Romská třída a ta druhá....

20. 5. 2009 / Miloslav Štěrba

Nápad z Valašského Meziříčí sestavit třídu z dětí neromských a třídu jen s romskými školáky mě v první chvíli ohromil, protože připomíná překonané segregační zákony z Jihoafrické republiky nebo USA. V nich bylo přesně definováno, co je dovoleno a co zakázáno černochům. A "svobodný" občan tmavé pleti byl ve své vlasti jen příslušníkem druhé kategorie. Čas je milosrdný - dnes mají Spojené státy prezidenta s africkými kořeny.

Dovedu si však představit, že v Karlových Varech tamní ruská minorita prosadí, aby jejich děti měly svoji třídu na základní škole, třeba z důvodů, jako je zachování kulturních, společenských, náboženských aj. tradic ruských občanů, a to bez ohledu na většinou prosazovaný názor o potřebě integrování dětí s českou majoritou. Proč by se ruské děti měly podřizovat metodice výuky školáků, která je koncipována pro jiné státní příslušníky? Nejsou snad na jižním Slovensku oddělené školy se slovenským a maďarským vyučovacím jazykem? A kde je hranice pro přísné respektování požadavků národnostních menšin projevující se v organizaci školní výuky?

Nelze podobné otázky klást i ve spojitosti s kauzou valašského města? Je nezbytné z Romů dělat Čechy? Není moderním symbolem nově se utvářející jednotné Evropy zachovávat a respektovat kulturní a jazykové zvláštnosti menšin? Je ideální ten Rom, který ztratil svoji národní identitu a proměnil se na čistokrevného Čecha? Konečně, i zmíněná rasová segregace se v USA týkala občanů, kteří doma neužívali nějaký africký dialekt, ale hovořili anglicky, žili a pracovali jako Američané, jenže se k nim chovali jako evropští nacisté k židům. Ale s tímto názorem mě pošlou do háje stoupenci jednoduchých řešení. Pro jedny je nepřijatelné jakékoli oddělování Rom versus Čech, druzí by nejraději vyzvali romskou komunitu k exodu z této země.

V krajském městě není romská otázka prioritou místních politiků. Ve Vsetíně však Jiří Čunek objevil v tamním "ghetu" doslova zlatou žílu, díky které se ocitl v Senátu a ve funkci místopředsedy české vlády. Jenže ani jeho deportace romské komunity nenašly pokračování v jiných částech republiky. A i proto je zvažované rozdělení žáků na základní škole ve Valašském Meziříčí dalším "zviditelněním" našeho regionu. Je na vás, jak oceníte jejich aktivity. Určitě si posteskneme, že Zlín už není symbolem ekonomické úspěšnosti, ale politické korupce, zaostávání v rámci České republiky, a do povědomí široké veřejnosti se dostáváme díky experimentům s Romy.

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 20.5. 2009