27. 3. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
27. 3. 2008

Přílišná podobnost s Háchou

Informace premiéra o výsledcích jeho cesty do Spojených států mě neuspokojila. Nejen kvůli přímému vyznamenání jednoho z bratří Mašínů jeho osobní medailí. Jako osoba má jistě právo ocenit kohokoli, ale jako premiér této země by měl dbát na názor většiny obyvatel, jimž způsob, jakým bojovali proti režimu v padesátých letech, nevyhovuje a kteří stále ještě hodnotí a budou hodnotit jejich činy jako zločinné a kruté vraždy nevinného obyvatelstva.

Proto jsem se v Poslanecké sněmovně zeptal premiéra Topolánka, zda svoji vstřícnost k americkým požadavkům na postavení radaru, tedy americké základny, v Brdech projednal s polským premiérem Tuskem anebo šlo o jeho vlastní iniciativu, případně o iniciativu české vlády.

Zda prezidenta Spojených států informoval o tom, že sedmdesát procent občanů České republiky je proti výstavbě amerického radaru na našem území. A zároveň jsem chtěl vědět, zda ono tolik propagované zrušení vízových povinností není jen obezlička, protože odevzdání velkého množství biometrických údajů, které podmiňují souhlas k návštěvě USA, je jen způsobem, jak získat další potřebné informace o českých občanech, jejich aktivitách a případně je následně využívat – třeba i při vydírání. A nakonec: proč tento postup nekonzultoval s ostatními zeměmi Evropské unie?

Jako obyčejně, premiér Mirek Topolánek odmítl vysvětlení, odvolávaje se na právo české vlády rozhodnout podle svého, a to i - pokud jde o americkou základnu - bez zapojení Polska či – pokud jde o osobní informace poskytované americkým bezpečnostním silám – bez Evropské unie.

O čem jeho postoje svědčí? O tom, že naše politická závislost na Spojených státech se dále prohloubila, že jsme, žel, jejich středoevropským satelitem, který se má stát i případným klínem do vznikající jednoty zemí Unie, jestliže to bude pro USA žádoucí. Tak to ostatně země sdružené v Evropě také chápou. Navíc, dohodou o poskytování zmíněných informací před cestou do Spojených států jsou porušována, jak to ostatně opatrně potvrdil i šéf úřadu pro ochranu údajů Igor Němec, osobní práva našich občanů, a to dokonce oficiálním rozhodnutím.

Nemohu jinak, než srovnat Topolánkovy postoje s postojem prezidenta Háchy při jeho noční návštěvě před sedmdesáti lety v Berlíně. On, na rozdíl od Topolánka, byl nucen pod nátlakem podepsat dokument zbavující nás suverenity, to Topolánek nemusel.

Jeho servilnost šla tak daleko, že americké straně vlastně dokonce nabídl uznání teroru za omluvitelný a správný postoj, pokud ovšem tento teror bude v zájmu Spojených států. Prezident Bush jeho aktivitu přijal a dokonce snad i odsouhlasil, protože vyznamenat americké občany bez souhlasu amerických úřadů není v této zemi zvyklostí. A bratři Mašínové americkými občany jsou. Dokonce veterány amerických ozbrojených sil.

Nebojím se proto znovu připomenout 15. březen roku 1939, kdy naše země po mnichovské zradě spojenců, jíž jsme ztratili pohraniční území, ztratila i svobodu.

Nemohu se zbavit dojmu, že výsledky cesty Mirka Topolánka do Spojených států se onomu Háchovu jednání v Berlíně podobají.

Autor je místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM

                 
Obsah vydání       27. 3. 2008
27. 3. 2008 Budou nás okupovat Američané i Rusové společně ?
27. 3. 2008 Pohled zvenčí: Konec kapitalismu, jak jsme ho znali?
27. 3. 2008 Americe vládne soukromá korporace
27. 3. 2008 Jak říká pan premiér, měla jsem děti nemít a bylo by po starostech Jitka  Pokorná
27. 3. 2008 Závodění krys, neboli chyba motivačního systému Uwe  Ladwig
26. 3. 2008 Mirek Topolánek byl pobytem ve Vietnamu dojat
26. 3. 2008 "Nadstandartní" atmosféra?
27. 3. 2008 Fatální tragedií je nízká intelektuální úroveň tohoto premiéra a této vlády Jan  Čulík
27. 3. 2008 Remembering Czechoslovakia 1948 and 1968: Reflections on Two Pivotal Years in Czech and Slovak History
27. 3. 2008 Pygmalion Otokar  Fischer
27. 3. 2008 Sarkozyho námluvy v Londýně Ivo  Šebestík
27. 3. 2008 Senátor Tejnora: Radar mít musíme, protože USA stály při zrodu ČR, atd.
27. 3. 2008 Čína, kde jsou stávky zakázány, se stává stávkovým centrem světa
27. 3. 2008 Otokar Fischer -- nejen překladatel Fausta a Zarathustry Nikola  Richtrová
27. 3. 2008 Co se může stát v této Evropě: Němkám zakázali vrátit se do Německa
27. 3. 2008 Přílišná podobnost s Háchou Vojtěch  Filip
27. 3. 2008 Ať už náboženské nebo nenáboženské, určité hodnoty jsou nám posvátné Boris  Cvek
25. 3. 2008 Cikáni Přemysl  Janýr
26. 3. 2008 Které Americe máme být vděční? František  Řezáč
26. 3. 2008 Plastiky dneška je Komunistický svaz mládeže Ondřej  Slačálek
27. 3. 2008 Rádio bez reklamy? Jinde nemožné Lukáš  Rychetský, Jiří G. Růžička
27. 3. 2008 Dobře vyrešeršované články mají tu výhodu, že nejdou odmítnout jako špatně vyrešeršované Štěpán  Kotrba
27. 3. 2008 Vložky, kondomy a veřejný prostor Pavel  Kopecký
27. 3. 2008 Pacifističtí Češi...?
26. 3. 2008 Kosovo: Jak československá diplomacie selhala Miroslav  Polreich
26. 3. 2008 Kosovo -- naše odpovědnost za konflikt má pokračovat uznáním Miroslav  Polreich
26. 3. 2008 Boj za svobodu není nelegitimní jen proto, že ho podporují Spojené státy Jan  Čulík
26. 3. 2008 Informace, které by neměly zapadnout Jiří  Jírovec
25. 3. 2008 Evropou s Markem Twainem Irena  Zítková
26. 3. 2008 Kritéria omezenosti určují ráz světa Bohumil  Kartous
25. 3. 2008 Radar - Bursíkova zhouba Ivan  Větvička
21. 3. 2008 Hospodaření OSBL za únor 2008