2. 5. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
2. 5. 2007

Otevřený dopis Poslanecké sněmovně: Podali jsme zprávu o hospodaření včas

tisková zpráva

Strana demokratického socialismu (SDS) se až minulý týden, a to pouze z médií, dozvěděla o tom, že ji Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (PSP ČR) zařadil mezi strany, které nepředložily řádně a včas výroční zprávy o hospodaření v roce 2006. Jsme si vědomi toho, že otevřený dopis PSP ČR jako jedné z nejvyšších institucí státu není běžným postupem, ale vycházíme z toho, že si komunikaci prostřednictvím médií zvolila Poslanecká sněmovna sama.

SDS je postojem a postupem Kontrolního výboru velice znepokojena, a to z několika důvodů:

1) SDS podala PSP ČR výroční zprávu v pondělí dne 2. 4. 2007. Vzhledem k tomu, že zákonná lhůta byla 1. dubna 2007, která připadla na neděli, máme zato, že byla výroční zpráva podána PSP ČR včas.

Dovolujeme si připomenout Poslanecké sněmovně pro ni neslavnou kauzu zrušení zákona č. 243/1997 Sb. (zákon na ochranu zvířat proti týrání) plénem Ústavního soudu (ÚS) dne 17. prosince 1997 (Sbírka nálezů a usnesení ÚS za rok 1997, Svazek č. 9, nález č. 163 a Sbírka zákonů pod číslem 30/1998 Sb.). ÚS tehdy odmítl stanovisko sněmovny právě ve věci určení lhůty a nepřihlédl k tomu, že pro něj na návrh ústavněprávního výboru dne 5. září 1997 hlasovala většina poslanců.

S ohledem na stanovisko Kontrolního výboru sněmovny, zveřejněné na internetu, pokládáme za potřebné poslancům části tohoto usnesení ÚS zopakovat:

V posuzované věci je předmětem rozhodování ústavního soudu ve skutečnosti nikoli pouze spor o plynutí lhůt v ústavním právu, nýbrž, a to především, spor o chápání práva v demokratické společnosti...

... § 122 odst. 3 občanského zákoníku stanoví: "Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den." Ze systematického výkladu občanského zákoníku přitom vyplývá, že uvedená ustanovení se vztahují na oba typy hmotněprávních civilních lhůt, tj. promlčecí a prekluzivní (promlčení je upraveno v hlavě osmé občanského zákoníku, uvedené ustanovení je však obsaženo v hlavě deváté zakotvující vymezení některých pojmů, nevztahuje se tudíž pouze na promlčení, nýbrž také na prekluzi).

... Ustanovení § 57 odst. 2 občanského soudního řádu pak určuje následující: "Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den."

... Pro stanovení konce lhůty je v § 60 odst. 3 trestního řádu obsažena tato úprava: "Připadne-li konec lhůty na den pracovního klidu nebo pracovního volna, pokládá se za poslední den lhůty nejbližší příští pracovní den."

... Dle § 27 odst. 2 správního řádu platí: ... "Připadne-li konec lhůty na den pracovního klidu, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den".

2) SDS odevzdala nesvázanou výroční zprávu na předepsaném formuláři a jako přílohy připojila sedm stran výkazů účetní závěrky a tři strany zprávy auditora o jejím ověření. Celkový rozsah příloh je uveden na druhé straně zprávy, jejíž převzetí podatelnou PSP ČR bylo na titulní straně řádně potvrzeno.

SDS tedy vylučuje možnost, že by nějakou požadovanou část výroční zprávy nedodala. S ohledem na otevřenost svého jednání a svého hospodaření přikládáme k textu tohoto stanoviska i elektronickou kopii celé výroční zprávy včetně příloh. Pokud snad došlo na straně PSP ČR k nějaké "erozi" papírových dokumentů, rádi jí po formální žádosti další kopie dodáme.

3) SDS tímto konstatuje, že se na ni nikdo formálně neobrátil s žádostí o doplnění výroční zprávy. Přitom, jak vyplývá ze zpráv médií, byly strany, zastoupené v Poslanecké sněmovně, vyzvány k opravě zpráv, a byla jim tak fakticky prodloužena lhůta k odevzdání finanční zprávy v konečném znění.

Podle názoru SDS to ukazuje, že PSP ČR i svou praxí nastavila nedemokratická pravidla, která zvýhodňují všechny parlamentní strany. Požadujeme, aby bylo s takovou praxí neprodleně skoncováno.

Předsednictvo Celostátního výboru Strany demokratického socialismu

Praha, 30. dubna 2007

Příloha: Elektronická verze Výroční zprávy SDS o hospodaření v roce 2006

                 
Obsah vydání       2. 5. 2007
2. 5. 2007 Proč říkáte občanům, že jsou jejich názory "smrduté"? Jan  Neoral
2. 5. 2007 Byl to nepřesný překlad?
2. 5. 2007 Miefig - zatuchlý, zasmrádlý, neatraktivně nemoderní... Uwe  Ladwig
2. 5. 2007 Pasivita občanů a prodejnost českých médií
2. 5. 2007 Schwarzenberg: Radar tu bude a nebudeme se nikoho ptát, nenecháme se kontrolovat Jan  Neoral
2. 5. 2007 Od průvodce absurditou světa k medvídkovi Pú Bohumil  Kartous
1. 5. 2007 LEŽ TÝDNE v ČRo 6: Proti radaru jsou prý v ČR jen extrémisté! Petr  Kužvart
2. 5. 2007 Co je ještě třeba Michal  Novotný
2. 5. 2007 Byl tvrdý zásah policie v Brně na místě?
2. 5. 2007 Komunisté připravují ozbrojenou revoluci Josef  Vít
2. 5. 2007 Česká televize nenarušila objektivitu své reportáže
2. 5. 2007 Vděčnost Říši
2. 5. 2007 Práce a pracující, odměna, spravedlnost a zdraví, aneb Divná jména a nesmyslná argumentace s percentuálním zvýšením platů Uwe  Ladwig
2. 5. 2007 Anarchista k Prvnímu máji Ondřej  Slačálek
1. 5. 2007 První máj - jiný pohled Jiří  Bakala
30. 4. 2007 Mácha a tradice Prvního máje Petr  Kužvart
2. 5. 2007 Slovinský Temelín se nazývá Krško Richard  Seemann
30. 4. 2007 Havel: Vývoj v Rusku je znepokojující, jsem pro americkou raketovou obranu
30. 4. 2007 Souhlasím s Václavem Havlem téměř bez výhrad Boris  Cvek
2. 5. 2007 Havel jako Castro a Napoleon III.
30. 4. 2007 Je mi teď hrozně smutno
2. 5. 2007 Poslušní úředníci a jeden intelektuál
1. 5. 2007 Slabiny Havlových názorů
30. 4. 2007 "Děsivá nekritičnost a naivita"
1. 5. 2007 Niečo milé Michal  Polák
2. 5. 2007 Americká intervence v Řecku Hynek  Štědrý
1. 5. 2007 Zpravodajství iráckého odboje za dny 16. -- 31. března 2007
2. 5. 2007 Výzva žen z Ohia: knížka pro děti u zrodu masového hnutí? Miroslav  Kolář
2. 5. 2007 Názor dne Oldřich  Průša
2. 5. 2007 Nedávejme almužnu agresivním žebrákům - přispívejme dobročinným organizacím Miloš  Kaláb
2. 5. 2007 První veřejná nabíjecí stanice pro elektromobily v ČR otevřena v Desné Michal  Brož
2. 5. 2007 Otevřený dopis Poslanecké sněmovně: Podali jsme zprávu o hospodaření včas
2. 5. 2007 Ještě žije Eva Gérová
30. 4. 2007 Rozhovor jako nekrolog za Svatoplukem Benešem Tomáš  Koloc
28. 4. 2007 Hospodaření OSBL za březen 2007
22. 11. 2003 Adresy redakce