22. 3. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
22. 3. 2007

Výsledky dotazníku

Britské Listy - Výsledky dotazníku

 
Zpět na titulní stránku Britských listů
Výsledky dotazníku  

Věk: [ celkem odpovědí: 5257 ]

12 -- 19 let:
160 (3.04%)

20 -- 29 let:
1531 (29.12%)

30 -- 39 let:
1035 (19.69%)

40 -- 49 let:
732 (13.92%)

50 -- 59 let:
970 (18.45%)

60 -- 69 let:
629 (11.96%)

70 a více let:
176 (3.35%)

Nechci uvést:
24 (0.46%)Pohlaví: [ celkem odpovědí: 5257 ]

žena:
864 (16.44%)

muž:
4349 (82.73%)

Nechci uvést:
44 (0.84%)Dosažené vzdělání: [ celkem odpovědí: 5257 ]

základní:
124 (2.36%)

střední bez maturity:
168 (3.20%)

střední s maturitou:
1580 (30.06%)

vyšší odborné:
280 (5.33%)

vysokoškolské bakalářské:
409 (7.78%)

vysokoškolské magisterské:
1800 (34.24%)

vysokoškolské postgraduální:
837 (15.92%)

Nechci uvést:
59 (1.12%)Průběh vzdělání: [ celkem odpovědí: 5257 ]

trvající proces vzdělávání:
2051 (39.01%)

ukončený proces vzdělávání:
3033 (57.69%)

Nechci uvést:
173 (3.29%)Charakter dosaženého nebo v současnosti získávaného vzdělání: [ celkem odpovědí: 5618 ]

vzdělání obecné (např. středoškolské gymnaziální):
543 (9.67%)

vzdělání přírodovědné (např. medicína, biologie, geografie, matematika:
721 (12.83%)

vzdělání technické (např. informatika, architektura, energetika, strojní inženýrství):
2292 (40.80%)

vzdělání společenskovědní (např. ekonomie, právo, sociologie, politologie, pedagogika, žurnalistika):
1345 (23.94%)

vzdělání humanitní (např. filosofie, filologie, literatura, umění):
579 (10.31%)

Nechci uvést:
138 (2.46%)Trvalý pobyt -- podle země: [ celkem odpovědí: 5307 ]

Česká republika:
4739 (89.30%)

Slovenská republika:
249 (4.69%)

Velká Británie:
47 (0.89%)

Německo:
35 (0.66%)

Jiná evropská země:
36 (0.68%)

USA, Kanada:
64 (1.21%)

Jiná země (uveďte):
37 (0.70%)

Další hodnoty:


Nechci uvést:
27 (0.51%)Trvalý pobyt - podle velikosti sídla: [ celkem odpovědí: 5255 ]

Do 1 tis. obyvatel:
426 (8.11%)

1 tis. -- 5 tis. obyvatel:
482 (9.17%)

5 tis. -- 20 tis. obyvatel:
606 (11.53%)

20 tis. -- 40 tis. obyvatel:
482 (9.17%)

40 tis. -- 100 tis. obyvatel:
595 (11.32%)

100 tis. -- 500 tis. obyvatel:
902 (17.16%)

500 tis. a více obyvatel:
1720 (32.73%)

Nechci uvést:
42 (0.80%)Ekonomická aktivita: [ celkem odpovědí: 4882 ]

zaměstnanec:
2661 (54.51%)

soukromý podnikatel, živnostník:
628 (12.86%)

student (ekonomicky aktivní):
418 (8.56%)

student (ekonomicky pasivní):
367 (7.52%)

důchodce (ekonomicky aktivní):
315 (6.45%)

důchodce (ekonomicky pasivní):
263 (5.39%)

na rodičovské dovolené:
21 (0.43%)

příležitostně ekonomicky aktivní:
82 (1.68%)

nezaměstnaný:
48 (0.98%)

Nechci uvést:
79 (1.62%)Uplatnění: [ celkem odpovědí: 5323 ]

v orgánech státního aparátu:
410 (7.70%)

v orgánech samosprávy:
150 (2.82%)

v institucích veřejného charakteru (školy, veřejná zdravotnická zařízení, justice atd.):
1075 (20.20%)

v neziskových organizacích:
272 (5.11%)

v soukromém sektoru (zaměstnanec):
1977 (37.14%)

nezávislý (podnikatel, na volné noze):
978 (18.37%)

Nechci uvést:
461 (8.66%)Obor uplatnění: [ celkem odpovědí: 6111 ]

Zemědělství, myslivost, lesnictví:
115 (1.88%)

Rybolov a chov ryb:
7 (0.11%)

Těžba nerostných surovin:
38 (0.62%)

Zpracovatelský průmysl:
301 (4.93%)

Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody:
155 (2.54%)

Stavebnictví:
269 (4.40%)

Obchod; opravy motorových vozidel a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost:
201 (3.29%)

Ubytování a stravování:
71 (1.16%)

Doprava, skladování a spoje:
193 (3.16%)

Finanční zprostředkování:
154 (2.52%)

Činnosti v oblasti nemovitostí a pronájmu; podnikatelské činnosti; informační technologie:
653 (10.69%)

Média, reklama:
383 (6.27%)

Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení:
301 (4.93%)

Vzdělávání:
709 (11.60%)

Zdravotnictví a sociální péče; veterinární činnosti:
272 (4.45%)

Ostatní veřejné, sociální a osobní služby:
319 (5.22%)

Činnosti domácností:
23 (0.38%)

Exteritoriální organizace a instituce:
40 (0.65%)

Jiné (uveďte):
578 (9.46%)

Další hodnoty:


Nechci uvést:
542 (8.87%)Charakteristika pracovní pozice: [ celkem odpovědí: 5210 ]

vyšší management:
363 (6.97%)

střední management:
639 (12.26%)

vysoce kvalifikovaný odborník (učitel, vědec):
1564 (30.02%)

práce v kanceláři (účetní, úředník):
728 (13.97%)

práce mimo kancelář (obchodní zástupce apod.):
112 (2.15%)

vedoucí směny, staniční sestra, mistr apod.:
100 (1.92%)

kvalifikovaný manuální pracovník:
250 (4.80%)

nekvalifikovaný manuální pracovník:
58 (1.11%)

ostatní (uveďte):
334 (6.41%)

Další hodnoty:


Nechci uvést:
667 (12.80%)Vedoucí pozice: [ celkem odpovědí: 4813 ]

bez vedoucího postavení:
2568 (53.36%)

vedoucí postavení (1 -- 3 podřízení):
516 (10.72%)

vedoucí postavení (4 -- 9 podřízených):
314 (6.52%)

vedoucí postavení (10 a více podřízených):
222 (4.61%)

vedoucí postavení (podřízené útvary):
97 (2.02%)

ředitel, vrcholový manažer:
91 (1.89%)

majitel/spolumajitel:
329 (6.84%)

jednatel:
80 (1.66%)

Nechci uvést:
596 (12.38%)Rozhodovací pravomoce o investicích: [ celkem odpovědí: 4813 ]

Bez rozhodovacích pravomocí:
2748 (57.10%)

Rozhodovací pravomoce o investicích do 100 tis. Kč:
555 (11.53%)

Rozhodovací pravomoce nad 100 tis. Kč:
694 (14.42%)

Nechci uvést:
816 (16.95%)Četnost domácnosti: [ celkem odpovědí: 4829 ]

1 člen:
739 (15.30%)

2 členové:
1519 (31.46%)

3 členové:
968 (20.05%)

4 členové:
1089 (22.55%)

5 členů:
259 (5.36%)

6 členů:
59 (1.22%)

7 a více členů:
40 (0.83%)

Nechci uvést:
156 (3.23%)Čistý příjem domácnosti: [ celkem odpovědí: 4745 ]

do 6 tis. Kč:
31 (0.65%)

6 tis. -- 10 tis. Kč:
95 (2.00%)

10 tis. -- 15 tis. Kč:
213 (4.49%)

15 tis. -- 20 tis. Kč:
440 (9.27%)

20 tis. -- 25 tis. Kč:
478 (10.07%)

25 tis. -- 30 tis. Kč:
578 (12.18%)

30 tis. -- 35 tis. Kč:
350 (7.38%)

35 tis. -- 40 tis. Kč:
513 (10.81%)

40 tis. -- 50 tis. Kč :
462 (9.74%)

50 tis. Kč a více:
669 (14.10%)

Nechci uvést:
916 (19.30%)Osobní čistý příjem: [ celkem odpovědí: 4745 ]

do 6 tis. Kč:
376 (7.92%)

6 tis. -- 10 tis. Kč:
314 (6.62%)

10 tis. -- 15 tis. Kč:
675 (14.23%)

15 tis. -- 20 tis. Kč:
813 (17.13%)

20 tis. -- 25 tis. Kč:
621 (13.09%)

25 tis. -- 30 tis. Kč:
387 (8.16%)

30 tis. -- 35 tis. Kč:
173 (3.65%)

35 tis. Kč a více:
529 (11.15%)

Nechci uvést:
857 (18.06%)Postavení v domácnosti: [ celkem odpovědí: 4746 ]

Hlava (přednosta/ka) domácnosti - zajišťuje většinu příjmu a má rozhodující vliv na investice:
1913 (40.31%)

Hospodář/hospodyně domácnosti -- stará se o chod domácnosti a rozhoduje o provozních výdajích:
371 (7.82%)

Jiné postavení:
1741 (36.68%)

Nechci uvést:
721 (15.19%)Počítačová znalost: [ celkem odpovědí: 4745 ]

Začátečník:
53 (1.12%)

Průměrný uživatel:
1175 (24.76%)

Zkušený uživatel:
1623 (34.20%)

Vysoce pokročilý uživatel:
971 (20.46%)

Programátor:
526 (11.09%)

Správce systému:
359 (7.57%)

Nechci uvést:
38 (0.80%)Jste vlastníkem počítače: [ celkem odpovědí: 12028 ]

Ano:
4421 (36.76%)

Ne:
228 (1.90%)

Používám doma:
3439 (28.59%)

Používám v práci:
2896 (24.08%)

Používám v kavárně:
259 (2.15%)

Používám ve škole:
726 (6.04%)

Nechci uvést:
59 (0.49%)Jste vlastníkem vozidla: [ celkem odpovědí: 4746 ]

Ano:
2655 (55.94%)

Ne:
1982 (41.76%)

Nechci uvést:
109 (2.30%)Čtete Britské listy pravidelně: [ celkem odpovědí: 4746 ]

Každý den:
1651 (34.79%)

Několikrát týdně:
2252 (47.45%)

Jednou týdně:
259 (5.46%)

Příležitostně:
517 (10.89%)

Málokdy:
41 (0.86%)

Nechci uvést:
26 (0.55%)Zajímá vás (možnost více odpovědí): [ celkem odpovědí: 61927 ]

-- domácí zpravodajství:
Politika:
4254 (6.87%)

Ekonomika:
3193 (5.16%)

Kultura:
2533 (4.09%)

Technologie:
2593 (4.19%)

Média:
2218 (3.58%)

-- zahraniční zpravodajství:
EU:
3660 (5.91%)

Války:
2790 (4.51%)

Velmoci:
3537 (5.71%)

-- publicistika a polemiky:
Domácí:
4067 (6.57%)

Zahraniční:
3547 (5.73%)

-- kultura:
Domácí:
2909 (4.70%)

Zahraniční:
2187 (3.53%)

-- reportáže:
Civilizace:
3684 (5.95%)

Technologie:
2851 (4.60%)

Menšiny:
1813 (2.93%)

Lidská práva:
2797 (4.52%)

Příroda:
2909 (4.70%)

Katastrofy:
1294 (2.09%)

Války:
2489 (4.02%)

Náboženství:
2526 (4.08%)

Analýzy:
3460 (5.59%)

Bulvár:
212 (0.34%)

Jiné (uveďte):
206 (0.33%)

Další hodnoty:


Nechci odpovědět:
89 (0.14%)                 
Obsah vydání       22. 3. 2007
22. 3. 2007 Kauza Uzunoglu: Podivný začátek, podivný konec Zdeněk  Jemelík
22. 3. 2007 Deník vzdělaného a bohatého bolševika Bohumil  Kartous
22. 3. 2007 Výsledky dotazníku
22. 3. 2007 Čtu Britské listy, abych znal svého nepřítele
22. 3. 2007 Se zájmem čtu umanuté levičáctví Britských listů
22. 3. 2007 BL - platforma pro potlačované názory
21. 3. 2007 "Ústav paměti národa" v praxi Miroslav  Polreich
22. 3. 2007 Nahým a mokrým navrch Jan  Skácel
22. 3. 2007 Američtí vojáci znásilňují v Iráku své kolegyně v armádě Miloš  Kaláb
22. 3. 2007 Nelehká pozice mluvčího NEzákladnám Jana Tamáše
22. 3. 2007 Jan Tamáš je v právu, když nechce diskutovat se zastánci raket
22. 3. 2007 Jan Tamáš selhal Miroslav  Šuta
22. 3. 2007 Netrestat schopné? Tomáš  Jurčík
21. 3. 2007 Současný stav "výuky" omezuje tvůrčí svobody studentů Jan  Paul
22. 3. 2007 Jsem rád, že politolog Kučera holokaust nepopírá...
21. 3. 2007 Politický program lidovců v jedné větě Boris  Cvek
22. 3. 2007 Někteří Češi se stěhují, někteří cizinci také, ti ale do ČR, aneb protesty jsou zbytečné, integrace za to ale nutná Uwe  Ladwig
22. 3. 2007 Mongolce nemá rádo celé Blansko
22. 3. 2007 Přistěhovalci - několik údajů k zamyšlení Darina  Martykánová
21. 3. 2007 Státní maturity vyděšené Kuchtové Štěpán  Kotrba
22. 3. 2007 Prezident Chirac podpořil Sarkozyho kandidaturu "mezi zuby" Josef  Brož
22. 3. 2007 Irák čtyři roky poté: horší než genocida v Darfúru Daniel  Veselý
21. 3. 2007 Na něco jste opět zapomněl, pane Bláho Jan  Hošek
22. 3. 2007 Bez cigaret do hospody nelez Jan  Mertl
22. 3. 2007 Jsem zklamán postojem Jana Tamáše
21. 3. 2007 Jde o daleko víc než o rakety
21. 3. 2007 Podlá bezcharakternost členů strany Wenzel  Lischka
21. 3. 2007 Podivná vyrovnání s minulostí Vladimíra  Dvořáková
21. 3. 2007 V Německu vře spor o amerických raketách v Evropě Richard  Seemann
21. 3. 2007 Jak vybrat "správné" odpůrce radarové základny? Antonín  Hubený
21. 3. 2007 ČSSD před sjezdem a před problémy Vladislav  Černík
21. 3. 2007 Kapské město Jan  Baláč
21. 3. 2007 Kdo to sočí na Mongoly Milan  Daniel
16. 3. 2007 Hospodaření OSBL za únor 2007
22. 11. 2003 Adresy redakce