28. 11. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
28. 11. 2008

Panarin: další proroctví o těžkostech amerického dolaru

JU│ V nedávných dnech zveřejnily Britské listy rozhovor s ruským ekonomem Chazinem pod titulkem "USA budú čoskoro čeliť novej Veľkej depresii", který předpovídal budoucí těžkosti pro americký dolar i pro americkou ekonomiku. Jak se ukazuje, není jediný. V ruském tisku se lze setkat i s dalšími podobnými proroctvími – možná také proto, že ani situace ruské ekonomiky není právě nejlepší a doléhá na ni krize v daleko větší míře, než by si byli schopni sami Rusové ještě před několika měsíci připustit. Dochází k odstávkám výroby, k propouštění zaměstnanců apod.

Ruské Izvestije zveřejnily v minulých dnech další rozhovor s Igorem Panarinem na téma budoucnosti americké ekonomiky. Sami autoři připouštějí, že některé závěry diskutujícího vyvolaly i v jejich redakci bouřlivé reakce.

Diskutující Igor Panarin PhD je politolog , profesor Diplomatické akademie při Ministerstvu zahraničních věcí Ruské federace, je akademikem Ruské vojenské akademie. Jeho specializací je zjevně problematika informací. Je autorem knih – Informační válka a Rusko, Informační válka a volby, Informační válka a diplomacie atd. Nad některými jeho tvrzeními lze pochybovat – rozsah zahraničního dluhu USA atd. ale možná, že nezatížen úzce odbornými pohledy, může přinést právě zcela jiná hlediska a nad nimi možná stojí se zamyslet.

Izvestije: Igore Nikolajeviči, odkud se vlastně vzala vaše idea o rozpadu USA, když v roce 1998, kdy jste s ní přišel, tato země byla v rozkvětu?
Panarin: V září 1998probíhala v Rakousko vědecká konference „Informační válka“ a tam jsem uvedl své analytické závěry. Ze 400 účastníků bylo 150 Američanů a když jsem prohlásil, že Amerika se rozpadne na dvě části, v sále začal velký hluk. Ale všechno je to odůvodněné. Už tehdy bylo jasné, že hlavní devastující síla je finanční a ekonomická. Dolar není ničím zajištěn. Zahraniční dluh země rostl velmi rychle, jestli na počátku osmdesátých let v podstatě ani neexistoval, pak v roce 1998 dosahoval zhruba 2000 mld a dnes je to již 11000 mld dolarů. Je to prostě pyramida,která se jednoho dne zřítí.
Izvestije: Vy si myslíte,že se zhroutí celá americká ekonomika?
Panarin: Ale vždyť už to probíhá. Finanční krize vedla k tomu, že z 5 největších a nejstarších bank na Wall Streetu už tři neexistují a dvě jsou na pokraji bankrotu. Jejich ztráty jsou největší v celé jejich historii. Dnes se mluví o změně systému regulace v globálním měřítku. Amerika už nebude tím světovým regulátorem.
Izvestije: A kdo jí nahradí?
Panarin: Na tuto roli aspirují dvě země – Čína s ohromnými rezervami a Rusko, jako země, která by mohla být regulátorem v euroasijském prostoru. Nedávno se skončil summit G-20, kde došlo k příznačné události. Jeho účastníci tam navrhli novou architekturu mezinárodních vztahů, kde by klíčovou úlohu měl mít Mezinárodní měnový fond. Ale MMF potřebuje finance. A účastníci summitu se obrátili na Čínu a Japonsko s prosbou o zapůjčení peněz. Devizové rezervy Číny představují kolem 2000 mld dolarů a Čína je největším věřitelem USA a nyní tedy bude mít vliv na politiku MMF. Není náhodou, že čínský prezident Chu Jin Tchao se na summitu setkal jen se dvěma lídry –s ruským prezidentem a vedoucím delegace Velké Británie, kde má být příští summit Setkání s ruským prezidentem, který navrhuje základní principy přeměny světové finanční soustavy – to zřejmě zapůsobilo na čínské vedení.
Izvestije: Je-li nám jasno, jak to bude ve světě, co podle vás naznačuje možnost, že USA se rozpadne?
Panarin: Příčin je více. Za prvé - finanční problémy v USA ještě dále zesílí. Miliony občanů přišly o své úspory. V zemi rostou ceny a také nezaměstnanost. Na hraně bankrotu jsou General Motors i Ford a to znamená, že celá města budou bez práce. Guvernéři žádají naléhavě peníze z federálního rozpočtu, Roste nespokojenost a zatím ji zadržovaly volby a naděje na to, že Obama udělá zázrak. Ale na jaře bude jasno, že žádný zázrak se konat nebude.
Za druhé – zranitelnost amerického politického systému. Na území SUA není jednotné zákonodárství. Dokonce ani pravidla silničního provozu nejsou jednotná. Kostra, která drží USA, je dosti křehká. Dokonce o i armáda, která je v Iráku, je tvořena mnoha uchazeči o americké občanství, kteří tam bojují protože jim slíbili, že za to dostanou občanství. Tak armáda, která byla tím tavicím kotlem, pomalu přestává plnit úkol stmelovat americký stát. Nakonec je to rozkol elit, který se jasně projevil v krizi.
Izvestije: Jak se rozpadne ta země? Na jihu to je jasné – Mexiko a co ještě?
Panarin: Celkem na šest částí. První – tichomořské pobřeží USA. Uvedu jeden příklad – v San Franciscu je dnes už 53 % čínské populace. Guvernérem státu Washington byl etnický Číňan, jeho hlavní město Seattle se nazývá jako hlavní brána pro čínskou emigraci do USA. Tichooceánské pobřeží se postupně dostane pod vliv Číny, to je zcela očividné. Druhá část na jihu – tam jsou ve skutečnosti Mexičané. Tam už se dokonce někde španělština stala úředním jazykem. Potom je tu Texas, který otevřeně bojuje za svoji nezávislost. Atlantické pobřeží USA představuje zcela jiné etnikum a mentalitu a může se také rozdělit na dvě části. A pak je tam Středozápad. Připomenu, že 5 centrálních států v USA, kde žijí Indiáni již oznámilo svoji nezávislost. Zatím to bylo chápáno jako vtip, jako politická show. Ale je to fakt. Na severu je silný vliv Kanady. Nakonec o Aljašku můžeme požádat my. Byla přece dána do pronájmu...
Izvestije: A co se stane s dolarem?
Panarin: V roce 2006 byla přijata tajná dohoda mezi USA, Kanadou a Mexikem a přípravě k zavedení amero – jakési nové peněžní jednotky. To může znamenat přípravu na záměnu dolaru. Přitom mohou být stodolarovky, které zaplavují svět, zmrazeny. Prostě pod záminkou toho, že je padělávají teroristé, a potřebují tedy prověřit.
Izvestije: Můžete podrobněji pohovořit o rozkolu elit. Jsou to demokraté i republikáni?
Panarin: Vůbec ne. Ve vedení USA jsou dvě skupiny. První se dá nazvat jako globalisté nebo trockisté. Tady se při tom označení opírám o ideu, kterou kdysi zformuloval Trockij – nechceme Rusko, ale světovou revoluci. Na sovětské Rusko se dívali jako na základnu pro kontrolu celého světa. Druhou skupinu bych nazval vlastenci, kteří chtějí blahobyt pro svoji zemi. Představiteli těchto dvou klanů jsou jak v Demokratické, tak i Republikánské straně. Jeden příklad – při hlasování o antikrizovém plánu Paulsona vypracovaném současnou administrativou, zprvu hlasovali proti právě republikáni.
Izvestije: Kdo vede tyto klany?
Panarin: Pro globalisty jsou klíčovými postavami Condoleezza Riceová a viceprezident Cheney. Vlastenci – tam je hlavní ministr obrany Gates, ředitel CIA Heyden a šéf národní rozvědky Mike McConnell. Globalisté jsou především finanční elita a vlastenci – armáda, tajné služby a vojensko průmyslový komplex. V poslední době se rozpory mezi těmito skupinami staly zcela zřetelné. V minulém roce vlastenci připravili zprávu, které naprosto popírala existenci íránského jaderného programu. To bylo zcela v rozporu se závěry Cheneyho a Riceové. Za druhé – podobně tomu bylo při pětidenní kavkazské válce. Globalisté v čele s Riceovou tvrdili, že to začalo Rusko a že musí být za to potrestáno. Gruzie je projektem Riceové. Představitelé z okruhu tajných služeb ovšem vystoupili s diametrálně odlišnými závěry – začala to Gruzie. Byl to střet velmi významných politických osobností.
Izvestije: S kým je Obama?
Panarin: Vlastenci na čele s Gatesem jsou hlavními postavami, které přivedly Obamu k vítězství ve volbách. Za to od něho žádají změnit generální linii. Proto je velmi zajímavý fakt, že republikán Gates se uvažuje jako nejdůležitější kandidát na post ministra obrany (pozn. to bylo v nedávných dnech potvrzeno). To je vliv vlastenců na nového prezidenta. Mimochodem, své první setkání s výkonnou mocí Obama uskutečnil právě s představiteli rozvědky.
Izvestije: Co vítězství vlastenců znamená pro Rusko?
Panarin: Pro nás to není špatná šance, protože oni byli fakticky našimi spojenci na Kavkaze. Po návštěvě Medvěděva v USA vidíme, že nedochází k žádným obstrukcím v souvislosti s událostmi na Kavkaze. Ve Washingtonu byla dostatečně klidná a příjemná atmosféra.
Izvestije: Co by mělo dělat Rusko,aby se vyhnulo otřesům v souvislosti s možným kolapsem USA?
Panarin: Rozvíjet rubl jako regionální měnu. Vytvořit plnohodnotnou burzu s ropou, kde se bude obchodovat za rubly. Před pár dna se podepsalo prohlášení mezi Ruskem a Běloruskem o přechodu na rubly při platbách za ropu a plyn. To je začátek pro vytvoření rublu jako regionální měny. S Kazachstánem a Běloruskem se tak už platí při dodávkách elektrické energie. Proto je pro nás hlavní úkol do konce roku 2008 uzavřít co nejvíce dohod, kde zúčtovací a platební jednotkou bude rubl. Pak se Rusko může vyvarovat dopadů krize. Musíme prostě odetnout větve, které nás spojují s finančním Titanikem, který podle mého názoru půjde k brzké budoucnosti ke dnu.

Профессор Игорь Панарин: "Когда Америка развалилась на части, был дикий крик" ZDE

Россия, Китай и Индия потеснят Америку. Прогноз разведки США для президента Барака Обамы ZDE

Игорь Николаевич Панарин --- политолог, профессор Дипломатической Академии МИД России, кандидат психологических наук, доктор политических наук, академик Академии Военных Наук. Член Научно-Методического Совета при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, член Экспертного Совета Комитета по СНГ Совета Федерации. Автор книг «Информационная война и Россия», «Информационная война и выборы», «Информационная война и власть», «Информационная война и дипломатия», «Информационная война и геополитика» и ряда других. Участник ряда крупных международных конференций и выставок (Австрия, Армения, Великобритания, Германия, Греция, Индия, Испания, Казахстан, Китай, Польша, Россия, США, Франция, Узбекистан, Украина, Эстония), на которых всегда выступал в защиту российских национальных интересов. Неоднократно принимал участие в новостных и аналитических программах на ведущих российских телеканалах (Первый, РТР, НТВ, ТВЦ, Рен-ТВ, Russia today) и радио (Голос России, Радио России, Эхо Москвы, Маяк), а также зарубежных СМИ (СИ-ЭН-ЭН, БИ=БИ-СИ и т.д.), комментируя острые и актуальные проблемы современной мировой политики и нашей российской действительности.

                 
Obsah vydání       28. 11. 2008
30. 11. 2008 Vyšetřování útoků v Bombaji se soustředí na pákistánskou stopu
30. 11. 2008 Útoky v Bombaji a západní pokrytectví Zdeněk  Wognar
30. 11. 2008 Zpráva Izvestijí je zavádějící, Saakašvili trvá na tom, že za válku nese odpovědnost Rusko Karel  Dolejší
29. 11. 2008 Česká vláda se omluvila, že Reflex vydal "záznam" Sarkozyho rozhovoru s Topolánkem
29. 11. 2008 Izvestija: Saakašvili prý "přiznal, že vyprovokoval válku s Ruskem; podle opozice chce uprchnout ze země"
29. 11. 2008 Michael  Marčák
29. 11. 2008 Times of India: Spojené státy, Británie a Izrael poskytují Indii zpravodajskou pomoc
29. 11. 2008 Washington Post: Afgánský prezident požaduje plán odchodu západních jednotek
29. 11. 2008 Ruské námořnictvo oslavuje
28. 11. 2008 Stratfor: Možné geopolitické důsledky útoků v Bombaji
28. 11. 2008 Jordan Times: Směr Obamovy politiky
28. 11. 2008 ʹTen druhýʹ Lévi-Strauss se dožívá stovky
27. 11. 2008 Metro a Mafra lhaly, aby nemusely svým autorům zaplatit honoráře Fabiano  Golgo
1. 12. 2008 Veřejná služba v médiích
27. 11. 2008 Od Kundery k historické paměti Jiří  Holý
28. 11. 2008 Swastika Eyes pro Radu Českého rozhlasu Štěpán  Kotrba
27. 11. 2008 Rusko a PR John  Dunn
28. 11. 2008 Izrael provádí v pásmu Gazy pomalou genocidu Daniel  Veselý
28. 11. 2008 A jako autor a autentičnost, neboli Komu věřit co? Uwe  Ladwig
28. 11. 2008 "Když zhasne viržínko, je to, jako když umře chlap!" Jan  Paul
28. 11. 2008 Že by jen "na okraj" měsíce listopadu roku 2008? Miloš  Dokulil
27. 11. 2008 Pražský happening Karel  Košťál
28. 11. 2008 Panarin: další proroctví o těžkostech amerického dolaru
27. 11. 2008 Je to na Sněmovně. Senát schválil smlouvu o americkém radaru
27. 11. 2008 Senát zapsal do českých dějin "černý čtvrtek"
27. 11. 2008 Senát schválil smlouvy, o které většina Čechů nestojí
27. 11. 2008 Irácký parlament schválil odchod amerických vojsk
27. 11. 2008 Rozpočet Prahy na rok 2009 -- likvidace Dopravního podniku začíná?
28. 11. 2008 I po třicítce by člověk názory měnit měl Jan  Makovička
27. 11. 2008 Rada Českého rozhlasu hájí komerční zpravodajské stanice a portály Štěpán  Kotrba
27. 11. 2008 Pohlaví je pro práci stále znevýhodňující faktor, myslí si skoro polovina Čechů a Češek Jitka  Kolářová
27. 11. 2008 Rodičům v České republice chybí více alternativ v řešení situace po narození dítěte Anna  Čurdová
27. 11. 2008 President Obama's Foreign Policy: The Change We Really Want? Joanne  Landy
27. 11. 2008 Radar jako metafora a koule v Brdech Ivan  David
27. 11. 2008 Snižování daní v době krize, aneb Kancléřka Merkelová se ještě brání Uwe  Ladwig
26. 11. 2008 Bushův ministr obrany zůstane v Obamově nové vládě ve funkci
25. 11. 2008 Použij své iluze Slavoj  Žižek
9. 11. 2008 Hospodaření OSBL za říjen 2008