24. 4. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
24. 4. 2008

Nové Heřminovy: souznění vlády s betonovou a developerskou lobby

Petr Petržílek

Developerské lobby náramně zhodnotí pozemky v Krnově, které jsou dnes v inundačním pásu a které budou moci být převedeny na stavební parcely. Nakonec se to děje již dnes. Jak je možné, že nový Kaufland v Krnově bude stát tam, kde před jedenácti roky byly 4 metry vody?

Vláda na svém pondělním zasedání projednala podklady a rozhodla! Jediným možným řešením je výstavba přehrady Nové Heřminovy – doslova: „Nulovou variantu (tedy realizaci přírodě blízkých opatření) nelze doporučit jako výhledově udržitelnou, s ohledem na množství ohrožených obyvatel a majetku.“. Při vybudování nádrže bude o něco vyšší protipovodňová bezpečnost (nikoliv ovšem radikálně) – toť hlavní kritérium, díky kterému dojde k zatopení domovů desítek spoluobčanů a též přírodně cenné lokality s výskytem ohrožených druhů jako je ledňáček, rak či bobr.

Ne náhodou měla být tato oblast součástí tzv. soustavy NATURA 2000, kdyby ovšem nebyla určena k výstavbě přehrady. Nebudu se divit, když na základě rozhodnutí vlády bude na ČR podána žaloba k Evropskému soudnímu dvoru. Proto vcelku správně ministerstvo životního prostředí doposud odolávalo této variantě. Dokonce ještě v březnu loňského roku obsahoval vládní materiál vyhodnocení tzv. nulové varianty na základě multikriteriálního hodnocení jako výhodnější než Gandalovičem prosazovaná „malá“ přehrada. Tehdy vláda sevřena v „betonovém“ objetí konzervativních vodohospodářů věc odložila, aby mohla rozhodnout později na základě nových „lepších“ podkladů. A ejhle! Bursík již „procitl“, stavět se bude! Názor lidí naše ministry nezajímá?

Odpověď je třeba hledat v historii projektu. Od 60. let byla lokalita chráněna jako potenciální zásobárna pitné vody. Později ovšem zvítězila jiná varianta a postavila se přehrada Slezská Harta, která mimochodem je dnes téměř bez využití. Vodohospodáři už chtěli projekt Nové Heřminovy odepsat, když v roce 1997 přišla strašlivá povodeň. Výborně, řekli si zřejmě na Povodí Odry, změníme účel a projekt oživíme. Tak ministr Lux začal přesvědčovat vládu o prolongaci zábor, neboť oblast je jako stvořená pro výstavbu retenční nádrže. Následné studie však prokázaly, že když přijde obdobná hrůza jako v devadesátém sedmém, nebude přehrada takřka k ničemu. Kdo si vezme politickou odpovědnost za proinvestované miliardy, když to nepomůže? I dohodla se rada moudrých – změníme účel. Nenápadně je dnes nádrž Nové Heřminovy označována jako „víceúčelová přehrada“ se stěžejním cílem ředit splaškové a odpadní vody na dolním toku.

Stavět se prostě bude, i kdyby trakače padaly. Co na tom, že starostové a občané Jeseníku, Rýmařova, Vrbna, Zlatých hor, Karlovic a Nových Heřminov protestují. Gandalovič s Bursíkem se dohodli. Všichni sice vědí, že je to nesmysl – i lidé na spodním toku ví, že je přehrada ochrání tak před padesátiletou vodou a ne víc, ale raději uděláme kompromis. Menší varianta je „lepší“ než ta rozumná. Komu takové řešení slouží, když ne lidem? Předně betonové lobby.

Z dnešních necelých 8 mld. Kč předpokládaných na výstavbu přehrady bude co nevidět 15 mld., na to dám krk. Developerské lobby náramně zhodnotí pozemky v Krnově, které jsou dnes v inundačním pásu a které budou moci být převedeny na stavební parcely. Nakonec se to děje již dnes. Jak je možné, že nový Kaufland v Krnově bude stát tam, kde před jedenácti roky byly 4 metry vody? Jak je možné, že se staví tam, kde bylo možné řešit průtah až stoleté vody?

Stalo se nesporným faktem, že pro zvýšení ochrany před povodněmi sídel jako jsou např. Zátory, Brantice, Krnov (Opava na stoletou vodu ochranu má) v povodí řeky Opavy nelze nalézt řešení, které by se dokázalo vyhnout obytné a další zástavbě a významnému zásahu do vlastnických práv. Zároveň ale nemusí vždy jít o opatření nákladné s výrazným zásahem do životního prostředí. Tzv. koncepce „nulové varianty“ zahrnuje zejména 7 malých ochranných nádrží a soubor změn využití území (organizační opatření jako např. změna kultur, protierozní rozmisťování plodin, agrotechnická opatření jako jsou protierozní agrotechnologie na orné půdě, biotechnická protierozní opatření jako jsou protierozní meze, průlehy, hrázky, stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku, apod.) vyžadující provedení komplexních pozemkových úprav a souvisejících společných opatření a využití motivačních ekonomických nástrojů pro prosazení a udržení vhodných osevních a agrotechnických postupů. Celkové náklady na nulovou variantu vládní materiál odhaduje pouze na 360 mil. Kč. Vedle toho musí též důsledně platit zákaz výstavby nových objektů v záplavových oblastech. Stát musí nalézt náhradní parcely pro povodněmi zničené budovy a ne je opravovat na stejném místě, kde je již jednou voda smetla. Jde o to vyčistit povodí od několika špatně postavených domečků. To se přitom týká maximálně dvou stovek domů, za které by měla být poskytnuta náhrada a kompenzace (dosahující cca 1 mld. Kč.). Proč bourat a zaplavovat jiné baráky v Nových Heřminovech, kterých se povodně netýkají, neboť je někdo chytře postavil mimo inundaci?

Kdy už konečně vrátíme krajinu do původního stavu, přestaneme stavět domy v záplavových oblastech? Kdy se začneme inspirovat moudrostí předků? Vždyť všechna původní předválečná čísla popisná byla v 1997 nad vodou.

Petr Petržílek je stínový ministr životního prostředí ČSSD

                 
Obsah vydání       24. 4. 2008
24. 4. 2008 Klimatické změny "možná vyvolají světovou válku"
24. 4. 2008 Evropská komise připravuje krizový plán ropné nouze, firmy uzavírají strategické smlouvy
24. 4. 2008 Co dělat, když Česká televize zase manipuluje veřejné mínění? Michal  Rusek
24. 4. 2008 Česká televize je buržoazní pražská televize František  Řezáč
24. 4. 2008 ČT jediná věnuje diskusi o radaru vyvážený prostor Ladislav  Šticha
24. 4. 2008 Je ČT vyvážená?
24. 4. 2008 Ve věci amerického radaru praktikuje Česká televize cenzuru Jakub  Rolčík
24. 4. 2008 Protestuji proti pokrytectví aktivistů, kteří se zasazují za lidská práva jen pro někoho Petr  Kužvart
24. 4. 2008 Za globální krizi bankovního sektoru mohou astronomické prémie pro bankéře
24. 4. 2008 Nové Heřminovy: souznění vlády s betonovou a developerskou lobby Petr  Petržílek
24. 4. 2008 Delegace slovenské armády se v Pekingu setkala s ministrem obrany Liang Kuang-lie
24. 4. 2008 ČR vede v onemocnění rakovinou tlustého střeva
24. 4. 2008 Proč trpí lidi v ČR rakovinou
24. 4. 2008 Proti rakovině pomáhá efektivní prevence a dobrá léčebná infrastruktura Petr  Wagner
24. 4. 2008 ■ ■ ■ Častolar Dlouhoveský z Dlouhé Vsi
24. 4. 2008 Buchenwald -- 63. výročí osvobození
24. 4. 2008 Regulační poplatky u lékařů pomáhají (ale lepší by bylo rákoskou přes prsty) Jan  Sova
24. 4. 2008 Adresa podnikatele není osobní údaj - aneb omyly ministerstva zdravotnictví Štěpán  Kotrba
24. 4. 2008 Nechci dělat lokaje komukoliv
24. 4. 2008 Bobošíková kritizuje Evropskou unii Jana  Bobošíková
24. 4. 2008 Sociální demokracie nesouhlasí s unáhlenými kroky ODS ve věci transformace pražských divadel
24. 4. 2008 Sobotka: ČSSD majetkové narovnání státu s církvemi nepodpoří
23. 4. 2008 Už nebudete moci podniku účtovat výdaje za návštěvu bordelu
23. 4. 2008 Jak se dělá sebevražedná politika? Miloš  Dokulil
23. 4. 2008 Hele, kámo, nemáš pár zbytečnejch drobáků?" Martin  Gřeš
23. 4. 2008 Dějiny národa cikánského nejen v Čechách a na Moravě Adam  Votruba
23. 4. 2008 Co máte černé na bílém..., neboli Nerozumná víra ve "volný trh" Uwe  Ladwig
23. 4. 2008 Ještěří výzva delegátům VII. sjezdu KSČM
23. 4. 2008 Amnesty International vydala šokující filmovou reklamu proti dušení vězňů vodou
22. 4. 2008 Kritiku amerického režimu nelze paušalizovat jako nadávání na Američany Jiří  Jírovec
23. 4. 2008 Immanuel Wallerstein: Francie zpět v NATO? Doopravdy? Immanuel  Wallerstein
23. 4. 2008 Nečasovo zlepšování prestiže rodiny Anna  Čurdová
23. 4. 2008 Koho zajímá osud Haiti? Daniel  Veselý
23. 4. 2008 Proč smlouva o radaru nebude platná? Jan  Tamáš
23. 4. 2008 Musíme tu mít Američany, protože tu nechceme Rusy
22. 4. 2008 Kam jsme dospěli po 18 letech od sametové revoluce? Tomáš  Franke
21. 3. 2008 Hospodaření OSBL za únor 2008