Může z Literárních novin vzniknout otevřený, inteligentní a vlivný kulturněpolitický list?

20. 5. 2009 / Jan Čulík

Nevím. Ale počkám si, zda se to podaří, či nikoliv, a nebudu předem dělat šmahem odsuzující, hysterická prohlášení.

Uvažoval jsem nad manifestem skupiny lidí, kteří nedávno odešli z redakce týdeníku Literární noviny, protože list koupil podnikatel, o němž je známo, jak si stěžují vzbouření redaktoři, že byl před více než dvaceti lety spolupracovníkem komunistické tajné policie.

Ten člověk vlastnil celou řadu let daleko významnější a vlivnější české periodikum - Hospodářské noviny. Byl jsem informován, že Literární noviny si nyní koupil z komerčních, nikoliv politických důvodů. Zamýšlí prý z nich udělat vlivný kulturněpolitický deník spíše levicové orientace, protože se domnívá, že takový list dosud v českém prostředí chyběl - na trhu je prý mezera.

Dosavadní Literární noviny pod vedením šéfredaktora Jakuba Patočky byly nejen značně doktrinářské, ale kdykoliv je čtenář vzal do ruky, vanula z nich nepříjemná atmosféra zhrzenosti: "My jsme ti správní levicoví intelektuálové, máme ta nejsprávnější řešení, přitom nás nikdo neposlouchá, a tak jsme naštvaní." Patočka chtěl z Literárek udělat český Guardian. Bohužel na to neměl. Nejvíce odpuzující na jeho týdeníku byla právě ta atmosféra vzdoru, že "nás nikdo neposlouchá a my jsme přitom takoví dobří."

Možná jsem naivní, ale mám pocit, že s novými penězi se možná načas nabízí příležitost vzniku opravdu otevřeného, vlivného, pluralitního a inteligentního - a nehašteřivého - kulturněpolitického týdeníku. Velkým problémem v českém prostředí jsou navzájem se adorující, nebo naopak nenávidějící skupinky. Nové Literární noviny by mohly mít šanci tuto frakcionářskou roztříštěnost překonat. Bylo by vynikajícím gestem, kdyby list občas otiskl i text patočkovských redaktorů, kteří nyní z redakce odešli. Ještě lepší by bylo, kdyby v rámci otevřenosti týdeník tiskl i inteligentní pravicové eseje - je samozřejmě potíž, že inteligentních pravicových esejistů je v českém prostředí velmi málo.

Mohu se mýlit, ale myslím si, že posuzovat nového investora Literárních listů po dvaceti letech jeho kariéry jako finančně a komerčně úspěšného mediálního podnikatele především jako někdejšího spolupracovníka Stb, a proto z redakce odejít, je předsudečné. Já si počkám na to, jak budou nové Literární noviny vypadat - a jestli se jim podaří splnit předsevzetí, aby vytvořily skutečně otevřený a pluralitní kulturněpolitický list.

Budu kritizovat, až se to nepovede.

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 20.5. 2009