23. 4. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
23. 4. 2008

Ještěří výzva delegátům VII. sjezdu KSČM

účastníci konference uspořádané 12. 4. 2008
OV KSČM Praha 1, 6 a 7, Praha-východ, Mladá Boleslav a ÚR KSM

ŠOK│ Tento text pochází z útrob Rudého domu v ulici Politických vězňů. Redakční a stylistická práce jednoho z čelných představitelů soudruhů z Pražské rady je docela čitelná díky jeho tradiční a svérázné expresivitě. Obdobný text byl publikován i v časopise Dialog, rozdávaném v průchodu tamtéž, ačkoliv jeho vydavatelé se na KSČM obracejí jako na pravicové úchylkáře - odštěpence od opravdové leninské tradice komunistického hnutí. Sdělnost tohoto textu nejvíce určitě ocení ti, kterým není 70-80 let. To je u některých organizací nejčastější věk členů. Zajisté zejména ty mladší, byť levicově myslící občany-voliče podobně úderné formulace přesvědčí o nutnosti podpořit při nejbližší příležitosti radikální levici v podobě KSČM. Například vstoupit k rozpuštěným mladým komunistům. Pokud kdokoliv v KSČM bude myslet či hovořit takovýmto jazykem - byť jen neoficiálně, tak tuto stranu čeká osud strany Fausta Bertinottiho. Propad do nevolitelnosti a bezvýznamnost senilnějících starců, které minuly dějiny. Lidé, bděte. Neeee.... Lidé, čtěte... A nebo jinak: soudruzi v KSČM, přemýšlejte.

Únor 1948 zahájil přeměny, jež naší zemi polidštily, jako žádná jiná doba. Teď mizí jedno za druhým - i práva, převzatá od ústavy listopadového převratu. Reformistické korouhvičky tomu nezabrání. Zájmy demokratické většiny uhájí důsledná, rozhodná, iniciativní politika, jež triumfovala právě před šedesáti lety.

Jen s takovou se staneme duší masového odporu, který pravici porazí už v příštích volbách a vynutí si ustavení vlády, jež přestane škodit vlastní zemi a lidu. Dát tomu úplně nový impuls je hlavním úkolem VII. sjezdu KSČM i kriteriem jeho výsledků. Víc než kdy před tím to předpokládá především:

 • převzít a trvale stupňovat iniciativu na obranu všech zájmů, ohrožených sílící arogancí pravice
 • na rozdíl od pověr šířených reformismem, měnit zkušenost lidí v poznání, co vše jim kapitalismus nedá, dát neumí ani nechce
 • pravdu o socialismu plně rehabilitovat tak, aby umožnila pochopit skutečný vlastní zájem i generacím, jež braly rozum až po jeho dočasné porážce
 • rozbít dezinformační monopol pravice, zřídit nezávislá média, zpřístupnit všemi formami necenzurovaný obraz dění doma i ve světě podstatně širší veřejnosti, rozhodně to požadovat od veřejnoprávních médií
 • znásobit iniciativu, směřující k obnově ideové a akční jednoty celého evropského komunistického hnutí. Neorientovat se jen na SEL a aktivně čelit všemu, čím brzdí a komplikuje sjednocení evropské radikální levice

Aby se toho dosáhlo, vyžaduje to zejména:

 • bez dalších odkladů důsledně překonat vše, co je v rozporu s marxisticko-leninskými principy výstavby a činnosti strany, zásadně posílit demokratismus v rozhodování o její politice a závaznost přijatých usnesení.
 • ve výběru, přípravě a rozmísťování kádrů se nepodřizovat buržoasnímu parlamentarismu, lokálpatriotismu a jiným „kritériím“, jež jsou komunistické straně bytostně cizí.
 • Odpovědnost uvnitř KSČM i v zastupitelských sborech svěřovat úměrně schopnosti vést lidi k poznání a prosazování jejich skutečných zájmů v přesvědčivém boji s antikomunismem.
 • práci na programových dokumentech KSČM zbavit konjunkturálních vlivů, plně ji soustředit na konkrétní zkušenosti v otázkách, na jejichž zvládnutí bude záviset i budoucí cesta k socialismu.
 • s komunistickým charakterem strany uvést všestranně do souladu i to, jak se utváří její ideologie a politika. Koordinaci teoreticko-poznávací a ideově-výchovné práce strany, přípravy stanovisek KSČM i jejich prezentace soustředit v samotném ideologickém oddělení ÚV KSČM. Zázemí typu TAP využívat jen úměrně tomu, že sdružuje i řadu bezpartijních a členů jiných stran.
 • v situaci, kdy jsou bitevním polem politiky hlavně masová média, je nutné mnohem aktivněji ovlivňovat, kdo a jak v nich dostává slovo jménem KSČM. Pověřovat tím jen ty, kdo převahu stoupenců socialismu umí prokázat opravdu přesvědčivě a ofenzivně se postavit i každé demagogii.
 • znásobit péči o nastupující generaci komunistů a plně podpořit KSM

6. 11. 2007 Štěpán Kotrba: Mají leninističtí radikálové budoucnost v KSČM, nebo jde o řeči z hrobu? ZDE

                 
Obsah vydání       23. 4. 2008
23. 4. 2008 Amnesty International vydala šokující filmovou reklamu proti dušení vězňů vodou
23. 4. 2008 Polsko chce, aby byly Spojené státy třetím sloupem jeho bezpečnostní strategie
23. 4. 2008 Musíme tu mít Američany, protože tu nechceme Rusy
23. 4. 2008 Už nebudete moci podniku účtovat výdaje za návštěvu bordelu
23. 4. 2008 Hele, kámo, nemáš pár zbytečnejch drobáků?" Martin  Gřeš
23. 4. 2008 Jak se dělá sebevražedná politika? Miloš  Dokulil
23. 4. 2008 Koho zajímá osud Haiti? Daniel  Veselý
23. 4. 2008 Proč jsem pro vstup vojsk
23. 4. 2008 Co máte černé na bílém..., neboli Nerozumná víra ve "volný trh" Uwe  Ladwig
23. 4. 2008 Evropská Komise: ochrana před Gazpromem bude nutná
23. 4. 2008 Barroso a deväť komisárov smeruje do Číny
23. 4. 2008 "Neviditelní" projdou Prahou
23. 4. 2008 "Les invisibles" traverseront Prague
23. 4. 2008 Proč smlouva o radaru nebude platná? Jan  Tamáš
23. 4. 2008 Finanční krize - málo optimismu do budoucna
22. 4. 2008 Přísliby privatizace se vyplnily, neboli Pohádka o spravedlnosti tržního systému Uwe  Ladwig
23. 4. 2008 Slovenský arcibiskup Sokol sloužil oslavnou mši za válečného zločince Jozefa Tisa
23. 4. 2008 Ještěří výzva delegátům VII. sjezdu KSČM
23. 4. 2008 Paraguay na rozcestí: jak dál po volbách? Simone  Radačičová
23. 4. 2008 Nečasovo zlepšování prestiže rodiny Anna  Čurdová
23. 4. 2008 Ztracené zelené referendum
23. 4. 2008 Dějiny národa cikánského nejen v Čechách a na Moravě Adam  Votruba
23. 4. 2008 Immanuel Wallerstein: Francie zpět v NATO? Doopravdy? Immanuel  Wallerstein
22. 4. 2008 Pojmy, dojmy a neoliberalismus
22. 4. 2008 Jacques zmlácená v souladu se zákonem Štěpán  Kotrba
23. 4. 2008 ■ ■ ■ Egon  Bondy
23. 4. 2008 Většina řidičů kamionů jsou profesionálové na svém místě
23. 4. 2008 Kvalitní cyklostezky: Do Paříže nebo za domem?
22. 4. 2008 Kritiku amerického režimu nelze paušalizovat jako nadávání na Američany Jiří  Jírovec
22. 4. 2008 Cui bono? Petr  Wagner
22. 4. 2008 Britské listy dosáhly v březnu 2008 několika rekordů
21. 4. 2008 Lepší nevybíravá prostitutka... Egon T. Lánský
22. 4. 2008 Růst cen potravin na mezinárodním trhu Petr  Tuček
22. 4. 2008 Budeme se také bát? Boris  Valníček
21. 4. 2008 Wall Street a Washington giganticky selhávají - kam směřujeme?
17. 4. 2008 Glasgow University is looking for a new Lecturer in Czech Studies
21. 3. 2008 Hospodaření OSBL za únor 2008