26. 6. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
26. 6. 2007

Ústavní soud po čtrnácté

Před několika týdny zveřejnil Ústavní soud již třináctý (I. US 123/06), a před několika dny svůj čtrnáctý nález ve věci nájemného. Jestliže se Ústavní soud celkem již čtrnáctkrát musel, bez viditelného respektu (Ústavní soudce Fr. Duchoň: "Některé soudy nerespektují nálezy Ústavního soudu"), zabývat jedním, zdaleka nikoliv pouze právním problémem, jistě je na místě položit si otázku: jsme opravdu tak zcela bezprávním státem, ve kterém nejsou respektovány nálezy ústavní instituce, ač jsou podle čl. 89 Ústavy pro všechny závazné, nebo jsou nálezy Ústavního soudu ve věci bydlení a nájemného v tak osudovém rozporu se sociální, ekonomickou i obecně lidskoprávní realitou, že je prostě realizovat z celé řady dobrých, a to ústavních důvodů, není možné? Obávám se, že pravdou je spíše to druhé...

Argumenty obsažené v těchto nálezech nejsou nikterak nové. Ústavní soud zde v podstatě jen opakuje názory vyslovené ve svých předešlých rozhodnutích. Opět se setkáme s tím, že "soud musí rozhodnout o zvýšení nájemného, a to v závislosti na místních podmínkách... Cílem takového rozhodování pak musí být ...aby nedocházelo k diskriminaci mezi jednotlivými skupinami vlastníků.. Že by nemělo docházet k diskriminaci i jiných osob, než vlastníků, Ústavní soud zcela zjevně nepřipouští, i když si je vědom, že jde o sociálně nepochybně citlivou záležitost, při neexistenci státem podporovaného "sociálního bydlení", která má kořeny hluboko v éře totalitního systému.. Ale právě v těchto slovech, v představě, že soudy, když ne zákon, stanoví jakékoliv nájemné "podle místních podmínek", které ovšem vytvářejí a formulují právě jen pronajímatelé svými požadavky, spočívá onen zásadní omyl Ústavního soudu. Dobře je to patrné, pokud si připomeneme rozhodnutí Nejvyššího soudu z doby první republiky (tedy nikoliv z éry "totalitního systému"), ve kterých tehdy soud stanovil, že na straně nájemníkově musí být splněna základní podmínka aby se neocitl výpovědí nebo opatřením jiného dostatečného bytu v hospodářské tísni... nájemné jest z hlediska hospodářského tísnivé, musel-li by na ně vynaložit nájemník pětinu (20%) rodinného svého důchodu , neboť tím se porušuje rovnováha v ukojení ostatních nutných životních potřeb, a to nejen hmotných, nýbrž i sociálních a kulturních... (rozhodnutí z 13.1. 1932 R I 17/32 a R I 282/31). A jindy rozhodl, že nájemné musí být nejvýše tak vysoké, aby je nájemník mohl platit vzhledem ke svým důchodům bez újmy ukojení ostatních nutných potřeb... (rozhodnutí R I 545/30).

K takovému pojetí rovnosti práv i povinností a omezení libovůle vlastníka ani za situace, kdy u nás důchodci zcela běžně vydávají až 80 % ze svých důchodů na bydlení (Martina Navrátilová v LN 26. 5. 2007: "..moje máma by jen s důchodem nemohla žít v domě, v němž bydlí dnes...ceny jsou tu opravdu vysoké a normální staří lidé by to nemohli přežít..."), a kdy považujeme za možné regulovat dokonce i ceny taxikářů, se náš Ústavní soud nikdy nedobral. Představa, že výše nájemného může a dokonce musí být bez zákonných omezení stanovena jen těmi, jejichž požadavkům Ústavní soud opakovaně vyhovuje, a nájemci, kteří takové nájemné platit nemohou, budou odkázáni na (neexistující!) "státem podporované sociální bydlení", je za současné objektivní snahy o omezení sociálních výdajů státu, zcela mimo realitu. Pokud by byla respektována a realizována, pak by byla cestou k sociální katastrofě, neboť stovky rodin by si žádné bydlení nemohly opatřit.

Našemu právu chybí hodnotové ukotvení i jiných práv, než jsou práva vlastníků. Nelze se zbavit dojmu, že někteří soudci často rozhodují podle svých politických názorů a filozofických přesvědčení se zjevnou snahou převzít roli zákonodárce, ovšem bez jeho politické odpovědnosti. Je právo závazné proto, že ho jako srozumitelné a akceptovatelné posloucháme, nebo bychom jej měli poslouchat jen proto, že je závazné?

(autor je poslancem za ČSSD a předsedou Sdružení nájemníků)

                 
Obsah vydání       26. 6. 2007
26. 6. 2007 Britské střední vrstvy na pokraji revoluce
26. 6. 2007 Rovnost je definujícím rysem dobré společnosti
26. 6. 2007 Soudím, že islám musí být zničen Štefan  Švec
26. 6. 2007 Afrika odmítá americké plány na výstavbu velké vojenské základny
26. 6. 2007 Hodlá Klaus dezinformovat českou veřejnost záměrně?
26. 6. 2007 Kam až jsou Britské listy ochotny zajít?
26. 6. 2007 Petrof - díl druhý: nedostatek úpadku Ladislav  Žák
26. 6. 2007 Nedostatek hlav, aneb Vzdělanost není důležitá jen pro hospodářství, ale i pro ženitby chtivé muže Uwe  Ladwig
26. 6. 2007 Kam si můžete strčit to vaše UNESCO Štěpán  Kotrba
26. 6. 2007 Drážďanský most, souboj lobbistických skupin, nebo občanských iniciativ?
26. 6. 2007 Británie: Přívalové deště a záplavy
26. 6. 2007 Ústavní soud po čtrnácté Stanislav  Křeček
26. 6. 2007 Čertovský kousek Václav  Dušek
26. 6. 2007 Průmyslové vyvražďování ptáků je správné Wenzel  Lischka
26. 6. 2007 Zimní kouzlo SS Natallia  Sudliankova
25. 6. 2007 Když silní pomáhají slabým, činí nás to všechny silnějšími
25. 6. 2007 Kterak komunisté zase ovládli "státní" televizi Bohumil  Kartous
25. 6. 2007 Švýcaři budou muset odevzdat střelivo Richard  Seemann
25. 6. 2007 Iluze úplně apolitičnosti justice a bezpečnostního aparátu Zdeněk  Jemelík
25. 6. 2007 USA: Prezidentský úřad na prodej? Štěpán  Steiger
25. 6. 2007 Okénko do onkologického výzkumu: disulfiram Boris  Cvek
25. 6. 2007 Nedělní chvilka nejen poezie Josef  Vít
24. 6. 2007 Kde strávil Josef Mengele své poslední dny Fabiano  Golgo
4. 5. 2007 Hospodaření OSBL za duben 2007
22. 11. 2003 Adresy redakce