14. 5. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
14. 5. 2007

BBC si také vsadila na povrchní koketování s Ježíšovým odkazem?

Aneb o kupčení s pseudoargumenty ve hře na "jako že je to dokument"

Nejdřív si připusťme, že my lidé očekávané samozřejmosti nevnímáme jako informaci. Kam bychom přišli, kdybychom se jimi měli zatěžovat, že? Zároveň ovšem také běžnou zkušenost zrovna tak suverénně dokážeme absolutizovat jako nepřekročitelné omezení. Tři příklady: a) předměty těžší než voda budou vždycky padat ke dnu, b) předměty těžší než vzduch se bez vydatného mávání křídly nevznesou, c) nelze nic smysluplného říci ani o tom, co je tak malé, že to není vidět, ani o tom, co je mimo bezprostřední dosah člověka, třeba za drahou Měsíce.

Pokud jde o mořeplavbu, pak ignorováním možnosti využít Archimédova zákona musely padnout za oběť nejen cedry libanonské. Ještě v honosně deklarovaném novověku se hodně dlouho stavěly lodi výlučně ze dřeva. --- A pokud jde o létání, teprve letos (v roce 2007) jsme vzpomínali stoletého jubilea nesmělých začátků letectví. Již existují projekty na letadla o závratné nosnosti 1 000 tun! Nehledě na kosmické lety. --- Jen něco málo víc jak sto let nás přitom dělí od doby, kdy věhlasný fyzik Ernst Mach odmítal atomovou teorii jako fikci, protože atomy nejsou vidět. Ještě za jeho života (roku 1897) byl objeven jako první částice tehdy ještě neznámé struktury atomu elektron. Pokud jde o chemické složení nebeských objektů, stačí připomenout jedinečné poselství Fraunhoferových čar (r. 1814).

Na jedné straně tu máme svéráznou nedůvěru k možnostem poznávání a využívání reality, na straně druhé se až příliš často necháváme unášet představami možného tajemna či neznáma, pokud možno v ritualizované podobě. Čím je údaj nepochopitelnější, tím nejednou lépe. Přidá-li se k tomu vzdálený čas nebo místo (nejlépe obojí v jednom balení), jako by tím jen mohla dále růst tajemnost takto předávaných sdělení. Kupodivu jako kdyby už bylo výchozím doporučením, že informace je přímo neověřitelná. Samozřejmě že tu nemalou roli hraje uplatněný -- nejednou značně sugestivní -- jazyk. A rovněž tak prostředí, v němž se něco předkládá k věření. Nebo deklarovaná důvěryhodnost instituce, která zprávu či příběh prezentuje. Nejlépe pak bude, je-li možno odvolat se navíc působivými obrazy na emoce.

Pod záhlavím "Mýty a fakta historie" -- s podtitulem "Zázraky Ježíše Krista" -- natočila BBC roku 2005 třídílný "dokumentární cyklus", který teď převzala pro tři nedělní dopoledne také ČT. Divák a posluchač má získat dojem, že bude konfrontován nejen s "mýty", ale také s "fakty"; a že získá důvěryhodné informace o možnosti biblických zázraků, jak o nich máme zprávy z evangelií. Těm faktům máme přijít na chuť prostřednictvím iluzionisty Brocka Gilla, který se jím má doslova "podívat na zoubek" svými smělými výkony na místě samém, tj. třeba na Genezaretském jezeře nebo v Káně galilejské. To cituji podle druhé části cyklu, jejichž některých dominant si chci všimnout podrobněji.

Nepřehlédnutelně a opakovaně je v té druhé části citováno, jaké technické zázemí je v 21. století nezbytné, aby mohla vzniknout na obrazovce iluze rozbouřených mořských vln. Příběh Ježíšem utišené mořské bouře uvádějí všichni tři synoptičtí evangelisté; Mk 4:35-41, Mt 8:23-27, L 8:22-25. Kdo seděl u obrazovky, marně čekal na nějaká další k Ježíšovi vztažená fakta; až na konstatování, že předvídat ukončení bouře na tamním jezeře se reálně vymyká přijatelné pravděpodobnosti takový okamžik stanovit. Obdobně to dopadlo se scénou přeměny vody ve víno. Iluzionista ovšemže neopakoval "zázračně" Ježíšův výkon z Janova evangelia (J 2:1-11) s šesti velkými nádobami. Nechal protékat svou pěstí vodu, která pak -- zbarvená do červena -- stékala do nastavené číše. Dal ochutnat okolostojícím, jejichž výpovědi byly spíše "neslané", měli-li říci, zda jim ta tekutina chutná jako víno. (Viz J 2:10!)

Zvlášť působivé zřejmě mělo být v dané relaci vymítání "zlých duchů". To je doloženo opět všemi třemi synoptickými evangelii: Mk 5:1-20, Mt 8:28-34 a L 8:26-39. Přímý televizní komentář sděloval, že "posedlý zlými duchy" "možná byl v zajetí zlých sil". Lekce ze svérázného psychofyzického dualismu pokračovala dalším zarážejícím sdělením, že "se Ježíš vydal všanc nečistým silám". Bylo zdůrazněno, že božský mandát Ježíše jako exorcisty byl dán tím, že nežádal Boha jako přímluvce o pomoc, nýbrž že "vyzval ducha přímo". V odborném intermezzu zaznělo jen to, že kdyby byl pomatený schizofrenikem, nebylo by bývalo možné jej léčit hypnoticky. Pak se opět ozvaly evangelijně uplatněné výrazy jako "zlý duch" nebo dokonce "démon"; včetně citace z evangelií, že ti "démoni" získali možnost úniku z Ježíšova dosahu vtělením do stáda prasat, která nato našla útočiště utopením v blízkém jezeře. Věcné posouzení tohoto obrazného líčení poskytnuto nebylo.

Nic ve zlém, ale v této polopatistické doslovnosti zůstalo BBC na úrovní vnímání reality kdesi na počátku našeho letopočtu! Na obrazovce zůstal osiřele jen filmový kuse zpracovaný mýtus, nekonfrontovaný ani s možným biblickým zázemím, ani s požadavky na racionálně exaktní výklad jak duševních procesů, tak potenciálně sugerovaného zázračna. Samozřejmě že automaticky stačí inzerovat nějaké otazníky kolem Ježíšova života a jeho odkazu, a o komerčním úspěchu nemusí být pochybnosti. Pokud iluzionista Gill je věřícím křesťanem, jak to o sobě tvrdí, zvolil k prohloubení své víry přesně tu cestu, před níž evangelijní Ježíš nejednou varoval --- demonstrování problematických jevů místo mnohem sugestivnějšího poselství náročné lásky k bližním, mezi něž patří i nepřátelé...

Pokud má ČT za to, že má smysl relace uvedeného typu prezentovat v ČR, měl by jim předcházet zasvěcený úvod a závěr odborníka. Ne vždycky postačí spolehnout se na zavedenou značku nebo "chytlavý" námět. I kdyby šlo o produkci proslulé BBC. Ne vždy je "dokumentem", co je pod takovou charakteristikou inzerováno. Má-li někdo plnou hlavu mýtů, možná navazující fakta jsou vesměs postradatelná. A bylo iluzí, že dojde na nějaké závažné konfrontace s fakty, je-li ve hře jen "hra na jako". Iluzionista není automaticky zároveň vnímavým biblistou.

                 
Obsah vydání       14. 5. 2007
14. 5. 2007 Český rozhlas manipuluje důkazy Štěpán  Kotrba
14. 5. 2007 Plzeňští Zelení odmítli americký radar, Schwarzenberg ho prosadí i přes odpor v NATO
14. 5. 2007 Usesení plzeňských Zelených: Jsme proti základně a chceme referendum
14. 5. 2007 Diskuse o radaru v Rokycanech a v Příbrami
14. 5. 2007 Veřejnost má právo se vyjádřit k radarové stanici USA
14. 5. 2007 Praha: Cyklisti, zachraň se kdo můžeš! Hynek  Hanke
14. 5. 2007 Skandální otazníky v případu Rostislava Roztočila Zdeněk  Jemelík
14. 5. 2007 Baumax kladl uchazečům o zaměstnání otázky diskriminačního charakteru, ale pokutu nedostal
14. 5. 2007 Unie, Eurovize, aneb z ostudy Kabát Jiří  Pehe
14. 5. 2007 Jak vydělat na mrtvých, které si prohlížejí ti, kteří žijí Štěpán  Kotrba
14. 5. 2007 Nebudeme přece tmáři
14. 5. 2007 Chybí základní úcta k lidské bytosti Jan  Čulík
14. 5. 2007 Plastinace alias Jerky, aneb co nám zbylo z Indiánů...? Jan  Paul
14. 5. 2007 Oči k vidění a mozek na myšlení, aneb kdo nechce vědět, co je člověk, ten ať klidně zůstane doma Uwe  Ladwig
14. 5. 2007 Účelová taškařice mladých sociální demokratů a stále stejná policie Dalibor "Exx" Záhora
14. 5. 2007 Vybráno z Melancholických procházek Ivan  Blatný
14. 5. 2007 Britská zbrojovka BAE bude vyšetřována kvůli podezření z korupce i v USA
14. 5. 2007 Konec básníků v Čechách Jan  Čulík
14. 5. 2007 Jak básníci neztrácejí naději Jan  Čulík
13. 5. 2007 Klíčové informace ze spisu Krejčíř si nechal "ukrást z auta" státní zástupce Štěpán  Kotrba
14. 5. 2007 BBC si také vsadila na povrchní koketování s Ježíšovým odkazem? Miloš  Dokulil
13. 5. 2007 Jan Potůček a J.X. Doležal aktivisty aneb všichni policajti jsou stejní... Štěpán  Kotrba
14. 5. 2007 Obři z písku Václav  Dušek
13. 5. 2007 Rodičovství jako oběť pro celou společnost Štěpán  Kotrba
14. 5. 2007 Vzepřít se vnějším tlakům není snadné Jiří  Míka
13. 5. 2007 Gordon Brown: Nová politika pro Británii?
12. 5. 2007 Topolánek: "Žádnou pozitivní diskriminaci!"
13. 5. 2007 Plaváček Mojžíš a právo postavit se na odpor Zdeněk  Bárta
13. 5. 2007 O kvalitě zpravodajství aneb milión, statisíce, stotisíc, desetitisíce nebo tisíce demonstrantů
12. 5. 2007 Saúdská Arábie uzavřela kanadský stánek, protože hosteskami byly ženy Miloš  Kaláb
12. 5. 2007 Protest občanů -- první úspěch Milan  Valach
12. 5. 2007 Proč mladí nevolí
11. 5. 2007 Markéta a ostatní Zdeněk  Bárta
11. 5. 2007 Uč se synu moudrým býti Ladislav  Žák
4. 5. 2007 Hospodaření OSBL za duben 2007
22. 11. 2003 Adresy redakce