12. 11. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
12. 11. 2008

80 % delegátů sjezdu České lékařské komory odmítlo zákony ministra Julínka

ČLK vyzývá vládu ČR, aby nekvalitní a nebezpečné zákony předkládané ministrem zdravotnictví vůbec neprojednávala. 80 % delegátů sjezdu České lékařské komory odmítlo zákony ministra Julínka, které by měla již ve středu 12. listopadu 2008 schvalovat vláda ČR. ČLK považuje za nutné důrazně upozornit, na velmi závažné a alarmující věcné chyby, které tyto tři zákony obsahují.

Sjezd delegátů ČLK přijal k návrhu těchto tří zákonů následující usnesení:

„Sjezd žádá vládu a parlament, aby odmítly návrhy zákonů o zdravotních službách, specifických zdravotních službách a návrh novely zákona o veřejném zdravotním pojištění č. 48/1997 Sb., které obsahují řadu velmi závažných věcných a legislativních chyb, zejména:

  • vágní a zcela chybnou definici pojmu lege artis nebezpečnou pro lékaře a pacienty;
  • chybnou definici povinné mlčenlivosti a ochrany osobních údajů, nerespektující princip lékařského tajemství a práva lékaře na obhajobu;
  • zcela nepřehledné a nesrozumitelné ustanovení o informovaném souhlasu a nesouhlasu pacienta;
  • zcela chybnou a naprosto nedostatečnou definici neodkladných zdravotních služeb, která by mohla vážně poškodit pacienty;
  • zásah do dříve nabytých práv soukromých lékařů, který patrně není ústavně konformní;
  • eliminování základních kompetencí ČLK, zejména práva nahlížet do zdravotnické dokumentace při řešení stížností;
  • zrušení povinnosti každého občana poskytnout jinému první pomoc;
  • zcela vágní podmínky pro interrupci po dvanáctém týdnu těhotenství;
  • možnost provedení interrupce těhotné, která je nezletilá, proti její vůli;
  • neřešení zásadních právních a věcných otázek, na jejichž vyřešení čeká zdravotnická veřejnost řadu let na principu „Kde začíná problém, tam zákon mlčí“.

Tyto návrhy nelze kvalitně „opravit“ v legislativním procesu a jediným seriozním řešením je jejich odmítnutí a zásadní přepracování“.

Návrhy těchto zákonů jsou výsostně odbornou a nepolitickou záležitostí, stejně jako připomínky České lékařské komory k nim, kterých je ještě mnohem více než uvádí shora uvedené usnesení. Pro usnesení odmítající tyto zákony hlasovalo 194 delegátů sjezdu ( 80 % ), 32 hlasovalo proti a 17 se hlasování zdrželo. ČLK se nesnaží o nic jiného, než o to, aby nebyly schvalovány nekvalitní zákony, které by na řadu dalších let významně zkomplikovaly život lékařům a pacientům.

Celkem 70 % delegátů sjezdu také vyjádřilo zásadní nesouhlas s tzv. Julínkovou reformou, tedy s věcnými záměry zákonů, které 9.4.2008 schválila vláda, aniž by došlo k vypořádání připomínek České lékařské komory.

„ČLK odmítá věcné záměry zákonů o veřejném zdravotním pojištění, o zdravotních pojišťovnách a o univerzitních nemocnicích, které schválila vláda ČR v dubnu 2008, aniž by byly zohledněny připomínky ČLK. Přijetí zákonů podle těchto věcných záměrů by závažným způsobem poškodilo pacienty i lékaře.“

Pro toto usnesení hlasovalo 167 delegátů, 49 hlasovalo proti a 25 se hlasování zdrželo.

Účastníci sjezdu ČLK se vyjadřovali rovněž k jednotlivým plánům ministra Julínka. A tak například 75 % z nich odmítlo vznik universitních nemocnic jako akciových společností, 72 % delegátů nesouhlasí s privatizací veřejného zdravotního pojištění. 88 % delegátů podporuje vznik dohodovacího řízení o standardech zdravotní péče za účasti komory a 86 % delegátů trvá na kontinuitě smluv soukromých lékařů a zdravotních pojišťoven, aby pojišťovny nemohly jednotlivým zdravotnickým zařízením platit za stejnou zdravotní péči odlišně. Ministr zdravotnictví Julínek naproti tomu pro podporu svých záměrů získal pouhých 84 účastníků sjezdu.

Vzhledem k tomu, že výrazná většina lékařů návrhy ministra Julínka odmítá, žádá Česká lékařská komora vládu ČR, aby nekvalitní a nebezpečné zákony předkládané ministrem zdravotnictví vůbec neprojednávala. Vrácením zákonů k přepracování se vytvoří prostor pro jednání o takových změnách ve zdravotnictví, které jsou objektivně potřebné a mohou získat podporu občanské veřejnosti i lékařů. Vinou ministra Julínka taková diskuze ještě vůbec nezačala.

                 
Obsah vydání       12. 11. 2008
12. 11. 2008 Světové burzy zase padají
12. 11. 2008 Odbory požadují, aby vláda zvýšila podporu v nezaměstnanosti; počet propouštěných roste
12. 11. 2008 Rusko zvýšilo úrokové míry na 12 procent ve snaze zachránit rubl
12. 11. 2008 Krize kapitalismu Milan  Valach
12. 11. 2008 Ministr Jehlička se zbláznil Boris  Cvek
12. 11. 2008 Stratfor: Írán se vrací na globální scénu
12. 11. 2008 Sarah Palin doufá, že jí "Bůh ukáže dveře do Bílého domu"
12. 11. 2008 Tvrdé tresty pro barmské vzbouřence
12. 11. 2008 Kampaň BESIP po česku
12. 11. 2008 Vy jste ale vtipálek, pane Bursíku Bohumil  Kartous
12. 11. 2008 Rozpad vlády a ambice poslankyně Šojdrové Boris  Cvek
12. 11. 2008 Severní varianta Pražského okruhu by nebyla funkční
11. 11. 2008 K obchvatu Prahy: Expanze hlavního města do krajiny je nežádoucí
12. 11. 2008 Dvojí "obamánie"
12. 11. 2008 Austrálie zakáže vstup do rozsáhlých oblastí kvůli horku
11. 11. 2008 Stát nabídl za pochybení soudů přes 100 000 Kč
11. 11. 2008 Rozpory globálního kapitalismu: analýza, kritika a náprava Martin  Brabec
11. 11. 2008 Bolestný přerod totalitní společnosti Bohumil  Kartous
11. 11. 2008 Zápas o svědomí v díle mladého italského bohemisty Petr  Kužvart
11. 11. 2008 Pane Topolánku, lež má krátké nohy... Jan  Neoral
11. 11. 2008 "Papaláši" se vracejí ? aneb MF DNES dělá z lidí osly Luděk  Toman
11. 11. 2008 Prognoza růstu obyvatelstva, neboli Málo se ví, ale stejně by nám to mělo něco říkat Uwe  Ladwig
11. 11. 2008 Spojené státy dovolily americké armádě, aby prováděla nájezdy na cizí území na Blízkém Východě, v Asii a v Africe
10. 11. 2008 Obama bude vetovat kontroverzní Bushovy zákony
11. 11. 2008 Obama připravuje plány na likvidaci Guantánama
12. 11. 2008 S papaláši z dob KSČ je to složitější Jan  Piegl st.
11. 11. 2008 Návrat "papalášů" z dob KSČ? Miloslav  Štěrba
9. 11. 2008 Hospodaření OSBL za říjen 2008
12. 11. 2008 "Mezinárodní politologický ústav" Masarykovy univerizty dělá PR Hybáškové Štěpán  Kotrba
12. 11. 2008 Pouze 40 lidí vyjádřilo podporu Topolánkově vládě
12. 11. 2008 80 % delegátů sjezdu České lékařské komory odmítlo zákony ministra Julínka