24. 4. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
24. 4. 2008

Adresa podnikatele není osobní údaj - aneb omyly ministerstva zdravotnictví

Populistická neprofesionalita ÚOOÚ mate občany. I tak mohl znít titulek tohoto článku, ale byl by nepravdivý. Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) považuje za nezákonné uvádění osobních údajů lékařů na předpisech, které vydávají pacientům. Podle úřadu takové poskytování údajů není v souladu se zákonem. Prý to řekla mluvčí ÚOOÚ... Šéf ÚOOÚ Igor Němec navíc upřesnil, že úřad považuje za sjednání nápravy to, že by už neměly být na receptech adresy lékařů. Někdy vzniká nedorozumění a pak jako blbec vypadá ten, který za nic nemůže. A stejně tak je tomu i dnes v případě Igora Němce. Soukromý lékař je podle zákona podnikatel - živnostník nebo osoba samostatně výdělečně činná na základě zvláštního právního předpisu. Stejně jako hospodský nebo spisovatel. Sídlem jeho podnikání nutně nemusí být jeho bydliště, ale ani jeho ordinace. A u Julínků v legislativní kuchyni to nevědí a vyrábějí legislativní zmetky... Protože vyhláška opravdu obsahuje požadavek na zveřejnění adresy trvalého bydliště lékaře (osobní údaj), nikoliv sídla podnikatele-lékaře (veřejný údaj).

Stejně jako sídlem majitele tří hospod nemusí být jedna z nich. Statut ordinace (dtto hospody) může být dle zákona "provozovna" (nebo "sídlo organizační složky podniku") či "místo podnikání" (pro fyzickou osobu) a stejně tak i "sídlo" (pro právnickou osobu) . Je na lékaři, kam své podnikání umístí - může to být i "bydliště" nebo "trvalé bydliště". Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání určuje, že v živnostenském listě (koncesní listině), vydaném fyzické osobě, jsou uvedeny mimo základních identifikačních údajů o osobě podnikatele, také bydliště podnikatele, místo podnikání a další zákonem stanovené údaje. Na adrese sídla, místa podnikání a místa organizační složky podniku zapsaném v obchodním rejstříku, musí podnikatel zajistit přijímání písemností (viz § 31 odst. 16 živnostenského zákona). Podnikatel má rovněž zákonnou povinnost (viz § 31 odst. 2 živnostenského zákona), na žádost živnostenského úřadu prokázat vlastnické (užívací nebo jiné obdobné) právo k objektu nebo prostorám, ve kterých má na území České republiky místo podnikání (liší-li se od bydliště), sídlo a organizační složku podniku.

Razítko lékaře tedy nemá obsahovat osobní údaj (vážící se k soukromé osobě), ale identifikaci podnikatele z titulu jeho podnikání (veřejně dostupné například z živnostenského rejstříku nebo jiných veřejných databází). Ministr podepisující vyhlášku by měl lépe studovat zákony, protože kvalita jeho práce i práce jeho úřadu se dá poznat podle takto matoucích výroků.

"Není rozumný důvod, proč by měla adresa lékaře na receptu být. Pojišťovna adresu má a pacient ji vědět nepotřebuje," řekl Deníku Jan Jelínek, místopředseda Sdružení praktických lékařů ČR a člen Koalice soukromých lékařů před časem. Ministerstvo zdravotnictví, které vydalo vyhlášku 54/2008 Sb. o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů se odpovědnosti za kontroverzní nařízení brání. "Povinnost uvádění adres soukromých lékařů jsme do vyhlášky vložili na základě připomínky ministerstva vnitra. Soukromý lékař je podnikatel a ten je povinen uvádět sídlo podnikání.", prohlásil mluvčí ministerstva zdravotnictví. Nicméně, jako obvykle, Cikrt nemluví pravdu a spoléhá na to, že si nikdo neověří, oč vlastně jde.

Jak je to doopravdy

Paragraf 6 pod písmenem g) vyhlášky 54/2008 Sb. Ministerstva zdravotnictví vyžaduje taxativně údaje uváděné na receptu:

g)   otisk razítka poskytovatele obsahující
1. jméno, případně jména, příjmení a adresu trvalého pobytu, případně místo pobytu na území České republiky, jde-li o cizince, včetně telefonního čísla, místo poskytování zdravotní péče a identifikační číslo přidělené zdravotní pojišťovnou, pokud má se zdravotní pojišťovnou uzavřenu smlouvu, jde-li o fyzickou osobu,
2. název nebo obchodní firmu, sídlo, včetně telefonního čísla místa, kde se trvale poskytuje zdravotní péče, a identifikační číslo přidělené zdravotní pojišťovnou, pokud má se zdravotní pojišťovnou uzavřenu smlouvu, jde-li o právnickou osobu,

Takže namísto nesmyslných výkřiků o tom, jak je "nezákonné" uvádění osobních údajů lékařů na předpisech, mělo zaznít, že autoři vyhlášky na ministerstvu zdravotnictví neoprávněně zaměnili osobní údaj (trvalé bydliště osoby lékaře) za veřejný údaj (sídlo podnikání lékaře-živnostníka nebo OSVČ). Pokud zamění slova "adresu trvalého pobytu , případně místo pobytu na území České republiky, jde-li o cizince," za slova "sídlo * nebo místo podnikání ** lékaře-podnikatele či lékaře-OSVČ, identifikační číslo subjektu *** a telefonní spojení subjektu s odkazem pod čarou na příslušné ustanovení živnostenského zákona či dalších předpisů, tak nebude mít Igor Němec práci. Protože takhle to vypadá, že blbec je on. A to není pravda. Návrh citované vyhlášky nebyl arogantním ministerstvem zdravotnictví s Úřadem pro ochranu osobních údajů konzultován. Britské listy si vyžádaly dokument, který byl příčinou mediální přestřelky a za pravdu musí dát jednoznačně ÚOOÚ. Julínkův legislativní paskvil je v rozporu se zákonem i logikou.

Novinky: Osobní údaje lékařů na předpisech jsou nezákonné, rozhodl úřad ZDE

Stanovisko ÚOOÚ - odpověď České lékařské komoře ZDE

vyhláška 54/2008 Sb. ministerstva zdravotnictví o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů ZDE

                 
Obsah vydání       24. 4. 2008
24. 4. 2008 Klimatické změny "možná vyvolají světovou válku"
24. 4. 2008 Evropská komise připravuje krizový plán ropné nouze, firmy uzavírají strategické smlouvy
24. 4. 2008 Co dělat, když Česká televize zase manipuluje veřejné mínění? Michal  Rusek
24. 4. 2008 Česká televize je buržoazní pražská televize František  Řezáč
24. 4. 2008 ČT jediná věnuje diskusi o radaru vyvážený prostor Ladislav  Šticha
24. 4. 2008 Je ČT vyvážená?
24. 4. 2008 Ve věci amerického radaru praktikuje Česká televize cenzuru Jakub  Rolčík
24. 4. 2008 Protestuji proti pokrytectví aktivistů, kteří se zasazují za lidská práva jen pro někoho Petr  Kužvart
24. 4. 2008 Za globální krizi bankovního sektoru mohou astronomické prémie pro bankéře
24. 4. 2008 Nové Heřminovy: souznění vlády s betonovou a developerskou lobby Petr  Petržílek
24. 4. 2008 Delegace slovenské armády se v Pekingu setkala s ministrem obrany Liang Kuang-lie
24. 4. 2008 ČR vede v onemocnění rakovinou tlustého střeva
24. 4. 2008 Proč trpí lidi v ČR rakovinou
24. 4. 2008 Proti rakovině pomáhá efektivní prevence a dobrá léčebná infrastruktura Petr  Wagner
24. 4. 2008 ■ ■ ■ Častolar Dlouhoveský z Dlouhé Vsi
24. 4. 2008 Buchenwald -- 63. výročí osvobození
24. 4. 2008 Regulační poplatky u lékařů pomáhají (ale lepší by bylo rákoskou přes prsty) Jan  Sova
24. 4. 2008 Adresa podnikatele není osobní údaj - aneb omyly ministerstva zdravotnictví Štěpán  Kotrba
24. 4. 2008 Nechci dělat lokaje komukoliv
24. 4. 2008 Bobošíková kritizuje Evropskou unii Jana  Bobošíková
24. 4. 2008 Sociální demokracie nesouhlasí s unáhlenými kroky ODS ve věci transformace pražských divadel
24. 4. 2008 Sobotka: ČSSD majetkové narovnání státu s církvemi nepodpoří
23. 4. 2008 Už nebudete moci podniku účtovat výdaje za návštěvu bordelu
23. 4. 2008 Jak se dělá sebevražedná politika? Miloš  Dokulil
23. 4. 2008 Hele, kámo, nemáš pár zbytečnejch drobáků?" Martin  Gřeš
23. 4. 2008 Dějiny národa cikánského nejen v Čechách a na Moravě Adam  Votruba
23. 4. 2008 Co máte černé na bílém..., neboli Nerozumná víra ve "volný trh" Uwe  Ladwig
23. 4. 2008 Ještěří výzva delegátům VII. sjezdu KSČM
23. 4. 2008 Amnesty International vydala šokující filmovou reklamu proti dušení vězňů vodou
22. 4. 2008 Kritiku amerického režimu nelze paušalizovat jako nadávání na Američany Jiří  Jírovec
23. 4. 2008 Immanuel Wallerstein: Francie zpět v NATO? Doopravdy? Immanuel  Wallerstein
23. 4. 2008 Nečasovo zlepšování prestiže rodiny Anna  Čurdová
23. 4. 2008 Koho zajímá osud Haiti? Daniel  Veselý
23. 4. 2008 Proč smlouva o radaru nebude platná? Jan  Tamáš
23. 4. 2008 Musíme tu mít Američany, protože tu nechceme Rusy
22. 4. 2008 Kam jsme dospěli po 18 letech od sametové revoluce? Tomáš  Franke
21. 3. 2008 Hospodaření OSBL za únor 2008