13. 6. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
13. 6. 2007

Rudolf Kučera: Po KSČ ještě nacisté?

Když jsem se dozvěděl, že politolog Rudolf Kučera byl dle veřejně dostupných informací členem normalizační KSČ ZDE, překvapilo mě to. Další veřejně dostupné informace však naznačují, že se Kučera později dostal nebezpečně blízko k nacistům v Sudetoněmeckém landsmanšaftu. Britské listy o tom psaly také... Slovo "nacista" zde nepoužívám jako invektivu, ale jako označení bývalých členů NSDAP s problematickou minulostí, jak uvidíme dále.

Podle obchodního rejstříku se v roce 2002 podílel na zakládání pražské pobočky landsmanšaftu (má pěkný název "SKS - Informační středisko Praha s.r.o.") a ačkoli jednateli jsou pánové Milan Kubes a Peter Barton, politolog Kučera figuruje nadále v rejstříku jako spoluvlastník . Ze základního jmění 200 000 Kč vložil 20 000 Kč -- znamená to, že činnost landsmanšaftu zadotoval ze svého podobně, jako když platil členské příspěvky v KSČ? Přitom už před třemi měsíci tvrdil, že spoluvlastníkem není....

20. 3. 2007 Rudolf Kučera: Podíl v SKS nemám, členem landsmanšaftu nejsem, titulu profesor nepoužívám a holocaust nezpochybňuji ZDE

Jako předmět podnikání pražské pobočky jsou v rejstříku uvedeny "vydavatelské a nakladatelské činnosti, reklamní činnost a marketing, činnost informačních a zpravodajských kanceláří". Mám popis chápat tak, že kancelář má "reklamní činností a marketingem" ovlivňovat veřejné mínění ve prospěch landsmanšaftu a při "činnost informačních a zpravodajských> kanceláří" shánět landsmanšaftu informace pro jeho aktivity?

Hnědé stíny minulosti

Domníval jsem se, že sudetští Němci mají stejné právo na sdružování jako kdokoli jiný. Jsem si také vědom, že v SRN došlo po válce k denacifikaci, a tak mě překvapily některé znepokojivé informace, které se objevily v médiích o Svazu vyhnanců, jehož je landsmanšaft součástí:

"Spiegel: Svaz vyhnanců je prošpikován nacisty" ZDE

"Spiegel: Svaz vyhnanců je prošpikován nacisty"

Německý časopis Der Spiegel zveřejnil informaci o temné minulosti špiček německého Svazu vyhnanců (BdV), jenž se stará o osud německých vysídlenců po skončení druhé světové války. Až do roku 1982 byla ve vedení BdV více než třetina bývalých nacistů.

BERLÍN - Mezi osobami, jejichž jména byla nalezena v seznamu členů nacistické strany, byli i tři bývalí generální tajemníci BdV a řada místopředsedů organizace. Ve více případech narazili novináři Spieglu na údaje, z nichž vyplývá možné zapojení pozdějších vysídleneckých představitelů na holokaustu.

Například jistý funkcionář z Bádenska-Württemberska byl členem útvaru Einsatzgruppe A, který se po německém vpádu do Sovětského svazu v roce 1941 podílel na vyvražďování Židů v Lotyšsku. Když v roce 1944 byli deportováni maďarští Židé do vyhlazovacího tábora v Osvětimi, sloužil dotyčný funkcionář v Budapešti jako osobní referent tamního německého velitele politické policie a bezpečnostní služby (SD). (...)"

Wikipedia ZDE

The large Polish daily newspaper Rzeczpospolita reported that during the meetings in 2003, publications using hate-language to describe Poles butchering Germans were available for sale, as were recordings of Waffen SS marches on compact disks, including those glorifying the Invasion of Poland. Also, far right groups openly distributed their materials at BdV meetings. While the BdV officially denied responsibility for this, they seem to tolerate the situation. (...) According to Hans Michael Kloth and Klaus Wiegrefe's article in Der Spiegel, there were more former Nazis in high-ranking positions in the federation's first three decades than previously thought. Still in 2004, the historian Stickler estimated that the percentage of those persons had not at all been disproportionately high. After months of research in the archives, the journalists of Der Spiegel came to a different conclusion in an article published in August 2006. Of almost 200 high-ranking office holders of the BdV and its predecessor organisations in the years before 1982, more than one third of them had been former members of the Nazi Party, SS or other Nazi organizations. Among them were three former general secretaries and several vice-presidents."

"Sudetoněmecký landsmanšaft - historie, struktura, cíle ZDE

Zpočátku se sudetští Němci organizovali podobně jako další skupiny ve svépomocných a charitativních organizacích a po zrušení zákazu západními spojenci roku 1948 ve svazech podle země svého původu (domoviny), krajanských spolcích (Landsmannschaft). Dosavadní sdružení vytvořila v roce 1949 celostátní Sudetoněmecké krajanské sdružení. V roce 1957 pak vzniká centrální Svaz vyhnanců, sdružení zahrnující všechny vysídlené Němce z východu (Bund der Vertriebenen).

Neonacisté píší o Lidicích

Zajímalo mě, zda jsou nacisté pouze problémem Svazu vyhnanců jakožto zastřešující organizace, či zda infiltrovali přímo Sudetoněmecký landsmanšaft. A nestačil jsem se divit. Součástí Sudetoněmeckého landsmanšaftu je Witikobund považovaný za neonacistickou organizaci, některá stanoviska landsmanšaftu a Witikobundu podle toho vypadají. Setkáváme se s pokusem o resuscitaci předválečných požadavků Konrada Henleina i se šokujícím komentářem o vyhlazení Lidic:

Wikipedia : "Sudetoněmecké krajanské sdružení" ZDE

Sudetoněmecké krajanské sdružení

V organizaci se sloučily 3 hlavní skupiny: Ackermann-Gemeinde, Witikobund a Seliger-Gemeinde. Sídlem sdružení je Mnichov, předsedou je (od roku 2000) Bernd Posselt. Předsednictvo udává, že zastupuje 250.000 členů.

(...)

Stanovisko Sudetoněmecké rady k sudetské otázce - tzv. 20 bodů

Sudetoněmecká rada schválila 15. ledna 1961 a 7. května téhož roku přijala "20 bodů", které jsou dodnes stále v platnosti. Mimo jiné v nich není požadováno nic jiného, než opětovné usídlení sudetských Němců na původních územích, s nímž smí být disponováno jen s jejich výslovným souhlasem(!) Dále je prosazováno právo na národní sebeurčení, které vychází z principu kolektivní etnické a nikoliv občanské identity a nadřazuje takto kolektivní určení nad individuální sebeurčení. Nejde o nic jiného, než na právo sudetských Němců osídlit Českou republiku s tím, že jimi osídlená území mohou být od českého státu následně odtržena. Tyto body korespondují do určité míry s Karlovarským programem, který byl vyhlášen předválečnou Sudetoněmeckou stranou, podporovanou Adolfem Hitlerem. Tento názor prosazuje zejména Vitikobund, který je převážně nacionalistickou organizací založenou bývalými nacisty a německými nacionalisty. (...)"

" Zapomenutí hrdinové města barikád (Bezpečnostní složky v boji s nacistickými okupanty v květnu 1945), časopis Policista, číslo 5/2005" ZDE

"A tak se po letech z vlny soudobého německého trendu historické revize dějin i u nás veřejně se svými názory vynořují dokonce bývalí nacisté a jejich přátelé převážně s vazbami na sudeťácký landsmanšaft (jak například bratr válečného zločince K. H. Franka či bývalý vedoucí Hitlerjugend v protektorátu Zogelmann), kteří například tvrdí, že "zřízení Protektorátu 15. března 1939, který dopřál Čechům osvobození od vojenské služby, obrovský vzestup porodnosti a pro absolutní většinu jistá pracovní místa a blahobyt, nelze přičítat sudetským Němcům, tak jako jim nelze přičítat plánované chladnokrevné zavraždění zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha zosnované Benešovou exilovou vládou, a tím záměrně vyprovokované odvetné opatření Říše směřující po mnohačetných důkazech do Lidic..." (Z prohlášení neonacistické organizace Witikobund, která je řádnou součástí Sudetoněmeckého landsmanšaftu, z 21. února 2002.)"

Ministerstvo vnitra ČR, odbor bezpečnostní politiky: Informace o problematice extremismu na území České republiky v roce 2004, str. 15 ZDE

"Od r. 2001 je Witikobund považován ze strany německé zpravodajské služby BfV za extremistickou organizaci. Působí též v Rakousku, kde provádí patrně nejostřejší protičeskou propagandu. Vliv Witikobundu ve Spolkové republice Německo v poslední době vzrostl. Činnost ostatních neonacistických organizací, např. kameradschaftů, se orientovala především na štvaní proti přistěhovalcům, antisemitismus a projevy xenofobie obecně."

Rudolf Kučera je "profesionálním" politologem, shodou okolností se specializuje na střední Evropu a na problematiku nacionalismu. Domnívám se, že o nacistických vazbách Sudetoněmeckého landsmanšaftu musel vědět.

Britské listy 20.3. 2007 dopis čtenáře Igora Chytila: Politolog Rudolf Kučera "je aktivistou sudetoněmeckého landsmanšaftu" ZDE

                 
Obsah vydání       13. 6. 2007
13. 6. 2007 Fabiano Golgo "byl donucen opustit deník Metro" Štěpán  Kotrba, Jan  Čulík
13. 6. 2007 Bushe milují v Albánii
13. 6. 2007 Pro banány bychom mohli přehlédnout nástup nové totality Ivana  Štěpánková
12. 6. 2007 Ukradli Bushovi v Albánii hodinky?
13. 6. 2007 Ukradené hodinky
13. 6. 2007 Tajná zpráva OSN odsoudila Spojené státy za selhání na Blízkém východě
13. 6. 2007 Rakousko usiluje o spuštění nové železné opony Richard  Seemann
13. 6. 2007 Darovat orgány, aneb Jak jeden šílený televizní pořad pomohl zachránit životy Uwe  Ladwig
12. 6. 2007 Rezignujte, jednáte v rozporu s názory občanů
13. 6. 2007 Jak se mává usárnou?
13. 6. 2007 Co je to svoboda?
12. 6. 2007 Putin provedl chytré PR, ale realita je jiná Jan  Sýkora
12. 6. 2007 Radar v Ázerbajdžánu namísto brdského je realistický Štěpán  Kotrba
13. 6. 2007 Hlupáci z deníku Metro jako nástupci radia Jerevan Blahoslav  Zahradníček
13. 6. 2007 Celkem běžná žádost advokátského týmu běžného ministra generálnímu prokurátorovi České republiky Vladislav  Černík
13. 6. 2007 Nablýskaný vůz
13. 6. 2007 Rudolf Kučera: Po KSČ ještě nacisté? Petr  Nachtmann
12. 6. 2007 Blair: "Nezvladatelná média ničí lidi i jejich pověst"
12. 6. 2007 Šéfredaktor deníku Independent: Blairův útok na náš list je "odznakem cti"
12. 6. 2007 Bývalí členové Varšavského paktu a členové NATO jednají ohledně kontroly zbrojení
12. 6. 2007 NATO bude jednat o americké raketové obraně
12. 6. 2007 Ruský generál očekává jednání o radaru s Američany v červenci
12. 6. 2007 Vláda nesmí zadržovat osoby podezřívané z terorismu donekonečna
12. 6. 2007 Prostý vesnický lid z Hůrek Michal  Mašín
12. 6. 2007 "Rudý zmetek", "komunistický zmrd" a umění racionální debaty
12. 6. 2007 Člověče, vždyť vy jste blázen! Hynek  Hanke
12. 6. 2007 Blbci a svině Jiří  Drašnar
11. 6. 2007 Univerzální karta Pražana představuje riziko pro soukromí
11. 6. 2007 Sarkozyho modré tsunami smetlo téměř vše: levici, střed i extrémy Josef  Brož
4. 5. 2007 Hospodaření OSBL za duben 2007
22. 11. 2003 Adresy redakce