20. 10. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
20. 10. 2008

Oranžáda s mátou

Česká republika potřebuje korigovat vizi svého dalšího vývoje

V článku s titulkem "O Pyrrhově volebním vítězství a potřebě budování hladových zdí" autor Jindřich Kalous v závěru píše:

"Je potřeba přehodnotit a rehabilitovat roli státu i krajů v ekonomice. Je potřeba rychle začít stavět "hladové zdi" - investovat do lokálních způsobů získávání a distribuce potravin a energie především z obnovitelných zdrojů, do energetických úspor při výstavbě a rekonstrukcích budov, hlavně bytových domů, do veřejné dopravy, do recyklace odpadů. Zatím ještě evropské peníze nějakou dobu potečou a socdem jako noví krajští vládcové budou mít ruce na penězovodech. Doufejme, že si rychle uvědomí, že hlavním smyslem jejich vládnutí není směrovat je do kapes krajských a místních mafií, ale do projektů, jejichž význam bude spočívat ve zmírňování toho provázaného komplexu globálních krizí, které nás neodvratně čekají. Důsledkem takových investic budou pracovní místa nezávislá na globální ekonomice, snížení naší závislosti na jejích rizicích a vznik konkrétního bohatství ku prospěchu celé společnosti, zatímco prostředky vynaložené na sanaci bank se bez užitku vypaří v deflačním vakuu."

Kalous zmiňuje v této souvislosti sociální demokracii, úkolu by se však v sebezáchovném hnuté měly chopit všechny strany. Blízký by měl být především Straně zelených. To téma má vysoký ekologický potenciál, a kdyby s ním zelení pracovali důsledně, postupně by získávali zpátky důvěru, kterou prošustrovali spojením s ODS.

Problémy kolabující světové ekonomiky způsobené nenažraností vrstvy na horní palubě se dají utlumit jen tak, že se podvážou nitky, na nichž tato vrstva vodí ty, kteří jsou ve stávající společenské hierarchii pod ní. Lokální výroba a lokální spotřeba skýtá podstatně menší prostor pro manipulaci lidí, kteří vytvářejí reálné, ne jen virtuální hodnoty.

V nastalé situaci je nutno akcentovat účelné využití zbývajících prostředků pro budování alternativní ekonomiky. Nic nám nepomohou montovny zahraničních vlastníků, kteří nejenže neodvádějí tomuto státu žádné daně, ale často vyrábějí zbytné zboží, zatěžují místní infrastrukturu a spotřebovávají energii, využitelnou smysluplnějším způsobem. "Vedlejším efektem" je koncentrování lidí do obrovských městských aglomerací s podstatně vyššími životními náklady. Aby je byli jejich obyvatelé schopni uhradit, nezbývá jim, než se stát vazaly globalizované ekonomiky.

Venkovské oblasti v této zemi nemohou do budoucna spoléhat na dotace za to, že půda v nich nebude obhospodařována. Je naopak třeba je zalidnit těmi, kteří jsou nyní nejmenšími kolečky ve stroji globální ekonomiky a dát jim tak novou, podstatně reálnější, třebaže nesnadnější perspektivu. Vytvářet výrobní kapacity, které budou využívat místních energetických, surovinových i lidských zdrojů s cílem užití produkce především na národním, nejlépe však lokálním trhu. Stavět v zemi energeticky nenáročné domy, budovat místní energetické kapacity vycházející z místních energetických zdrojů a restaurovat kulturu, mající kořeny v půdě nekontaminované úpadkem. Omezit ekologicky nesmyslnou a škodlivou přepravu zboží z jednoho konce světa na druhý, udržovat a modernizovat jen stávající dopravní infrastrukturu tam, kde má reálné opodstatnění a nebudovat novou. Není jí objektivně třeba a ničí krajinu.

"Zlaté české ručičky" si v minulosti i přítomnosti dokázaly poradit s mnoha problémy, na nichž by si lidé odjinud, odkojení od mala do rolí dílčích koleček nepochopitelného mechanismu, vylámali zuby. Je třeba toho potenciálu, který ve společnosti zbyl, užít o rozvíjet jej.

Poznaná nutnost by také měla být přetavena do politických cílů. Jedním z nich by měla být i změna vnímání světa a změna chování. Výsledkem by mělo být například užívání ekologicky šetrných dopravních prostředků a spolujízdy, s tím spojená daňová politika, či frekventovanější dovolené v tuzemsku, které by se daly ošetřit podobným způsobem. Posílit by v této souvislosti měla i politika podpory rodiny, jako základního společenského článku, a zvyšování populace.

Pouhá změna kočího této zemi zajisté nepomůže. Na krajských úrovních jsme se zbavili vládců, kteří se vezli na vlně růstu Růstu, nikdy je však nezajímala otázka udržitelnosti takového vývoje. Mohou je nahradit vládci stejného typu, jen v oranžových kabátech. Nedělejme si iluze, programová změna výše popsaného druhu je v těžkopádné mašinerii velké politické strany možná obtížněji, než ve straně malé. Taková strana s ekologickým programem může být za jistých okolností podstatně pružnější a jako případný a navíc přirozený koaliční partner tu větší stranu k popsanému typu politiky vést.

Ne však tehdy, má-li v čele technology moci, kteří jsou schopni udělat pro udržení sebe samotných na místech, jež jim nesou prospěch, cokoliv. Bursík hned po volbách prokázal, že nic nepochopil. Dál chce křížit ekologii s liberální ekonomikou, dále chce odmítat prvky sociální solidarity, bez níž se stane společnost souručenstvím sobců. Má-li si volič oblíbit oranžádu se zelenou mátou, nemůže jít jen o mediální symboliku. Oranžáda prostě musí seznat, že bez máty to není ono. Výsledek musí mít pro voliče skutečný osvěžující účinek.

                 
Obsah vydání       20. 10. 2008
20. 10. 2008 Volby a radar Karel  Dolejší
20. 10. 2008 Promiňte, že nejsem senilní...
20. 10. 2008 Většina voličů byli staří lidé Jan  Smolák
19. 10. 2008 Dny krajských voleb, dny neschopnosti slov a trapnosti, aneb Proč by se ani demokraté z ČSSD neměli radovat Uwe  Ladwig
20. 10. 2008 ČT fuj! František  Řezáč
20. 10. 2008 Pohrdání voličem se nevyplácí
20. 10. 2008 Slušní lidé hlasují pro ODS
20. 10. 2008 Proč byly volby přece jen důležité Jan  Čulík
20. 10. 2008 Nastal čas svrhnout boha růstu Jindřich  Kalous
20. 10. 2008 Oranžáda s mátou Milan  Daniel
20. 10. 2008 České sebemrskačství, český masochismus a česká vlast Luděk  Toman
20. 10. 2008 McCainova extremní pravice nyní obviňuje Obamu z "protiamerických názorů"
19. 10. 2008 Republikán Colin Powell podpořil Baracka Obamu
20. 10. 2008 Prostudujte si ještě tyto dohody
20. 10. 2008 České ženy jsou schopné a soběstačné, čeští muži jsou líní, nespolehliví a neschopní
20. 10. 2008 U ekonomů se dožadujme morálních kvalit, nikoli chladného kalkulu Jan  Sova
19. 10. 2008 Deja vu 1946, aneb hloupý národ si svobodu nezaslouží
10. 10. 2008 Prosím, pomozte jazykovému výzkumu
19. 10. 2008 Nejsem rád, že vyhrála ČSSD
19. 10. 2008 Proč se všechny televize vyhýbají tématu "radar"?
19. 10. 2008 S úsměvem sleduji hledání zástupných důvodů
18. 10. 2008 Účet za ignoranci Milan  Daniel
18. 10. 2008 O Pyrrhově volebním vítězství a potřebě hladových zdí Jindřich  Kalous
18. 10. 2008 Nechť Topolánek podá demisi Boris  Cvek
18. 10. 2008 Já si to pamatuju Martin  Škabraha
19. 10. 2008 Kalenská jako stalinský soudce Martin  Škabraha
19. 10. 2008 Nesmrtelnost MIlan  Kundera
18. 10. 2008 Le Monde: Milan Kundera, aneb urážka mlčením
18. 10. 2008 Le Figaro: Kdo má na Kunderu vztek?
18. 10. 2008 Kunderu hájí Milan Uhde Jan  Čulík
17. 10. 2008 "Nebudu-li já kurvú, ale bude jiná" Jan  Hus
19. 10. 2008 Bývalá šéfka MI5: Reakce na 11. září 2001 byla přehnaná
20. 10. 2008 Ruské ozbrojené síly před reorganizací
19. 10. 2008 Kuba objevila velká ložiska ropy
18. 10. 2008 Iráčané uspořádali obrovskou protiamerickou demonstraci
18. 10. 2008 Šéf Mezinárodního měnového fondu vyšetřován pro údajné zneužití svých pravomocí
18. 10. 2008 UPI: Od roku 2010 čekají Pentagon těžké časy
18. 10. 2008 Krachující banky na Wall Street platí ředitelům prémie ve výši 70 miliard dolarů
17. 10. 2008 Hospodaření OSBL za září 2008