13. 11. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
13. 11. 2008

Nový prezident, nový liberalismus... (staro)nová Amerika?

Obamologie magazínu The New Yorker

V zemi, jejíž někdejší prezident John Fitzgerald Kennedy získal Pulitzerovu cenu -- a s ní i pověst intelektuála - za knihu, kterou nenapsal, je téměř nemožné se neptat, zda i v případě Obamova bestselleru Odvaha k naději nejde o týž model. Rozsáhlý esej George Packera nazvaný Nový liberalismus, který přinese listopadové vydání magazínu The New Yorker, si nicméně takovou otázku neklade. Titul eseje navíc poněkud zavádí, poněvadž text pojednává o liberalismu v mnohem menší míře než třeba Nietzschova Radostná věda o vědě. Avšak bez ohledu na to, kým Barack Obama skutečně je, můžeme se u Packera dočíst, jak ho vidí intelektuálové východního pobřeží USA -- jaké naděje a jaká očekávání s jeho osobou spojují. Stručně řečeno: Co tu čteme, je čistokrevná obamologie.

Obama v této krizové době jistě nemůže počítat s obvyklými sto dny hájení, nicméně před lednovou inaugurací dosud sklízí výhradně plody vítězství. Je tedy celkem jedno, jestli ho Sarah Palinová označuje za machistu, pokud za ním stojí kovaná feministka Camille Anna Paglia. Dokud mulata Obamu z populárnějších osobností kritizuje pouze Arnold Schwarzenegger (za to, že má prý příliš tenké nohy -- což by mu, pravda, mohlo poněkud vadit, pokud by v Bílém domě po večerech šlapal zelí), kritika najde své ucho pouze mezi rasisty-zahrádkáři seznámenými s hegelovskou koncepcí negace negace. A těch myslím zase tolik nebude...

Po dvojím přehlédnutí Packerova textu jsem musel konstatovat, že pro českého čtenáře by byl kompletní překlad rozvláčný, zatímco krácení by nutně skončilo rozbitím eseje, v němž se očekávání změny stalo emulgátorem umožňujícím spojení disparátních témat. Proto následující řádky pouze shrnou některé motivy, které George Packer nadhodil, a v žádném případě nenahrazují četbu původního textu.

Obamovský mýtus

Obamovo prezidentství je v Packerově eseji charakterizováno jako "transformativní" a postaveno do jedné řady s jeho předchůdci Washingtonem, Jeffersonem, Jacksonem, Lincolnem, Theodorem Rooseveltem, Wilsonem -- ale především s Franklinem Delano Rooseveltem, který v roce 1932 čelil Velké depresi.

"Transformativní prezident" má pak být ten, jehož zájem je spíše obecný než zvláštní, a kdo je navíc s to Americe nabídnout "morální vůdcovství" zahrnující i filosofickou složku. Řečeno jazykem Maxe Webera: Od Obamy se tedy očekává, že v krizové době prezidentské funkci dodá znaky charismatického panství. To je zřejmě pravděpodobné a dokonce i potřebné -- s tradicí kritického odstupu od moci a jasného oddělení moci světské od duchovní, jakou se vyznačuje evropský kontinentální liberalismus, lze však něco takového špatně sloučit.

Zjevnou fascinaci osobností příštího prezidenta posilují i některé další momenty. Packer si dobře všiml, že zatímco za každým z "transformativních prezidentů" stálo nějaké hnutí s širším a dlouhodobějším programem -- za Lincolnem abolicionisté, za Rooseveltem odbory, za Johnsonem hnutí za občanská práva -- za Obamou ale nalezneme jen cosi na způsob fanklubu sjednoceného kromě obdivované osoby jen společným cítěním generace, která má potřebu vymknout se antinomiím clintonovsko-bushovské éry. Skutečnost, že Obama "pro různé skupiny voličů reprezentuje různé verze morálního vůdcovství", souvisí ovšem s všeobecnou fragmentací postmoderních společností a potřebou zvládat různost skrze souběžné sledování několika marketingových strategií zacílených na různé zájmové skupiny. Dojem chybějící zřetelnosti ještě dále zesiluje fakt, že Packer mezi Obamovými spolupracovníky nezískal žádnou odpověď na otázku, jaké jsou jeho oblíbené knihy.

Barack Obama je na jedné straně charakterizován jako politik "poststranický", na druhé straně jako "progresivní" (ve smyslu inklinace k levému křídlu Demokratické strany). Packer nijak neskrývá, že obě charakteristiky mohou být v rozporu. "Poststranickost" potenciálně rozšiřuje základnu veřejné podpory o některé voliče Republikánů; "progresívnost" ji naopak zužuje. Očekávání, že se Obamovi podaří vyřešit kvadraturu kruhu tím, že posune politický střed výrazně doleva, prověří čas.

Obama prý odmítá "příliš zjednodušovat" a údajně se vyznačuje též averzí k přímé osobní konfrontaci. Vzhledem ke všemu ostatnímu, co bylo o předpokládané roli jeho osoby napsáno, by to byly spíše uklidňující charakteristiky.

Nový liberalismus?

Očekávání amerických intelektuálů spojená se samotnou osobou nového prezidenta, jak je zmapoval Packer, jsou ovšem jedna věc; druhá věc je přítomnost oné "filozofické složky" morálního vůdcovství, o níž byla v úvodu řeč. Podle bývalého Obamova kolegy na University of Chicago a dnešního harvardského profesora Casse Sunsteina se touto filozofickou složkou má stát "deliberativní demokracie". V bestselleru "Odvaha k naději" se tento výraz objevuje ve smyslu konverzace mezi dospělými lidmi, kteří si naslouchají, snaží se navzájem přesvědčit argumenty a důkazy a zůstávají otevřeni možnosti, že se mohou mýlit. Tato představa se ovšem velmi blíží mocensky neovlivněné komunikaci Jürgena Habermase nebo teorii spravedlnosti Johna Rawlse, jehož žák Joshua Cohen ostatně termín "deliberativní demokracie" teoreticky definoval.

V americké politické praxi má k tomuto modelu zatím nejblíže tamní Strana zelených. Obamovo extenzívní užití internetu v prezidentské kampani je snad potenciálním příslibem v tomto směru, ale opět dvojznačným. Může totiž vyústit jak ve větší transparentnost vládnutí, tak i ke zvýšení neformálního osobního vlivu prezidenta na občany, který by nebyl zprostředkován masmédii a jehož veřejná kontrola by byla poněkud ztížena. "Franklin Delano Roosevelt používal rozhlas a Reagan televizi k tomu, aby mluvili k veřejnosti bez okliky přes tisk, a Obama může dělat totéž s webem," píše Packer.

"Poststranickost" Obamy má spočívat mimo jiné v tom, že pragmatický prezident se nehodlá nechat "vecpat" do dichotomie "státní kontrola -- volný trh" a chce zavést novou kombinaci obojího -- totiž zvětšit roli státní regulace, ale zároveň se poučit z volnotržní filozofie 80. let a vyhnout se nadměrné státní reglementaci. Zatím -- kromě několika konkrétních opatření v souvislosti s hypotéční a finanční krizí -- zůstává ekonomická politika Obamovy éry spíše v rovině principiálních prohlášení o aktivní roli vlády a důrazu na "všeobecnou ekonomickou bezpečnost".

Pokud jde o kulturní a právní záležitosti, "Obamův liberalismus je spíše procedurální než substantivní" - věří tedy spíše ve spravedlivá pravidla než ve faktickou rovnocennost účastníků rozpravy.

Arthur Schlesinger Junior prý zjistil, že v americké politice dochází s periodou zhruba třiceti let k výkyvům mezi důrazem na konzervatismus a důrazem na reformu, mezi individualismem a ideou společného údělu. Autor eseje Nový liberalismus George Packer v danou chvíli má za jisté, že Obama reprezentuje návrat kyvadla k reformě a důrazu na veřejné blaho. "Jídla bude méně, s menším množstvím zajímavých chutí, ale bude spravedlivěji rozděleno," doufá.

My zpoza oceánu zase doufejme, že institucionální změny nastartované za Bushe "kvůli posílení národní bezpečnosti" - změny, které nebezpečně oslabily ústavní systém založený na rozdělení moci a soustavě brzd a rovnováh - v kombinaci s charismatickým vůdcem nezpůsobí další krizi "velké americké improvizace jménem demokracie".

Ale o tomto riziku podrobněji zase jindy.

17.11. 2008, The New Yorker, Packer, G.: The New Liberalism. How the economic crisis can help Obama redefine the Democrats. ZDE

                 
Obsah vydání       13. 11. 2008
13. 11. 2008 Independent: Obama má šanci skoncovat s fantazií tzv. "Hvězdných válek"
13. 11. 2008 Independent: Proč ignoroval Západ pravdu o válce v Gruzii?
13. 11. 2008 Obering naléhá na Obamu, aby nerušil protiraketovou obranu
13. 11. 2008 "Aféra" Kundera, která na Západě rychle skončila, je v ČR uměle udržována při životě Jan  Čulík
13. 11. 2008 Nový prezident, nový liberalismus... (staro)nová Amerika? Karel  Dolejší
13. 11. 2008 Německo se octlo v recesi
13. 11. 2008 British Telecom sníží stavy o 10 000 zaměstnanců
13. 11. 2008 Na svobodě slova už v ČR nezáleží? Petr  Wagner
13. 11. 2008 Mezinárodní úřad pro energii varuje před novým nedostatkem ropy
13. 11. 2008 Šéf ústřední Anglické banky podpořil dotace pro ekonomiku
13. 11. 2008 Pomůže krachujícímu automobilovému průmyslu
13. 11. 2008 Neklidná Ukrajina
13. 11. 2008 O špuntu a o aroganci vzdělanců, anebo Když jasnosti myšlenek chybí jasnost artikulace Uwe  Ladwig
13. 11. 2008 Inspirace Obamou -- vlastně Deanem Rudolf  Převrátil
13. 11. 2008 Dálniční obchvat Prahy Josef  Vít
13. 11. 2008 Stanislav Penc odchází ze Strany zelených Stanislav  Penc
13. 11. 2008 Lidé bez mandátu útočí na levici Antonín  Hubený
13. 11. 2008 Kriminalistika a současná věda - Od lupy po molekulární genetiku
13. 11. 2008 Kotrbův útok na Zlatušku je neférový
12. 11. 2008 "Mezinárodní politologický ústav" Masarykovy univerizty dělá PR Hybáškové Štěpán  Kotrba
13. 11. 2008 Jiří Zlatuška: Za mě z Masarykovy univerzity nebyly rozesílány žádné politické pozvánky
13. 11. 2008 Zlatuškův aktivismus Petr  Nachtmann
12. 11. 2008 80 % delegátů sjezdu České lékařské komory odmítlo zákony ministra Julínka
12. 11. 2008 Pouze 40 lidí vyjádřilo podporu Topolánkově vládě
12. 11. 2008 Severní varianta Pražského okruhu by nebyla funkční
12. 11. 2008 Jiný obchvat Prahy není správný, ostatně tenhle taky ne Miroslav  Prokeš
13. 11. 2008 100 000 školáků demonstruje za lepší školy František  Řezáč
13. 11. 2008 Zvláštní zvíře: pravičák, nechtějící radar a americký monopol moci
12. 11. 2008 Ministr Jehlička se zbláznil Boris  Cvek
12. 11. 2008 Kampaň BESIP po česku
12. 11. 2008 Odbory požadují, aby vláda zvýšila podporu v nezaměstnanosti; počet propouštěných roste
12. 11. 2008 Rozpad vlády a ambice poslankyně Šojdrové Boris  Cvek
12. 11. 2008 Krize kapitalismu Milan  Valach
12. 11. 2008 Vy jste ale vtipálek, pane Bursíku Bohumil  Kartous
11. 11. 2008 Bolestný přerod totalitní společnosti Bohumil  Kartous
11. 11. 2008 Zápas o svědomí v díle mladého italského bohemisty Petr  Kužvart
11. 11. 2008 Rozpory globálního kapitalismu: analýza, kritika a náprava Martin  Brabec
9. 11. 2008 Hospodaření OSBL za říjen 2008