20. 10. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
20. 10. 2008

U ekonomů se dožadujme morálních kvalit, nikoli chladného kalkulu

Rád bych volně reagoval na článek Nezměřitelné veličiny od Jana Mertla. Budu se ubírat trochu jiným směrem, a pokud semnou chvíli vydržíte, navzdory několika "technickým" odstavcům, pokusím se vám ukázat, že ekonomie je nutně subjektivní (ostatně jako každá jiná věda) a že správná ekonomie je pouze ta, která je dělána s dobrým úmyslem.

Ekonomie je podle jedné z definic věda zabývající se lidským jednáním ve světě omezených zdrojů a neomezených potřeb. Základními nástroji ekonomie jsou jednak empirická fakta založená na pozorování ekonomik a jejich rozboru a jednak ekonomické modely, jejichž platnost je empirií verifikována (předpovídá daný model chování skutečnosti?).

Co však znamená, že ekonome je (podobně jako například fyzika, biologie nebo kybernetika) věda? To je právě ta otázka! Jsou mnohé pojetí toho, co je věda: aristotelovské, středověké, osvícenecké, postmoderní... Vesměs jde o otázky filozofické, které vědce při jejich badatelské činnosti nemusejí zajímat. A také většinou nezajímají, neboť to co zkoumají, je předmět vědy, který je odlišný od samotné vědy. Například fyzika tak nezkoumá fyziku, ale částice, síly, pole...

Pro nás je zajímavé sledovat, jak mnozí badatelé (své) vědě rozumí. Často jí rozumí jako hledání Pravdy. Té velké, konečné a poslední pravdy, které se lze rozumem a vhodnými pastmi (rozuměj experimenty) dobrat. Morálka, city, víra a soucit musí stranou, neboť Pravda je v jejich pojetí nesubjektivní, naprosto obecná (od člověka, který je z této skutečnosti absolutně vykrojen). Cokoli subjektivního, třeba soucit s trpícím, brání poznání objektivní pravdy (nebo spíše Pravdy). Takto osvícenecky pojatá věda je nutně reduktivistická. Příroda jsou "jen" atomy, sluneční svit jsou "jen" fotony, člověk jsou ty častíce, láska je chemie atd. atd. Taková věda je zbavena veškeré hodnoty a vše hodnoty zbavuje. Toto osvícenecké pojetí vědy je dodnes velice časté.

Tázání po pravdivosti vědeckého poznatku vede až ke klasikovi relativity veškerého poznání, totiž T. S. Kuhnovi a jeho knize Struktura vědeckých revolucí vydané v roce 1962. Tuto knihu můžeme označit za stěžejní dílo postmoderní reflexe vědy. Kuhn na několika vědeckých revolucích ukazuje, že vědec svou práci dělá podobně, jako malíř kreslí krajinu (i když toto je mé přirovnání, se kterým by třeba Kuhn vůbec nesouhlasil). Totiž má předlohu, která je sama o sobě uměleckým dílem nevyčerpatelná, přesto však vzniká konkrétní dílo poplatné tomu, jak se umělcovi skutečnost otevřela. O tom, že záleží na tom, jaký je i onen umělec (a vědec) jakožto člověk nelze pochybovat.

Náš současný teoretik vědy, prof. Neubauer říká (viz [2]), že "Teorie, nauky, filosofie, náboženství ideologie jsou svému nositeli přínosem v tom, že pomáhají ujednocovat rozmanitost zkušeností." Jinými slovy jsou návodem k naší orientaci ve skutečnosti (ostatně s Kuhnovou teorií teorií tomu není jinak).

Pokusím se ukázat tento přístup ke skutečnosti na vědě, která je v jistém slova smyslu vpravdě postmoderní - na kybernetice. Kybernetika nezkoumá skutečnost jako takovou. Nezajímá ji poslední pravda, mysl boha (jak se ji ohání například Hawking) ani nic podobného. Kybernetika je ze své podstaty subjektivní. Vstupuje do skutečnosti již s nějakým úmyslem: například vyléčit člověka z rakoviny (nebo vyrobit zbraň pro diktátora) a dobré je jí k tomu vše, co je užitečné! Je schopna (a často je to žádoucí) přepínat mezi různými modely, mezi různými pojetími skutečnosti, aby dosáhla svého cíle - tedy subjektivního cíle badatele. Vědec najednou není amorální bytost stojící osamocen kdesi, ale člověk angažovaný, dělající svou práci už předem pro dobro (nebo zlo)! Ve vědě najedou znovu vystupuje morálka jako hlavní téma.

Ekonomie (a ani žádná jiná věda) na tom nejsou jinak než kybernetika. I ony vidí skutečnost podle svého skrytého úmyslu, podobně, jako vidí básník či malíř krajinu. I ony vidí jen to, co umí vidět. A co umí vidět? Jen to, co umí malovat.

Řekněme narovinu: Ekonomie, podobně jako kybernetika, musí být dělána s dobrým úmyslem. Nezkoumá obecné a nezávislé pravdy, ale teprve vůle (dobrá či zlá) s kterou je konstruována, určuje to, co vůbec bude moci vidět, měřit, analyzovat a diskutovat. O tom, že by člověk i se svými potřebami a přirozeností stál stranou, nesmí být řeč.

                 
Obsah vydání       20. 10. 2008
20. 10. 2008 Volby a radar Karel  Dolejší
20. 10. 2008 Promiňte, že nejsem senilní...
20. 10. 2008 Většina voličů byli staří lidé Jan  Smolák
19. 10. 2008 Dny krajských voleb, dny neschopnosti slov a trapnosti, aneb Proč by se ani demokraté z ČSSD neměli radovat Uwe  Ladwig
20. 10. 2008 ČT fuj! František  Řezáč
20. 10. 2008 Pohrdání voličem se nevyplácí
20. 10. 2008 Slušní lidé hlasují pro ODS
20. 10. 2008 Proč byly volby přece jen důležité Jan  Čulík
20. 10. 2008 Nastal čas svrhnout boha růstu Jindřich  Kalous
20. 10. 2008 Oranžáda s mátou Milan  Daniel
20. 10. 2008 České sebemrskačství, český masochismus a česká vlast Luděk  Toman
20. 10. 2008 McCainova extremní pravice nyní obviňuje Obamu z "protiamerických názorů"
19. 10. 2008 Republikán Colin Powell podpořil Baracka Obamu
20. 10. 2008 Prostudujte si ještě tyto dohody
20. 10. 2008 České ženy jsou schopné a soběstačné, čeští muži jsou líní, nespolehliví a neschopní
20. 10. 2008 U ekonomů se dožadujme morálních kvalit, nikoli chladného kalkulu Jan  Sova
19. 10. 2008 Deja vu 1946, aneb hloupý národ si svobodu nezaslouží
10. 10. 2008 Prosím, pomozte jazykovému výzkumu
19. 10. 2008 Nejsem rád, že vyhrála ČSSD
19. 10. 2008 Proč se všechny televize vyhýbají tématu "radar"?
19. 10. 2008 S úsměvem sleduji hledání zástupných důvodů
18. 10. 2008 Účet za ignoranci Milan  Daniel
18. 10. 2008 O Pyrrhově volebním vítězství a potřebě hladových zdí Jindřich  Kalous
18. 10. 2008 Nechť Topolánek podá demisi Boris  Cvek
18. 10. 2008 Já si to pamatuju Martin  Škabraha
19. 10. 2008 Kalenská jako stalinský soudce Martin  Škabraha
19. 10. 2008 Nesmrtelnost MIlan  Kundera
18. 10. 2008 Le Monde: Milan Kundera, aneb urážka mlčením
18. 10. 2008 Le Figaro: Kdo má na Kunderu vztek?
18. 10. 2008 Kunderu hájí Milan Uhde Jan  Čulík
17. 10. 2008 "Nebudu-li já kurvú, ale bude jiná" Jan  Hus
19. 10. 2008 Bývalá šéfka MI5: Reakce na 11. září 2001 byla přehnaná
20. 10. 2008 Ruské ozbrojené síly před reorganizací
19. 10. 2008 Kuba objevila velká ložiska ropy
18. 10. 2008 Iráčané uspořádali obrovskou protiamerickou demonstraci
18. 10. 2008 Šéf Mezinárodního měnového fondu vyšetřován pro údajné zneužití svých pravomocí
18. 10. 2008 UPI: Od roku 2010 čekají Pentagon těžké časy
18. 10. 2008 Krachující banky na Wall Street platí ředitelům prémie ve výši 70 miliard dolarů
17. 10. 2008 Hospodaření OSBL za září 2008