21. 3. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
21. 3. 2007

Věcné nesmysly Stanislava Křečka

Chtěl bych reagovat na obsah článku posl.Křečka uveřejněný pod názvem "112 let soudních výpovědí v Čechách". Abych se vyhnul přímému hodnocení odborné úrovně páně Křečka přiložím jen několik odkazů jako reakci na slova v jeho článku uvedená, píše Michal Štěpánek

Nevím, kdo nebo co ho do psaní takových nesmyslů nutí, proto považuji za nutné odkázat jeho čtenáře na několik zdrojů, které uvedou jeho tvrzení (nejen) v článku uvedená do "trochu" jiného světla. Hned v prvním odstavci totiž poslanec Křeček píše:

"Již 112 let nelze dát v Čechách výpověď z nájmu bytu bez rozhodnutí soudu. Nynější návrh ministra Čunka, aby se tak nyní mohlo stát i bez rozhodnutí soudu, čili aby nájemce bytu mohl dostat výpověď kdykoliv to pronajímatele napadne, je proto legislativním návrhem, který v dlouhé historii našeho práva nemá obdoby."

K tomu jen tolik, že od března 2006 existuje (platnost od 1. 1. 2007) zákon 107/2006 Sb., který předložilo MMR pod vedením poslance ČSSD Martínka , který změnil § 711 OZ, kde se výslovně uvádí 5 případů, kdy pronajímatel může podat výpověď bez přivolení soudu. Pokud by si poslanec Křeček neráčil vzpomenout, jak počátkem loňského roku proti návrhu tohoto zákona brojil (předpokládám tedy, že ho četl), tak mu snad pomůže další nápověda, že v prosinci 2006 jeho kolega a místopředseda SONu (pan poslanec Křeček ráčí být jeho předseda) rozesílal mj.po Evropských nájemnických organizacích a v ČR publikoval jistou "ZPRÁVU O SITUACI STÁVAJÍCÍCH NÁJEMNÍKŮ V ČESKÉ REPUBLICE". Zde v bodě č. 3 mj.uvedl pravý opak tvrzení poslance Křečka - tedy, že nájemníci u nás soudní ochranu nemají. Naopak se snažil dokázat, že zbývající soudní ochrana je nedostatečná, zbytková atd. atd. Navíc, že tato ochrana následovala a vznikla po vyvlastnění nájemních domů po 2.světové válce. Když tedy pominu trvale nízkou úroveň názorů a tvrzení publikovaných a prezentovaných oběma pány ať už samostatně nebo pod hlavičkou SONu, tak už by si alespoň mohli dát tu práci a nespoléhat na příliš krátkou paměť jejich čtenářů - mezi oběma texty totiž neuplynula doba ani 1/4 roku.

V dalších odstavcích poslanec Křeček svá tvrzení opírá o jen částečnou a neúplnou citaci (pouze několika) nařízení a zákonů z první republiky. A končí závěrem:

"Právní úprava z r. 1923 byla posléze převzata i do pozdějších právních předpisů o ochraně nájemníků. Ve svých důsledcích to znamenalo, že v případě chráněného nájmu bytu probíhalo řízení podle předpisů o ochraně nájemníků, v ostatních případech, zejména v případě výpovědi dané nájemcem, se postupovalo dle šesté části třetího oddílu c. ř. s. Tato právní úprava zůstala v platnosti po celou dobu trvání 1.republiky. Poválečný vývoj je již dostatečně znám, aby tak bylo možné s určitostí tvrdit, že výpověď bez možnosti soudního přezkumu je opatřením, se kterým se dosud žádný žijící obyvatel České republiky nesetkal, a pro jehož realizaci není žádný rozumný a ani jiný, zvláštního zřetele hodný, důvod."

Ani zde poslanec Křeček neuvádí celou pravdu. Uvedená úprava totiž byla zavedena na zmírnění následků světové války a byla pravidelnými novelami postupně omezována na stále užší okruh nájemníků i pronajímatelů (tehdy byli státem podporováni nikoli šikanováni) a to už od r.1920. Platnost posledních omezení měla končit kolem.r.1940. Proto jen doporučuji bez dalšího komentáře k přečtení článek uveřejněný p.Karlem Doležalem na web.magazínu www.mesec.cz z poč. r. 2006 (link viz níže). Není tedy nutné spoléhat jen na výtah z informací v článku uvedených, ale také si dát práci a uvedená nařízení si přečíst třeba i jen formou zápisů z projednávání těchto zákonů v tehdejší posl.sněmovně. Snad to čtenáře a polozasvěcené pro příště uchrání před neblahým vlivem tvrzení posl.Křečka a dalším zhoršováním politické úrovně, ke které svým jednáním zhusta přispívá.

Vlastní doporučení osobě zodpovědné za uveřejnění takového paskvilu si ponechám pro sebe. Koneckonců to je dostatečná vizitka úrovně našich volených zástupců a jejich mediálních souputníků.

DEREGULACE NÁJEMNÉHO

                 
Obsah vydání       21. 3. 2007
21. 3. 2007 V Německu vře spor o amerických raketách v Evropě Richard  Seemann
21. 3. 2007 Proč by se neměl brát ohled na zdraví českých zaměstnanců, aneb Nemusí to být rakovina, smrad vlastně už stačí Uwe  Ladwig
21. 3. 2007 Kdo to sočí na Mongoly Milan  Daniel
21. 3. 2007 ■ ■ ■ Zuzana  Gabrišová
21. 3. 2007 Jde o daleko víc než o rakety
20. 3. 2007 Co ČT natočila a co pak odvysílala Tomáš  Franke
21. 3. 2007 Jak vybrat "správné" odpůrce radarové základny? Antonín  Hubený
9. 3. 2007 Jací jsme?
21. 3. 2007 ČSSD před sjezdem a před problémy Vladislav  Černík
21. 3. 2007 Kapské město Jan  Baláč
21. 3. 2007 České hospody jsou kuřácké. Nekuřáci, nelezte tam! Jan  Bláha
21. 3. 2007 Jsou Bursíkovi zelení "moderní evropskou stranou"? Jaroslav  Polák
21. 3. 2007 Podivná vyrovnání s minulostí Vladimíra  Dvořáková
21. 3. 2007 Černá čísla Pavel  Kopecký
21. 3. 2007 Starosty Nováka se bojí všichni Jan  Mech
21. 3. 2007 Británie za rok vydala 10 000 falešných pasů
21. 3. 2007 Polka získala u Evropského soudu odškodnění za odepřený potrat
21. 3. 2007 Británie zakáže"neinteligentní" kazetové bomby
21. 3. 2007 Dvojí tvář prorokova -- filosof Marx si vulgarizaci nezaslouží Luděk  Toman
21. 3. 2007 Věcné nesmysly Stanislava Křečka
21. 3. 2007 Protest skupiny NE základnám v Brně
21. 3. 2007 Kdo pro stromy nevidí les? Daniel  Veselý
20. 3. 2007 Nebavte se s Českou televizí, nevysílá pravdu
20. 3. 2007 Česká televize stále nadbíhá mocným a neplní veřejnou službu Karel  Šolín
20. 3. 2007 Jan Tamáš se s námi nechtěl bavit
20. 3. 2007 Věc: Stížnost na názorovou blokádu v České televizi Tomáš  Franke
20. 3. 2007 Prodej akcií ČEZ Petr  Wagner
20. 3. 2007 Tmavomodrý svět Jan  Čulík
19. 3. 2007 Kolektivisté vracejí úder Darina  Martykánová
16. 3. 2007 Hospodaření OSBL za únor 2007
22. 11. 2003 Adresy redakce