1. 7. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
1. 7. 2008

Kýč, umění a politika, neboli O moci a nemoci maskované kritiky

V BL spojili v poslední době někteří komentátoři slovo kýč s kritikou projevů a jednání Václava Havla jako politika. Článek "Nesmysly o Václavu Havlovi" od Petra Nachtmanna se stal konečně důvodem k tomu, abych se v této poznámce zamyslel nad slovem kýč a jeho významem ve světě politiků.

Uznávám samozřejmě, že používání kritéria jednoho oboru v druhém je často ukázkou rozšířeného vědomí a někdo dokonce je to spojeno s důležitým zjištěním, na které je možno přijít pouze pomocí interdisciplinárního přístupu. Používání v oboru nezvyklých slov je někdy ale jen udivující. Ten pocit jsem měl, když jsem zjistil, že slova kýč bylo použito jako kritéria pro kritiku politika. Myslel jsem při tom na parketáře, který kritizuje tesaře ne za chybnou fušeřinu, ale za to, že nepracuje s milimetrovou přesností. Taková práce by ale byla pro tesaře nerozumná a mohla by být příčinou k tomu se zeptat, proč kritik nepoužije vhodnější kritéria, nebo alespoň slova, která jasně ukáží, o co mu vlastně jde.

U Nachtmanna bylo pro mne zajímavé jeho upozornění, že na rozdíl od Havlových politických projevů jeho hry kýčem nejsou, a proto se ptá, jestli ak. soch. Štěpán Kotrba nepoužil zrovna slova kýč, jen aby nepřímo zesměšnil Havlovy literární práce. Nu, a proto dnes -- nezávisle na kritickém hodnocení Václava Havla -- několik myšlenek o kýči...

Kýč (původně německy "Kitsch") je odborný výraz z mnichovského obchodu s uměleckými předměty z 19. století, který měl vystihnout stručně a pregnantně podstatné znaky díla umělce, který při pátrání po uměleckém zobrazení toho, co je pravdivé a krásné, použil příliš prostý vyjadřovací způsob a vyvolal bezprostředně sentimentální a triviální pocity. V porovnání s tradičními díly uměleckých mistrů bylo takové umění pokládáno za méně hodnotné, podřadné a závadné a bylo pejorativně označováno za "kýčovité".

Kýč je tedy kritériem, jímž se dá odlišit údajně "pravé" umění od "falešného", a to na základě těch děl velkých mistrů, která zůstala zachována ve sbírkách sběratelů. Zajímavé ale je, že nikdo neví, jestli vedle těchto velkých děl vytvořili staří mistři nebo jiní uznávaní řemeslníci minulých časů také třeba nějaký kýč...

Do politiky. Úlohou politiků není vytvářet umělecká díla, ale možná najít a prosadit to, co je "pravdivé a krásné" v politické sféře. Přitom ale aspoň v demokracii nemohou politikové vždy mluvit a jednat jako filozofové, protože musejí být chápáni a přijímáni nejen svými kolegy, ale i svými voliči. Nemusel bych asi ani poukazovat na to, že právě ti kolegové jsou někdy míň nadaní a uvědomělí, stejně jako část voličů (ale nezapomeňme, že existuje i opak!) Když se ale jevištní technik, disident, spisovatel a dramatik Václav Havel dal jako neodborník do praktické politiky, a tím do styku s vedoucími politiky, jak by ho mohl někdo kritizovat pomocí kritéria, které existuje na základě řemeslného a uměleckého mistrovství starých mistrů?

Ak. soch. Štěpán Kotrba o tom samozřejmě ví, stejně to však udělal. A na základě jeho kritiky vznikla diskuse o významu kýče v Havlově životě. Nemyslíte ale taky, že by se nemělo kritizovat tak povrchně, že by se měla používat kritéria politických věd a nikoliv krásného umění, a to nejen proto, že se názor na umění od 19. století dost podstatně změnil. Zásadně v době, kdy se "trash" stal kultem, je alespoň podle mého v kritice politiků slovo kýč nemístné. Kritikové by měli namísto nic nebo jen málo říkajících slov používat kriterií přiměřených oboru, a to s cílem jasnosti a přímosti, anebo myslíte, že to není na místě?

                 
Obsah vydání       1. 7. 2008
1. 7. 2008 Jak se Bushova vláda s pomocí Demokratů připravuje k invazi do Íránu
1. 7. 2008 V holandských kavárnách smějí kuřáci kouřit jen konopí
1. 7. 2008 Nebát se... ve světě se to cení, v ČR se to trestá Boris  Cvek
1. 7. 2008 I my chceme nezávislost
30. 6. 2008 Poinvazní období v Iráku nebylo řádně naplánováno
1. 7. 2008 Novinářský a advokátský šotek Zdeněk  Jemelík
1. 7. 2008 Bezpečnost a komfort namísto osobní svobody Martin  Hudec
1. 7. 2008 Michael  Marčák
1. 7. 2008 Pár námětů z června a nad červnem Miloš  Dokulil
1. 7. 2008 Kýč, umění a politika, neboli O moci a nemoci maskované kritiky Uwe  Ladwig
1. 7. 2008 O kýči a o Václavu Havlovi Štěpán  Kotrba
1. 7. 2008 Iracionalita Jiří  Drašnar
1. 7. 2008 Michael  Marčák
1. 7. 2008 Na rekreaci a fotbal vládním speciálem Wenzel  Lischka
1. 7. 2008 Horký konec června? Ondřej  Slačálek
1. 7. 2008 Zajištěné fondy: jistota čeho a pro koho Lukáš  Neterda
1. 7. 2008 Smrdutý rybník v ČSSD Jan  Piegl st.
1. 7. 2008 Nálada podvečerní Vladimír  Pospíšil
1. 7. 2008 Nedorozumění kolem Lisabonské smlouvy Vladimír  Tupáček
1. 7. 2008 Bude v Rakousku referendum o Lisabonské smlouvě? Karel  Košťál
1. 7. 2008 Gaza: Příměří snad zmírní strádání
30. 6. 2008 Inteligenci do škol Ondřej  Hausenblas
30. 6. 2008 Policie selhala při ochraně sobotní Queer parade v Brně
30. 6. 2008 Spojené státy varují před rtuťovými plombami
30. 6. 2008 Praha: ODS rdousí Botanickou zahradu
30. 6. 2008 Muž bez názorů Michal  Kuklík
30. 6. 2008 Každý třetí Němec nemá důvěru v demokratický systém Richard  Seemann
30. 6. 2008 Ďábelská garda Lukáš  Visingr
30. 6. 2008 Britské knihkupectví zavádí automaty na tištění knih
30. 6. 2008 Máme se vlastně velmi dobře
30. 6. 2008 Je česká sociální demokracie ve vleku evropského trendu rušení sociálního státu? Martin  Janíčko
30. 6. 2008 Írán: Zastavte atomovky vybombardováním ropných vrtů, navrhují neokonzervativci
30. 6. 2008 Ropná krize jako příležitost Jan  Sova
30. 6. 2008 Číňané si nenechají líbit zvůli svých vládců
27. 6. 2008 V ČR málokdo oceňuje etiku a ještě méně odvahu Fabiano  Golgo
30. 6. 2008 Evropská komise donutí mobilní operátory snížit své tarify
27. 6. 2008 Pithartův Osmašedesátý
6. 6. 2008 Hospodaření OSBL za květen 2008