1. 7. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
1. 7. 2008

Krátká reakce:

O kýči a o Václavu Havlovi

Za delší reakci příspěvek Uwe Ladwiga nestojí. Jazyk vymezuje, označuje a ohraničuje. Jazyk se vyvíjí a je podmíněn jednak geograficky, jednak dobově. Jestli v roce 1898 mělo slovo Kitsch význam pouze pro pojmy z oblasti malířství či sochařství, které zváno mělo být spíše dekoratérstvím, a to pouze v Mnichově, pak dnes je požadována (zvláště u literátů, onoho svědomí společnosti - sic!) dialektická jednota tvůrce a díla, aby nebyl zván kýčařem. Jinými slovy - autenticita.

Politik nemůže být politikem od osmi do čtyř, stejně jako tvůrce náboženských obrazů, visících v kostelích, nemůže být opilec, sprosťák a chlípný nemrava. Politika je takovým verbálním body artem, happeningem s místy sadistickými, anebo naopak masochistickými epizodami, nicméně součástí theatra mundi.

Václav Havel se choval nikoliv jako v nepochopení Kolombíny i diváků tragický, ale vznešený Pierot, ale (bez ohledu na to, co si o tom myslí Petr Nachtmann) jako kýčař - šašek nejen v tvorbě literární, ale i politické. Kýčařem zůstal i jako člověk, zesměšňující a bořící i ty mýty, které sám pomáhal stavět. Protože právě autor dramat politických i divadelních, který si dává záležet na tom, aby stále zůstával v očích světa celebritou politicko-kulturní, propojující myšlení a éthos humanistického filosofa s tvorbou dramatika, nastavujícího zracadlo společnosti, a velikostí státníka, přesahujícího omezenost volebního období, má dialekticky svázány myšlenky vyřčené s činy vykonanými.

Ať je to na prknech, které znamenají svět a umělcův život věčný, nebo na stránkách pomíjivého denního tisku či křídlech amerických bombardérů, které život berou s neúprosnou krutostí, a onu pomíjivou slávu filosofa a dramatika staví do ještě absurdnějšího nasvícení než Dürenmattovi Fyzikové otázku viny a trestu. Havel se stal namísto sebeobětujícího se Möbia stejnou mocichtivou zrůdou, jako je v Dürenmattově hře Mathilde von Zahnd. Namísto katarze však po skončení Havlových politických inscenací nastalo úlevné vydechnutí, že ona Zahradní slavnost pro patnáct miliónů už skončila a ztráty byly tak malé. Premiéra byla současně derniérou. Opakovat se tento kus už nebude. Lístky do první řady si nikdo nekoupil.

Pozn. Uwe Ladwig: Umělec musí být morální? Tvůrci "náboženských obrazů nemohou být opilci, sprosťácí a chlípní nemravové?" Ale papežové mohli být kurevníci? Kde žije ten pan Kotrba?

Pozn. JČ: Není asi dokázáno, že se Václav Havel stal "mocichtivou zrůdou". Bezpochyby se ovšem po roce 1989 stal politikem, který chtěl stůj co stůj realizovat to, co považoval za správné. Zajímavým paradoxem politiky je, že politik, který stůj co stůj usiluje o realizaci svého přesvědčení, většinou ztratí důvěryhodnost - protože té realizaci musí obětovat své principy.

                 
Obsah vydání       1. 7. 2008
1. 7. 2008 Jak se Bushova vláda s pomocí Demokratů připravuje k invazi do Íránu
1. 7. 2008 V holandských kavárnách smějí kuřáci kouřit jen konopí
1. 7. 2008 Nebát se... ve světě se to cení, v ČR se to trestá Boris  Cvek
1. 7. 2008 I my chceme nezávislost
30. 6. 2008 Poinvazní období v Iráku nebylo řádně naplánováno
1. 7. 2008 Novinářský a advokátský šotek Zdeněk  Jemelík
1. 7. 2008 Bezpečnost a komfort namísto osobní svobody Martin  Hudec
1. 7. 2008 Michael  Marčák
1. 7. 2008 Pár námětů z června a nad červnem Miloš  Dokulil
1. 7. 2008 Kýč, umění a politika, neboli O moci a nemoci maskované kritiky Uwe  Ladwig
1. 7. 2008 O kýči a o Václavu Havlovi Štěpán  Kotrba
1. 7. 2008 Iracionalita Jiří  Drašnar
1. 7. 2008 Michael  Marčák
1. 7. 2008 Na rekreaci a fotbal vládním speciálem Wenzel  Lischka
1. 7. 2008 Horký konec června? Ondřej  Slačálek
1. 7. 2008 Zajištěné fondy: jistota čeho a pro koho Lukáš  Neterda
1. 7. 2008 Smrdutý rybník v ČSSD Jan  Piegl st.
1. 7. 2008 Nálada podvečerní Vladimír  Pospíšil
1. 7. 2008 Nedorozumění kolem Lisabonské smlouvy Vladimír  Tupáček
1. 7. 2008 Bude v Rakousku referendum o Lisabonské smlouvě? Karel  Košťál
1. 7. 2008 Gaza: Příměří snad zmírní strádání
30. 6. 2008 Inteligenci do škol Ondřej  Hausenblas
30. 6. 2008 Policie selhala při ochraně sobotní Queer parade v Brně
30. 6. 2008 Spojené státy varují před rtuťovými plombami
30. 6. 2008 Praha: ODS rdousí Botanickou zahradu
30. 6. 2008 Muž bez názorů Michal  Kuklík
30. 6. 2008 Každý třetí Němec nemá důvěru v demokratický systém Richard  Seemann
30. 6. 2008 Ďábelská garda Lukáš  Visingr
30. 6. 2008 Britské knihkupectví zavádí automaty na tištění knih
30. 6. 2008 Máme se vlastně velmi dobře
30. 6. 2008 Je česká sociální demokracie ve vleku evropského trendu rušení sociálního státu? Martin  Janíčko
30. 6. 2008 Írán: Zastavte atomovky vybombardováním ropných vrtů, navrhují neokonzervativci
30. 6. 2008 Ropná krize jako příležitost Jan  Sova
30. 6. 2008 Číňané si nenechají líbit zvůli svých vládců
27. 6. 2008 V ČR málokdo oceňuje etiku a ještě méně odvahu Fabiano  Golgo
30. 6. 2008 Evropská komise donutí mobilní operátory snížit své tarify
27. 6. 2008 Pithartův Osmašedesátý
6. 6. 2008 Hospodaření OSBL za květen 2008