27. 3. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
27. 3. 2008

Pohled zvenčí: Konec kapitalismu, jak jsme ho znali?

Západní svět je uprostřed hospodářské krize, rozsahem podobné ropnému šoku z roku 1973, píše Phillip Blond v deníku Independent. To, čeho jsme svědky, není ničím jiným než rozkladem neoliberalismu - dominantního hospodářského a ekonomického modelu posledních třiceti let.

K rozkladu trhů, inspirovaných anglosaským modelem, došlo především v důsledku součinnosti dvou tendencí "volného trhu": spekulantství a monopolního kapitalismu. Navzdory tomu, co se obyčejně usuzuje, pokud není volný trh podřízen občanské regulaci, přerozdělování kapitálu a neustálým intervencím, vždycky projevuje tendenci k monopolizaci.

Obdobně je pravda, že na volném trhu není nic svou samotnou podstatou výkonného - volné trhy samy o sobě nepodporují inteligentní investice či moudré řízení podniků. Ve skutečnosti, když jsou trhy vytvořeny čistě na základě principu ceny a zisku a když začne být kapitálové bohatství a moc, kterou toto bohatství poskytuje, natolik koncentrované, jak bylo koncentrované v 19. století (což je scénář, jemuž se přibližujeme), pak trhy nepodporují nic jiného než hazardní hráčství, které se maskuje jako solidní investiční strategie.

Například, před rokem 1973 byl poměr investičního kapitálu vůči spekulativnímu kapitálu 9:1, od roku 1973 se ten poměr obrátil. Tak obrovsky vzrostla tato čísla, jejich moc a moc derivativních finančních nástrojů, že jejich hodnota nyní daleko převyšuje celkovou hospodářskou hodnotu této planety. Například, v roce 2003 byla celková hodnota veškerého obchodu s derivativy 85 bilionů dolarů, avšak objem světové ekonomiky dosahoval pouze 49 bilionů dolarů.

Tento poměr se zvýšil s nejnovějšími odhady, že hodnota všech papírových finančních nástrojů, s nimiž se obchoduje, převyšuje hodnotu veškerého kapitálu, na němž jsou tyto nástroje založeny, 3:1. Skutečnost, že hodnota tohoto kapitálu nyní v důsledku devalvace klesá až o 50 procent (hodnota amerických nemovitostí za poslední dva roky poklesla o 25 procent) znamená, že celkový poměr hodnoty globálních papírových finančních instrumentů vůči hodnotě kapitálu, která je podkládá, je zřejmě opravdu dvojnásobný.

Tato průměrná hodnota ovšem skrývá ještě daleko extremnější poměry. Finanční skupina The Carlyle Group minulý týden oznámila, že nebude schopna splatit dluhy ve výšce 16,6 miliard dolarů. Podle některých odhadů byl ke konci existence tohoto dluhu poměr mezi objemem poskytnutých půjček a hodnotou kapitálu, který je jistil, 36:1. Samozřejmě existuje nesčetné množství dalších finančnických firem, které jsou ve velmi podobné situaci.

Této neuvěřitelné míře spekulanství napomáhá obrovská koncentrace bohatství, k níž došlo od roku 1973. Proč? Protože jestliže svobodný trh má tendenci vytvářet monopol, pak stále menší skupiny osob ovládají stále větší množství kapitálu. Nejnovější statistika to dokazuje obdivuhodně: Nejbohatších 10 procent britského obyvatelstva zvýšilo svůj majetkový podíl (vyčleníme-li z něho nemovitosti) z 57 procent veškerého britského majetku v roce 1976 na 71 procent r. 2003. Za stejné období poklesl objem spekulativního kapitálu, který mohlo investovat 50 procent nejchudších britských obyvatel, z 12 procent na 1 procento. Ano, nejbohatší jedno procento Britů podle současných údajů britské vlády nyní vlastní více než třetinu veškerého britského bohatství - a z toho jsou vyňaty obrovské finanční částky, uložené v bankách v zahraničí.

Nadace New Economics Foundation dokázala, že globální hospodářský růst nijak nepomohl chudým lidem. V osmdesátých letech obdrželo nejchudších 20 procent obyvatelstva 2,20 dolarů z každých 100 dolarů světového hospodářského růstu; v roce 2001 to už bylo jen 60 centů. Je jasné že neoliberální hospodářský růst disproporčně přináší prospěch pro bohaté a vede k dalšímu ožebračování chudých.

Růst reálných mezd ve 13 nejbohatších zemích OECD je už od roku 1970 stále nižší než inflace - v Británii je tato situace zvlášť špatná, vzhledem k tomu, že způsob, jak se tam inflace měří, drastickým způsobem podceňuje skutečné náklady na živobytí.

Takže zaměstnanci - na rozdíl od vlastníků kapitálu - čelí už po dobu 35 let tlaku, v jehož důsledku dochází k snižování jejich životní úrovně. Vskutku, zlatý věk pro zaměstnance, co do jeho podílu na HDP, byl v letech 1945 až 1973 - a to nebyla tolik vychvalovaná éra liberalizace.

Problém je, že nikdo z těch, kdo jsou u moci, si dosud neuvědomili, co je podstatou této krize. Je to krize kapitálové insolventnosti, kterou způsobil obří nepoměr mezi skutečnou hodnotou kapitálu a objemem půjček. Neoliberálové stále ještě reagují, jako by šlo o krizi likvidity. To je chybný úsudek. Vlády nesmějí teď zachraňovat banky a spekulanty, ale zákazníky, kteří v této situaci mají veškeré důvody, proč by se měli bát budoucnosti.

Kompletní text v angličtině ZDE

                 
Obsah vydání       27. 3. 2008
27. 3. 2008 Budou nás okupovat Američané i Rusové společně ?
27. 3. 2008 Pohled zvenčí: Konec kapitalismu, jak jsme ho znali?
27. 3. 2008 Americe vládne soukromá korporace
27. 3. 2008 Jak říká pan premiér, měla jsem děti nemít a bylo by po starostech Jitka  Pokorná
27. 3. 2008 Závodění krys, neboli chyba motivačního systému Uwe  Ladwig
26. 3. 2008 Mirek Topolánek byl pobytem ve Vietnamu dojat
26. 3. 2008 "Nadstandartní" atmosféra?
27. 3. 2008 Fatální tragedií je nízká intelektuální úroveň tohoto premiéra a této vlády Jan  Čulík
27. 3. 2008 Remembering Czechoslovakia 1948 and 1968: Reflections on Two Pivotal Years in Czech and Slovak History
27. 3. 2008 Pygmalion Otokar  Fischer
27. 3. 2008 Sarkozyho námluvy v Londýně Ivo  Šebestík
27. 3. 2008 Senátor Tejnora: Radar mít musíme, protože USA stály při zrodu ČR, atd.
27. 3. 2008 Čína, kde jsou stávky zakázány, se stává stávkovým centrem světa
27. 3. 2008 Otokar Fischer -- nejen překladatel Fausta a Zarathustry Nikola  Richtrová
27. 3. 2008 Co se může stát v této Evropě: Němkám zakázali vrátit se do Německa
27. 3. 2008 Přílišná podobnost s Háchou Vojtěch  Filip
27. 3. 2008 Ať už náboženské nebo nenáboženské, určité hodnoty jsou nám posvátné Boris  Cvek
25. 3. 2008 Cikáni Přemysl  Janýr
26. 3. 2008 Které Americe máme být vděční? František  Řezáč
26. 3. 2008 Plastiky dneška je Komunistický svaz mládeže Ondřej  Slačálek
27. 3. 2008 Rádio bez reklamy? Jinde nemožné Lukáš  Rychetský, Jiří G. Růžička
27. 3. 2008 Dobře vyrešeršované články mají tu výhodu, že nejdou odmítnout jako špatně vyrešeršované Štěpán  Kotrba
27. 3. 2008 Vložky, kondomy a veřejný prostor Pavel  Kopecký
27. 3. 2008 Pacifističtí Češi...?
26. 3. 2008 Kosovo: Jak československá diplomacie selhala Miroslav  Polreich
26. 3. 2008 Kosovo -- naše odpovědnost za konflikt má pokračovat uznáním Miroslav  Polreich
26. 3. 2008 Boj za svobodu není nelegitimní jen proto, že ho podporují Spojené státy Jan  Čulík
26. 3. 2008 Informace, které by neměly zapadnout Jiří  Jírovec
25. 3. 2008 Evropou s Markem Twainem Irena  Zítková
26. 3. 2008 Kritéria omezenosti určují ráz světa Bohumil  Kartous
25. 3. 2008 Radar - Bursíkova zhouba Ivan  Větvička
21. 3. 2008 Hospodaření OSBL za únor 2008