1. 10. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
1. 10. 2008

Bailout - ano, či ne?

Nejen v Kongresu USA a v celé Americe, ale i v celém světě se dnes vášnivě diskutuje, zda ve stávající krizi finančního systému v USA by měl zasáhnout stát a poskytnout systému masivní finanční pomoc. A stejně jako je rozdělen americký Kongres a americké obyvatelstvo , je v této věci rozdělen prakticky celý svět. Jsou rozděleni senátoři, poslanci, ekonomové, finanční experti , laici, přičemž asi nelze pochybovat o tom, že všem jde o stejný cíl - o odvrácení možné ekonomické katastrofy ve světě.

V souvislosti s touto záležitostí je velmi zajímavá knížka známého amerického sociologa ruského původu P. A. Sorokina The Crises of our Age (Krize našeho věku) napsaná již před více než šedesáti lety. Za uplynulých šedesát let se nepochybně leccos změnilo. Nicméně některé teze neztratily svou zajímavost ani po tolika letech. Zvláště pak je zajímavá pasáž o krizi tzv. smluvní ekonomiky. Níže uvedená pasáž je mým překladem stránek č. 184 - 185 z desátého reprintu citované knihy vydaného v roce 1946 nakladatelstvím American Book - Statford Press, Inc., New York, píše Jiří Nezval:

P.A. Sorokin:

Soukromé vlastnictví je součást smluvní (kontraktuální) ekonomiky a je základním kamenem klasického kapitalistického systému. V některých zemích - například v SSSR - bylo zrušeno nejen fakticky, ale i formálně. V jiných totalitních zemích bylo buď - fakticky i formálně - převážně odstraněno, nebo existuje pouze jen na papíře. V těchto zemích nezůstala ani stopa po jeho někdejší "svatosti" a "nedotknutelnosti". To co tam zbylo, vede jen podivnou existenci, je to věc odsouzená k zániku, pouhý bledý stín silného, plnokrevného soukromého vlastnictví devatenáctého století.

V několika málo zemích jako jsou i USA nastoupil stejný trend, i když to nevedlo ke stejnému "pokroku" jako v zemích totalitních. Systém soukromého vlastnictví a klasického kapitalistického systému však byl vážně podlomen výsledkem neobyčejného růstu americké ekonomiky korporací a trustů. V současnosti vlastní korporace a trusty téměř jednu třetinu veškerého bohatství země a téměř polovinu celkového obchodního bohatství Ameriky. A jejich podíl na celkovém národním bohatství stále roste. Mnoho lidí si neuvědomuje, že ekonomika moderních korporací a trustů je již dnes zcela odlišná od ekonomiky kapitalistického systému založeného na autentickém soukromém vlastnictví a že růst ekonomiky korporací znamená současně rozklad ekonomiky smluvní. A ještě méně lidí si uvědomuje, že první smrtelnou ránu soukromému vlastnictví a smluvnímu kapitalistickému systému devatenáctého století nezasadili komunisté a socialisté, ale kapitáni průmyslu a finančnictví druhé poloviny zmíněného devatenáctého století.

Klasickou formu soukromého vlastnictví a tím i klasický kapitalismus podkopali koncem devatenáctého století kapitáni průmyslu a finančnictví při rozvíjení ekonomiky velkých korporací. Klasické soukromé vlastnictví znamenalo právo majetek vlastnit, řídit jej, užívat jej - disponovat jím. Ekonomika velkých korporací toto nedělitelné právo rozdělila a oddělila do různých funkcí: na jednu stranu postavila vlastníky - tisíce a miliony drobných vlastníků akcií a cenných papírů - a na druhou stranu manažery - presidenty, správní a dozorčí rady, představenstva, která majetek řídí, užívají jej, disponují jím, ale - nevlastní jej. Málokterý z těchto ředitelů, pokud vůbec nějaký, vlastní třeba i jedno jediné procento akcií a cenných papírů korporace. Tito lidé jsou tedy pouze opatrovníci svěřeného veřejného majetku. Nenesou však ale žádné riziko a odpovědnost, tak jak tomu bylo a je u pravých, skutečných vlastníků. Příslušníci této nové "manažerské aristokracie" jakoby zapomněli jejich skutečné postavení. I když při správě veřejného majetku mnohokrát zcela selhali, málokdy zapomněli si sami sobě přidělovat vysoké mzdy a všelijaké bonusy, nezřídka dosahující stovky tisíc až miliony dolarů. Stavitelé velkých průmyslových a finančních říší - Rotschildové, Morganové, Rockefellerové, Fordové a Carnegies - dobývali svá ohromná bohatství zápasem s divokou přírodou, vlastnili je oprávněně a ručili za ně úplně vším, i svými životy.

Současná manažerská aristokracie korporací reprezentuje postavení dekadentních potomků plnokrevné politické aristokracie: ponechává si a dokonce upevňuje privilegia svých předchůdců, aniž by poskytovala srovnatelné odpovídající služby společnosti. V tomto smyslu její postavení přesně odpovídá průměrné státní byrokracii. Obě řídí a tyjí z toho, co jim nepatří. Obě administrují veřejné vlastnictví - převážně ke svému vlastnímu prospěchu. Z tohoto hlediska je ekonomika korporací decentralizovanou totalitou, zatímco ekonomika totalitního státu je ekonomikou korporace centralizované.

                 
Obsah vydání       1. 10. 2008
1. 10. 2008 Bankovní krizi způsobil nepružně ideologický tržní princip
1. 10. 2008 MMF: USA musí jednat proti úvěrové krizi
1. 10. 2008 Amerika a Rusko a loď s tanky, kterou zajali piráti
1. 10. 2008 Může být finanční krize Americe užitečná? Karel  Dolejší
1. 10. 2008 Bush: Záchranný balík pro banky "bude schválen"
1. 10. 2008 Americký Kongres zopakoval chyby ze třicátých let
1. 10. 2008 Velmi špatně
1. 10. 2008 Politika a management v krizové době, aneb Co když se neví, co se vlastně děje Uwe  Ladwig
1. 10. 2008 Ian Hislop: Tak George Bush je komunista?
1. 10. 2008 Podle šéfa BIS byl i Clinton kryptokomunista Miroslav  Polreich
1. 10. 2008 Jaderná energetika -- možnost řešení energetických potřeb? Ladislav  Žák
1. 10. 2008 Bailout - ano, či ne?
1. 10. 2008 Richard Stallman: Jste jen tvárnou hmotou v rukou firemních majitelů serverů a softwaru
1. 10. 2008 Politická zemětřesení a jiné záchvěvy půdy v Bavorsku Tomáš  Krček
1. 10. 2008 Odcházení, aneb Směšné postavy ve směšném světě Josef  Brož
1. 10. 2008 Evropský problém a americká inspirace Petr  Woff
1. 10. 2008 Škola otvírá Romům dveře do světa. Budou ale puštěni dál než za humna? Pavel  Pečínka
30. 9. 2008 John Gray: Éra americké nadvlády skončila
30. 9. 2008 Proč Sněmovna reprezentantů odmítla sanační balík?
30. 9. 2008 Radar v Česku bude jiný než ten na Kwajaleinu
30. 9. 2008 Zvláštní kouzlo "české státnosti"? Miloš  Dokulil
30. 9. 2008 Sbohem, finanční krize!
29. 9. 2008 Mnohem dále než kdekoliv jinde Marie Saša Lienau
29. 9. 2008 Sleduju ekonomiku už třicet let. Teď mám opravdu strach
29. 9. 2008 Ekonomická krize? Ne, hra o porsche Bohumil  Kartous
27. 9. 2008 Indické rakety Agni: Od regionálního odstrašení ke globální výzvě Štěpán  Kotrba, Lukáš  Visingr
26. 9. 2008 Co zbude za 40 let z Gruzie, Ukrajiny a z plen Michal  Vimmer
27. 9. 2008 Havlovo Odcházení v Londýně: Nic moc
28. 1. 2008 Odcházení od Václava Havla: Stará hra, která nevědomky nastoluje důležitý problém současnosti Jan  Čulík
27. 9. 2008 Daily Telegraph: Povrchní hra, kterou herci přehrávají
26. 9. 2008 "Byla to významná změna". A bude hůř... Petr  Bílek
25. 9. 2008 Kauza Bernard: Napsali jsme, že je politický turista, soud pravdivost tohoto názoru nepopřel Štěpán  Kotrba
11. 9. 2008 Hospodaření OSBL za srpen 2008