10. 8. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
10. 8. 2007

Afghánistán: Aktivity Mezinárodního výboru Červeného kříže od ledna do června 2007

tisková zpráva Afghánistán je v současnosti jedna z největších operací Mezinárodního výboru Červeného kříže (MVČK) ve světě -- účastní se jí celkem 1100 pracovníků MVČK v širokém okruhu aktivit ve prospěch lidí zasažených konfliktem. Následující údaje se týkají období od ledna do června tohoto roku.

MVČK je v Afghánistánu přítomen od r. 1987. Hlavní delegatura MVČK je v Kábulu, subdelegatury v Heratu, Kandaharu, Mazar-i-Sharifu a Jalalabadu. Úřadovny MVČK se nacházení Gulbaharu, Faizabadu a Bamyanu.

Návštěvy zadržených

MVČK v souladu se svým mezinárodním mandátem navštěvuje zadržené v souvislosti s ozbrojeným konfliktem afghánskými úřady a mezinárodními silami. Pravidelně tak sleduje podmínky, v nichž jsou tyto osoby drženy, zacházení se zadrženými a dodržování základních právních záruk. MVČK pomocí Zpráv Červeného kříže zprostředkovává kontakt zadržených s rodinami.

Od ledna do června týmy MVČK:

 • navštívily 68 věznic, v nichž je celkem 9.356 zadržených. Delegáti důvěrně hovořili s 1.477 vězněnými, 660 osob bylo navštíveno poprvé a zaregistrováno,
 • poskytly pomoc při cestě 154 domů propuštěným.

Obnovování rodinných kontaktů

MVČK ve spolupráci s Afghánským Červeným půlměsícem pokračoval ve výměně Zpráv ČK a pomáhal rodinám pátrat po pohřešovaných blízkých. Od ledna do června MVČK:

 • shromáždil a předal více než 13 000 Zpráv ČK, z toho asi polovina byla vyměněna se zadrženými.

Rehabilitace postižených

Od r. 1988 poskytuje MVČK ortopedickou, protetickou a rehabilitační péči osobám zraněným především pozemními minami. Hledá jim rovněž příležitost pro sociální znovuzačlenění.

Za tuto dobu pomohl asi 78.200 pacientům (z toho v 32.300 případech šlo o ztrátu končetiny).

V současnosti provozuje MVČK šest ortopedických center v Kábulu, Mazaru, Heratu, Gulbaharu, Faizabadu a Jalalabadu. V těchto místech rovněž poskytuje domácí ošetřovatelskou péči osobám se zraněním páteře, poskytuje paraplegikům a jejich rodinám zdravotní, ekonomickou a sociální pomoc a podporu.

Od ledna do června šest ortopedických center:

 • zaregistrovalo přes 2700 nových pacientů a vyrobilo 6900 protéz,
 • poskytlo 74.700 fyzioterapeutických zákroků,
 • poskytlo 327 pacientům bezúročné půjčky k zahájení jejich vlastních podnikatelských aktivit,
 • poskytlo 119 pacientům výcvik v různých pracích,
 • poskytovalo ošetřovatelskou péči téměř 1.200 osobám se zraněním páteře, jen v Kábulu proběhlo více než 1.300 návštěv.

Problematika pozemních min

MVČK podporuje Afghánský ČP v jeho projektech předcházení zraněním a úmrtím způsobeným minami a jinými výbušnými pozůstatky války -- jde především o šíření informací obyvatelstvu o nebezpečí a o provádění vyhledávání zamořených oblastí, tyto informace se navzájem vyměňují s organizacemi provádějícími odminování.

Od ledna do června týmy MVČK:

 • uspořádaly 7900 přednášek na asi 2000 místech pro více než 66 900 dospělých a 13 400 dětí

Zdravotní péče

MVČK podporuje tři nemocnice (v Jalalabadu, Kandaháru a Jawzjanu). Podpora spočívá ve zvyšování kapacit v poskytování nezbytné a kvalitní chirurgické péče obětem konfliktu a další neodkladné péče. V Kandaháru zahájil MVČK zvláštní spolupráci s ministerstvem zdravotnictví k zavádění zásad nezbytné zdravotní péče ve všech nemocnicích.

Od ledna do června nemocnice za pravidelné podpory MVČK:

 • poskytly péči 17.700 pacientům hospitalizovaným a 86.000 pacientů v ambulantní péči,
 • provedly přibližně 9.000 operací.

Dále MVČK ad hoc poskytl zdravotnický materiál kábulským nemocnicím Herat a Jamhoryat.

MVČK poskytuje materiální, finanční a metodickou podporu osmi nemocnicím Afghánského ČP na východě a jihu Afghánistánu. Za zmíněné období těmto zdravotnickým zařízením poskytl pomoc při 2.400 případech rodiček, provedl očkování 36.800 žen a dětí a poskytl 40.000 konzílií.

Voda a sanitace

Jedním z hlavních úkolů MVČK je zajistit populaci zasažené válkou přístup k pitné vodě. Poškození či zničení vodních zdrojů a vodovodů má vážné zdravotní následky. MVČK v Afghánistánu obnovuje městské i obecní vodovody a sanitární zařízení v nemocnicích. Součástí programu je i seznamování s hygienickými pravidly.

Od ledna do června speciální týmy MVČK:

 • rozšířily vodovod v Kábulu -- voda se dostala k dalším 10 000 spotřebitelům,
 • projekty v Bamyanu, Heratu, Jalalabadu a Kandaháru přinesly vodu dalším 86 000 spotřebitelů,
 • drenáže a kanalizace zlepšily hygienickou situaci v Kábulu, Heratu a Jalalabadu,
 • zajišťují i nadále přístup k vodě a odpovídající hygienické podmínky v sedmi místech pro zadržené v Kábulu, Heratu, Jalalabadu, Kandaharu a Mazaru,
 • uspořádaly přednášky o hygienických zásadách pro 18 900 osob (v mešitách, shromáždění společenství apod.),
 • navštívily přes 2800 domácností a poskytly praktické hygienické porady,
 • pokračovaly v budování infrastruktury v nemocnicích v Jalalabadu, Mazaru a Kandaharu

Prosazování mezinárodního humanitárního práva (MHP)

Humanitární misí MVČK je ochrana životů a lidské důstojnosti obětí válek a předcházení jejich utrpení -- MVČK prosazuje, aby bylo postupováno vždy v souladu s MHP.

Od ledna do června diseminační tým MVČK uspořádal:

 • 92 seminářů z MHP pro 2.300 členů regionálních orgánů, stařešiny společenství, duchovní, novináře, studenty univerzit, členy občanské společnosti a personál Afghánského ČP,
 • dva čtyřdenní kurzy MHP pro 50 důstojníků Afghánské národní armády (ANA), 18 seminářů a 2 brífinky pro 405 důstojníků ANA, právní poradenství pro polní výcvik ANA.

Nouzová pomoc

MVČK je organizací poskytující neprodleně nezbytnou potravinovou pomoc a ostatní potřeby lidem v krizi, včetně osob, které své domovy musely opustit v důsledku bojů či přírodních katastrof a žijí bez přístřeší. Nouzová pomoc je příjemcům velmi často rozdělována ve spolupráci s Afghánským ČP.

Od ledna do června 2007:

 • 4.000 rodin uprchlíků (tj. 30.000 osob) v provinciích Jižního Afghánistánu Kandahar, Uruzgan, Zabul a Helmand zasažených současným konfliktem a povodněmi obdrželo prostřednictvím Afghánského ČP potravinovou pomoc (vč. rýže, fazole, sůl, cukr, čaj) a základní životní potřeby (vč. stanů, kanystrů, přikrývek, kuchyňských potřeb a mýdla),

Spolupráce s Afghánským Červeným půlměsícem (AČP)

MVČK, jakožto součást Mezinárodního hnutí ČK&ČP, pomáhá technicky a finančně při budování kapacit AČP.

Od ledna do června MVČK v rámci spolupráce s AČP:

 • podporoval 350 účastníků odborného výcviku k povolání a 174 učitelů odborného výcviku,
 • dokončil 32 projektů "Potraviny pro práci", které pomohly cca 16.800 rodinám,
 • uspořádal pět kurzů MHP pro 50 školitelů MHP z řad AČP,
 • podpořil cca 7.000 diseminačních seminářů uspořádaných AČP pro 7.600 osob,
 • poskytl více než 6.000 brašen první pomoci 5.500 dobrovolným zdravotníkům AČP.
Pro další informace, prosím navštivte : www.cicr.org Mezinárodní výbor Červeného kříže -- ICRC (Ženeva). Neutrální, nestranná a apolitická instituce. Misí MVČK je pomoc a ochrana obětí ozbrojených konfliktů a vnitřních násilností, jakož i prosazování mezinárodního humanitárního práva a dohled nad jeho dodržováním.

Spolu se 186 národními společnostmi tvoří Mezinárodní Červený kříž (Mezinárodní hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce).

Celkem má MVČK v Ženevě a ve světě cca 12.000 pracovníků.

Podle mezinárodního práva má každá osoba právo na písemný kontakt s blízkými.

                 
Obsah vydání       10. 8. 2007
11. 8. 2007 Kanada postaví v Arktidě dvě vojenské základny
10. 8. 2007 Rusko vyslalo své bombardéry k americké tichomořské základně
11. 8. 2007 Američané mají málo vojáků, generál chce všeobecnou brannou povinnost
10. 8. 2007 Američané zabíjejí v Afghánistánu civilisty
11. 8. 2007 Michael  Marčák
10. 8. 2007 Britský meteorologický úřad předpovídá nejprve klid, pak rekordní teploty
10. 8. 2007 Americká krize s hypotékami destabilizovala světové finanční trhy
10. 8. 2007 Spolupráce Číny, Kanady a Íránu aneb jak se dělá politika
11. 8. 2007 Dominus flevit Zdeněk  Bárta
10. 8. 2007 Jak důležitá je pro ČR ochrana práv k duševnímu vlastnictví? Ludmila  Štěrbová
10. 8. 2007 Tvrdá pravda a evidentní skutečnosti Fidel Castro Ruz
10. 8. 2007 Český rozhlas bojkotoval práci vyšetřovatelů v kauze Kubice - "po zralé úvaze" Štěpán  Kotrba
10. 8. 2007 Zveřejnění Kubiceho zprávy poslancem Severou: úmysl, či nedbalost? Štěpán  Kotrba
10. 8. 2007 Města změny - jak se britská města připravují na ropný zlom Jindřich  Kalous
10. 8. 2007 Privatizace ČEZu - rozumíte tomu někdo? Vladimír  Mikuša
12. 8. 2007 Michael  Marčák
10. 8. 2007 Letní konverze tlumočnice v milenku, milenky v partnerku a partnerky za týden v manželku Štěpán  Kotrba
10. 8. 2007 Nezcizoložíš Jan  Potměšil
11. 8. 2007 Protest!
10. 8. 2007 Prinútili sme politikov hovoriť Radovan  Geist
10. 8. 2007 Velmi podivný předobraz současných ekonomických reforem Vladislav  Černík
10. 8. 2007 Radio Wave má dvojnásobek posluchačů, než celý Region Štěpán  Kotrba
10. 8. 2007 Cestování časem by mělo být možné...
10. 8. 2007 Na bavorsko-české hranici byla otevřena výstava o koncentračním táboře Flossenbürg Richard  Seemann
10. 8. 2007 Pampelišky Ivan  Wernisch
10. 8. 2007 Mateřství a vzdělání, aneb Proč se toleruje, že mužům chybí odpovědnost? Uwe  Ladwig
10. 8. 2007 Lékaři spolu s pacienty bojují s nemocí Petr  Wagner
9. 8. 2007 Lékaři kontra pacienti Věra  Říhová
10. 8. 2007 Fanouškovský překlad Harryho Pottera HP 7 CZ podlehl právníkům Štěpán  Kotrba
10. 8. 2007 Afghánistán: Aktivity Mezinárodního výboru Červeného kříže od ledna do června 2007
10. 8. 2007 Jak je to vlastně se "skupinou obyvatelstva"? Ondřej  Ivanek
9. 8. 2007 Čína hospodářsky hrozí Spojeným státům
9. 8. 2007 Američané odhalili autora Bagdádského deníku - prý psal lži
9. 8. 2007 Vymřel: Delfín, kterého zlikvidovali lidé
8. 8. 2007 Má smysl XBR radar bez antiraket? Stanislav  Kaucký