky, jaké programy v práci s menšinami úspěšně fungují tam. My jsme v Chebu podobný program vypracovali i s naší představou další kvalifikace sociálních pracovníků a nazvali jej "Nejlepší učebnou je pracoviště". Také jsme se naučili, že žádné opatření pro Romy nelze realizovat bez Romů, tedy ani v přípravné fázi při sestavování týmu.


Václav Miko
Aktivista skupiny Hnutí romského odporu, Rokycany.
Měl by vytvořit osvětovou skupinu z řad významných českých osobností, které by ovlivňovaly širokou veřejnost k odsouzení neonacismu, dále podpořit legislativní opatření k zákazu pochodů neonacistů a zahájit řešení situace v romských ghettech.


Richard Daniel
Předseda Romského centra v Hodoníně.
Zrušit DS a zakázat její pochody. Vždyť je to nenormální, co se děje v této společnosti, už toho bylo dost. Naši lidé nemají takové možnosti jako majoritní společnost, kde jsou lékaři a inženýři. Rekvalifikační kurzy na počítače jsou Romům k ničemu.


Eva Horná
Předsedkyně komise národnostních menšin, Městský úřad Cheb.
Návrat pana Kocába je pro mne jako "návrat pachatele na místo činu". Byla bych mu vděčná, kdyby dotáhl alespoň jeden za svých slibů, které dal krátce po svém prvním zvolení. Jeho ministerstvo (lépe řečeno Agentura pro sociální začleňování) má peníze na účtu a není tedy problém přispět na zpracování studií. Mně se konkrétně jedná o projekt v Chebu na vybudování komunitního centra. Na přelomu ledna a února slíbil peníze nejen tomuto projektu, jen se prý musí najít právní rámec rozdělení peněz do jednotlivých míst. Teď máme květen, peníze nikde a problémy stejné. Pokud by Michael Kocáb splnil pouze tento svůj slib, pak díky za jeho znovuzvolení.


Zdeněk Švácha
Ředitel Střední umělecké školy v Liberci.
Obávám se, že pan Kocáb toho moc nezvládne. Jednak tomu nerozumí a jednak se za půl roku nedá nic stihnout. Mezi námi, je daleko lepší muzikant a měl se toho držet. Pak budou volby, bude podobná situace jako minule a bude trvat půl roku, než se všichni zorientují. Navíc všichni budou brečet, že je krize a že nejsou peníze, takže až po krizi. Jediné radikální řešení vidím v pozitivní diskriminaci, tj. v přijímání romských žáků na střední a vysoké školy a následně v určitém procentu Romů přijímaných do státních institucí -- ať se ti naši hoši poučí ze 60. let v USA, kdy toto vše odstartoval JFK. Samozřejmě diskriminaci neodstranili úplně dodnes, ale funguje to (mají zase jiné starosti). Je třeba přestat vymýšlet akce, jako je mistrovství světa v lyžovačce a následně olympijské hry v Praze a tyto peníze dát na řešení romské otázky. Udělá to někdo? Ani náhodou!


Věra Slavíčková-Dvořáková
Studovala speciální pedagogiku, pracovala v dětském domově, nyní v neziskovém sektoru.
Utnout šílenství holých hlav, tato nemoc se šíří rychleji než prasečí či jiná chřipka.


Ján Mišurec
Mluvčí Sdružení obrany spotřebitelů.
Sám má práce nad hlavu a není určitě šťastný už jen z toho, že je u některých občanů velmi neoblíbený. Přesto mu fandím a přeju, aby vše dobře zvládal a dokázal být nadále příkladem pro ostatní politiky a aktivisty, kteří buď dávají ruce od Romů pryč a nebo se na nich snaží vydělat či zviditelnit. Ministr Kocáb je pro mne důkazem, že slušní politici ještě existují. Bohužel v době sílícího extremismu, neexistujícího antidiskriminačního zákona a houfné emigrace českých Romů to nemá jednoduché. Držme mu palce.


Klára Veselá Samková
Advokátka a publicistka.
Řešit, řešit, řešit, zvládnout, zvládnout, zvládnout... Všichni mají jazyk na vestě, všichni jsou v poklusu a pan ministr jistojistě taky. Je vůbec něco, o co by se nikdo nezasazoval a k čemu by neexistovala řada lobbyistických uskupení, jejichž členové přesvědčují, že právě ta JEJICH otázka je ta nejdůležitější?

Navrhovala bych jednu zcela skutečně novou věc: zastavit se a udělat inventuru, co BYLO v minulé době nejen uděláno, ale co všechno bylo vlastně navrženo. To, co je třeba vytvořit, je "thought map". To znamená soubor otázek členěný do bloků, které postihují všechny aspekty problému. Obvykle se dělají v rámci brainstormingu. Může se přidat ještě jeden blok, který se týká stručné historie problému, situace v jiných zemích a poznatků o tom, jak to tam funguje. Nezaškodilo by zjistit, jaké výzkumy a plány probíhají i někde jinde. V potaz by se měly vzít zkušenosti a plány i těch organizací, o kterých tady pravděpodobně nikdy nikdo neslyšel. Nebo možná panu Kocábovi křivdím a svoje kroky s "Agenturou EU pro základní práva" konzultuje...

Dále by měl následovat blok pečlivé analýzy vykonaných prací, tj. vykonaných analýz, implemetace navrhovaných opatření, verifikace jejich úspěšnosti. Hádejte, co to znamená třeba v případě romských záležitostí? Jsou to:


1) identifikace všech dosud přijatých koncepcí (aspoň od roku 1990, ale já bych začala "od Hofmanna").
2) zjištění míry, v jaké byly uvedeny tyto koncepce do praxe.
3) zjištění aplikace úspěšnosti těchto koncepcí v praxi.
Teprve po tomto GRAND EVALUATION je možno říci, odkud přicházíme a kam jdeme. Pokud to pan ministr neprovede, bude na tom stejně jako ti všichni ministři a zmocněnci před ním: s jazykem na vestě bude vyškrabávat prachy pro Lety a Hodonín (to jsem fakt zvědavá, jak to dopadne tentokrát), přespávat v Chánově (ale nějak nám z toho sešlo, že?) a obíhat protiromské demonstrace, eventuálně utěšovat oběti rasistických útoků ve špitále. Při vší úctě k panu Kocábovi a jeho nepopíratelně dobrým úmyslům: takových už bylo...


Ladislav Bílý
Předseda Romského občanského sdružení, Karlovy Vary.
Jsem skálopevně přesvědčen, že Michael Kocáb byl vlastním přičiněním opět jmenován ministrem. Hájí lidská a občanská práva všech, ne pouze jedné skupiny. I když je pravda, že v posledních měsících se zajímal hlavně o nás, Romy.

Svým nebojácným lobbyingem dokázal oslovit všechny ministry vládní koalice. Tomu nasvědčuje rozhodnutí vlády o Letech a Hodoníně, kde se pohnuly ledy. Po dvanácti letech se konečně přistoupilo na rozumné řešení. Toto rozhodnutí bude mít jistě kladný dopad na česko-romské vztahy, které jsou vyhrocené.

Kocáb se dovedl obklopit týmem lidí fundovaných v oboru: ředitelkou kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské komunity Gabrielou Hrabaňovou, mluvčí ministerstva Lejlou Abassovou atd. Dokáže naslouchat členům rady, radí se s nimi a využívá jejich potenciálu k prosazování návrhů při jednáních vlády. Ano, to je postup, který kdyby fungoval již v minulosti, tak bychom byli jistě v našich vztazích úplně jinde než nyní. Při monitoringu z roku 2006 by se nenašlo v ČR 300 vyloučených romských lokalit.

Teď je potřeba, aby se ministr zasadil o schválení antidiskriminačního zákona, který by řešil stávající narušené česko-romské vztahy. V zákonu shromažďovacím je nutné prosadit prodloužení schvalovací lhůty ze tří na pět pracovních dní, kdy by mělo vedení města dost času, aby posoudilo, zda schválit či zakázat nahlášenou demonstraci. Důležitou zákonnou úpravou by také bylo navýšení horní hranice sazby za trestné činy s rasovým podtextem.


Martha Joy Sullivan
Překladatelka, Praha.
Jako Američanka, která taky zná rasismus ze své vlasti a vždy se zajímala o práva menšin, pozoruji to, co se tady děje, s odporem. Dost mě štve, jak se k radikálním násilných akcím proti Romům staví většina bílých Čechů, i těch "slušných" a "vzdělaných". Jsou buď lhostejní nebo mají předsudky. Ministr Kocáb by se měl zasadit o velkou vzdělávací kampaň pro veřejnost, o školení úředníků, soudců a policistů, aby netolerovali rasistické chování. Vím ale, že změna názorů a postojů bude trvat několik generací. V USA jsou stále rasisti, i po tolik letech a přesto, že dneska máme prvního afro-amerického prezidenta v historii. Politici a média mají velký podíl na to, jak se k věcem postaví společnost a běžný občan.


Jan Rataj
Historik a politolog specializovaný na extremismus, učí na Vysoké škole ekonomické v Praze.
Odpovím šířeji, než jak zní otázka. V dnešní vyhrocené situaci, kdy krajní rasistická pravice získává sympatie i podporu běžných občanů v regionech se zvýšenou koncentrací Romů, je nutné změnit pohled české majority na cikány, tak aby krajní pravice z neřešené či chronicky špatně řešené cikánské otázky nezískávala ve volbách body. Je nutné:

● Úplně jinak prezentovat obraz Romů před českou majoritou, a to na základě hodnot, které česká majorita je s to ocenit a které mají obecnou platnost.
● Přestat používat protekční stereotyp o Romech jako věčné oběti majoritní společnosti, která nechce-li být označena za rasistickou, musí cikánské excesy v oblasti občanského soužití a kriminality prostě tolerovat. Tyto jevy uměle nezamlčovat a odsuzovat je z úst samotných sociálně adaptovaných a kariérně úspěšných Romů.
● Kampaně, kdy např. cikánští výrostci šikanují a okrádají ostatní děti, není možné převrátit v kampaň proti "českému rasismu", ale rozhodně je nutné toto závadové chování části cikánské mládeže hlasitě odsoudit. Pak teprve je možné se pustit do českých rasistů, kteří na těchto událostech chtějí parazitovat.
● O excesech, i když jsou důsledkem sociálního vyloučení a nezaměstnanosti a občanské nevyspělosti části Romů, je nutné psát, nikoli je autocenzurně potlačovat. Opačným postupem se pracuje nechtěně pro krajní pravici.
● Nepodněcovat romský nacionalismus na protičeské či rasistické protibílé bázi  a příslušné paramilitární aktivity. Zvláště v období krize to není rozumné. 
● Místo negativistických apriorních kampaní o protiromském rasismu Čechů popularizovat cikány, kteří se vzdělávají a dosáhli i přes potíže vzestupu na základě vlastního pracovního výkonu.
● Popularizovat Romy, kteří jsou integrovaní, dobří ve svých profesích, užiteční pro celou společnost, ostatními občany  uznávaní. Nejen tzv. celebrity, ale obyčejné cikánské rodiny.
● Musí být postupně v českém povědomí převálcován obraz cikána-Roma jako věčné sociální přítěže pro ostatní, osoby již od dětství kulturně nevzdělatelné a kriminálně závadové.
● Více popularizovat pozitivní kontakty mezi Čechy a cikány, včetně mládeže.
● Nesegregovat cikány z české společnosti umělou nacionalizací všech Romů, ukázat, že většina cikánů je asimilována a pokládá se za Čechy romského původu, aniž by se musela vzdát svého svérázu.

(Anketa vychází v listu Romano hangos č. 7-8 2009)

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 20.5. 2009