26. 2. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
26. 2. 2007

Raketové bahniště pro demagogy

V souvislostí se žádostí USA o provozování radaru na území ČR slýchám tolik blábolů a tak málo správných otázek. Proto jsem se to trochu pokusil napravit. Některé dotazy pouze kladu, ale na některé se snažím i odpovídat. Posuďte sami, zda správně.

1) Proč poslanci odmítají referendum o americkém radaru v ČR?

Když ve volbách volíme poslance parlamentu, tak jsme chytří. Když si vyděláváme v zaměstnání či podnikání nebo když studujeme, tak jsme chytří. Když platíme důchodové, sociální, životní, zdravotní a jiné pojištění, tak jsme chytří. Když utrácíme a bereme si půjčky, které potom budeme dlouhá léta splácet, tak jsme chytří. Když obíháme úřady a vyřizuji nespočetné podmínky k rekonstrukci či výstavbě domu nebo když si musíme vypočítat a platit daně, tak jsme také chytří.

Ale pokud bychom se měli v referendu rozhodovat o tom, zda má být americký radar na území ČR, tak si najednou nedokážeme opatřit informace nebo jsme mentálně zaostalí a musíme rozhodování ponechat na poslancích parlamentu, protože ti jediní jsou svou extrémní inteligencí k rozhodování o státu pro ostatní občany předurčeni. Poslanci parlamentu nám tím dávají najevo, že "parlamentní demokracie" je parlamentní proto, že o podstatných záležitostech rozhoduje parlament a ostatní občané jsou zde jen proto, aby tyto mudrce poslouchali. Ale proč potom přijímané zákony jsou zmetky a musí je několikrát opravit než způsobí kalamitu nebo než je sami zruší pro naprostou chaotičnost? Protože mezi poslanci parlamentu je podstatná část podvodníky, kterým nejde ani o prospěch státu ani o své spoluobčany, ale pouze o osobní a stranický prospěch a povolením referenda by přišli o část své moci. Nebo máte jiné vysvětlení?

2) O vojenské pomoci pro ČR v souvislosti se žádostí o povolení výstavby radaru na území ČR Spojené státy jen uvažují nebo je skutečně nabízejí?

Neslyšel jsem o žádném jednoznačném návrhu, ve kterém by se USA zavázaly, že chtějí garantovat poskytování podstatných (tedy okamžitých, úplných a pravdivých) vojenských informací nebo vojenské aktivní pomoci ČR v případě, že bude ČR kýmkoli ohrožena či napadena. Jedná se tedy o pouhé nepodložené spekulace, něčí zbožná přání nebo o lži PR agentur modelujících veřejné mínění podle přání (amerických?) zadavatelů?

3) Existuje povinnost NATO a jeho členských států pomoci vojensky ČR při vojenské hrozbě či napadení?

Ne. Taková POVINNOST žádného člena NATO pomáhat jinému členovi NATO v případě hrozby či útoku na člena NATO neexistuje. Dohoda, podle které se ČR stala členem NATO, nám dává pouze právo o pomoc jiné členy ŽÁDAT a oni mají právo (NIKOLI POVINNOST !) nám pomoc poskytnout. V praxi to může vypadat podobně, jako když nás před 2. světovou válkou "chránila" smlouva s Francií...

4) Slouží radary k útoku, k obraně, nebo k válčení?

Radar, který by se mohl v ČR stavět, není součástí obranného ani útočného komplexu USA, ale je součástí vojenského komplexu. Může sledovat úspěšný let (útočných, obranných i odvetných) raket z USA na Irán stejně tak jako let (útočných, obranných i odvetných) raket z Iránu na USA. USA by tedy mohly na radaru sledovat let svých raket, které nejprve směřují na cizí zemi a potom i odvetu této napadené země na USA. Aby ale tato odveta byla efektivní, muselo by ji předcházet zničení radarů monitorujících odvetu. Z toho se dá spočítat, že při zhoršení mezinárodní situace se v blízkosti radaru zaktivizují perfektně vycvičení (cestující či spící) agenti států, které se bojí útoku ze strany USA a z blízkosti radaru se stane frontové území bez ohledu na to, kde na Zeměkouli se bude bojovat...

5) Bude ČR v případě výstavby amerického radaru na území ČR "suverénním" státem?

Suverenita je vždy relativní. Ve vztahu k americkému radaru na českém území ale třeba si uvědomit, že USA se snaží o prosazení maximálních míry exteritoriality pro objekty, které v cizině vlastní (a těch vojenských se to týká zvlášť) a o maximální míru ochrany svých občanů. USA si často prosazují pro své státní příslušníky pracující pro americké vojenské objekty v zahraničí faktickou beztrestnost, protože jejich vyšetřování, stíhání a trestání bývá vyjmuto z pravomocí hostitelského státu. Dokonce i v případě únosů, znásilnění a vražd spáchaných americkými občany na domorodcích. V tomto případě českých.

6) Může se bezpečnost ČR výstavbou radaru v ČR (v případě raketového útoku na ČR) zlepšit?

Posílení "národní bezpečnosti ČR" výstavbou radarů na našem území je logickým nesmyslem. Pokud by dostačovaly k zajištění americké bezpečnosti radary na území USA, tak by USA nechtěly budovat radar v ČR. Pro zajištění bezpečnosti ČR před raketami namířenými na naše území proto musí být radary chránící území ČR daleko před hranicemi ČR a ne na našem území.

7) Je možné zabezpečit radar (či jiný objekt) proti útoku raketovými střelami?

K útoku na radar umístěný na území ČR není třeba kosmickou loď nebo třístupňovou raketu, ale stačí k tomu vylézt na kopec v blízkosti radaru a odstřelovat radar zblízka. Klidně k tomu mohou být použity i střely, jakými byl Izrael po stovkách bombardován z Libanonu. Na uschování a přenášení takových střel stačí pouzdro od kytary. Dokážu si představit, jak by bylo možné takovému útoku na radar, atomovou elektrárnu, Spolanu, Pražský hrad či jiný objekt na území ČR zabránit?

8) Má být radar v ČR americký, česko-americký, česko-americko-spojenecký nebo NATOvský?

Řeči o tom, že výstavba radaru "může" být prvním krokem k vybudování budoucího společného systému raketové obraty USA, NATO nebo USA a EU jsou jenom povídačkou. USA vždy šlo pouze o zabezpečení své vlastní obrany a svých vlastních zájmů (a to i tehdy, když do dějin Evropy zasahovaly během 1. a 2. světové války nebo během války studené). Pokud tedy bude USA radar v ČR (či jinde) dostačovat, tak tento první krok k jakémusi společnému využívání radaru bude i krokem posledním. Pro USA je výhodné, když má informace o všem, co se ve světě děje, a když se o tyto informace nemusí s nikým dělit. Pokud by se USA o informace získané svými radary dělilo, tak by USA ztratilo vojenskou převahu vůči svým "spojencům", a to jistě nechce.

9) Jakou má mít radar (a jeho případné technologické abgrejdy) životnost a jak se za tu dobu změní svět?

Argument odpůrců radaru, že dnes nemá Irán a Severní Korea prostředky na to, aby přes oblast kontrolovanou radarem postaveným na území ČR posílaly rakety na USA a proto je radar zbytečný, nechápu. Zmiňovaný radar má skenovat luft následující desítky let a při rychlosti vojenského vývoje bude mít rakety schopné doletět odkudkoli kudykoli kamkoli na Zeměkouli kdekdo. A nebude dokonce ani třeba, aby si je složitě, zdlouhavě a nákladně vymýšlel, vyvíjel a vyráběl, ale bude je možné nakoupit, propašovat nebo i ukrást. Očekávat, že svět zkamení, může jen hlupák. Globalizace spolu s krizemi, klimatické změny a růst počtu obyvatel ve světě způsobí tolik katastrof a změn, že jakékoli předvídání budoucího vývoje je věštěním z křišťálové koule. Že tedy někdo nevhodný bude rakety mít a bude je chtít vojensky použít, se proto dá očekávat.

10) Nebylo by správné řešit americký radar na českém území jako součást celkové obranné politiky EU?

ČR je sice "suverénním státem", ale na druhé straně se 80 % zákonů, kterými se život v ČR řídí, de facto přijímá v Bruselu a náš "suverénní" parlament je jenom počešťuje. A tato naše 20-procentní suverenita se každým rokem dál scvrkává. Obranná politika členských států EU je sice řešena každým účastnickým státem zvlášť, ale nebylo by z pohledu měnící se Evropy správné, kdyby EU měla jednotnou obrannou politiku a kdyby o vojenských základnách (nejenom té naší radarové) na svém EUropském území spolurozhodovala EU jako celek?

11) Co by měla ČR považovat za přiměřenou cenu za rizika spojená s provozem amerického radaru v ČR?

Co z toho bude mít ČR, když na svém území nechá postavit radar, na který se zaměří rakety států uvažujících o raketovém napadení USA? Taková skutečnost se nedá offsety, symbolickým nájemným, lobováním (úplatky politikům) ani frázemi o vlastenecké povinnosti či vděčnosti (pro občany) vyvážit. Pokud tedy USA chtějí na území ČR stavět svůj radar, měla by být smlouva o provozování radaru vázána na jednoznačný závazek USA, že USA budou v případě raketového útoku směřovaného na naše území povinny odvrátit útok stejně, jako kdyby se jednalo o útok na území USA.

12) Má americký radar v ČR sloužit americké dominanci ve světě nebo světovému míru?

Uznávám potřebu USA vědět o raketách směřujících na své území. Ale tuto potřebu nemají jenom USA, ale i Rusko, členské státy EU a NATO a vlastně každý stát na světě. Považuji proto za správné, aby USA a ČR uzavřely dohodu o společném využívání informací radarem zjištěných a aby obě smluvní strany měly právo operativně v běžném čase zpřístupnit zjištěné informace tomu, s kým kterýkoli z obou států uzavře dohodu o obraně svého území. Zda to bude EU, Rusko, NATO nebo jiný spolek či stát, by měla být jejich věc. Pokud je radar pro protiraketovou obranu bezcenný, tak je zbytečné o něm diskutovat, ale pokud je pro zajištění obrany proti raketovým útokům cenný, potom by měly mít právo na informace z tohoto radaru i ostatní státy. Jinak vzniká podezřením, že radar nemá sloužit k obraně USA, ale k americkému útoku na cizí státy. Má mít ČR v takovém případě zájem o americký radar na svém území?

                 
Obsah vydání       26. 2. 2007
26. 2. 2007 Díky novinářům a politikům je v ČR možné prosadit cokoliv Bohumil  Kartous
26. 2. 2007 USA zpracovávají plán náletů na Írán, který údajně "vyvinul mezikontinentální raketu" Karel  Dolejší
25. 2. 2007 Smrt dr. Davida Kellyho "nebyla sebevražda", tvrdí britský poslanec
26. 2. 2007 USA podporují teroristické skupiny, které mají "rozsévat chaos" v Íránu
26. 2. 2007 S kým chodí jakýsi princ...
26. 2. 2007 Proč Rusy dráždí americký radar v Brdech? Stanislav  Kaucký
26. 2. 2007 Britské banky budou zřejmě muset vrátit zákazníkům 7,2 miliardy liber
26. 2. 2007 Milostben Štefan  Moravčík
26. 2. 2007 Rodinná politika, biskup augsburský a ženy jako stroje na plození dětí Uwe  Ladwig
26. 2. 2007 Britský imitátor telefonoval ministrům a napodoboval Gordona Browna
26. 2. 2007 Šéf studie NIST popírá existenci roztavené oceli ve WTC Jiří  Míka
26. 2. 2007 Dvě poznámky z Kanady ke kouření Miloš  Kaláb
26. 2. 2007 25. únor byl osudovým dnem i pro Německo Richard  Seemann
26. 2. 2007 Raketové bahniště pro demagogy Josef  Ludvík
26. 2. 2007 Mediální úlety ČSSD
26. 2. 2007 S ODS se začal paktovat Policejní stát za účelem prosazení svých zájmů Jan "RaveBoy" Němec
26. 2. 2007 Zbožná přání Štěpána Kotrby
26. 2. 2007 Zpověď mladého, hloupého, nešťastného....podle Štěpána Kotrby Martin  Maděra
25. 2. 2007 Policie chránila neonacisty?
26. 2. 2007 Kterak Vitex a Slačálek nejspíše zmlátili policii Štěpán  Kotrba
25. 2. 2007 ...a neuveď nás v pokušení... Zdeněk  Bárta
25. 2. 2007 Železniční neštěstí způsobila nedbalá inspekce výhybek
25. 2. 2007 Jakmile hnutí uzná svou avantgardu jako autoritu, směřuje k politické straně
25. 2. 2007 Člen hnutí hippies obviněn kvůli událostem v Berouně Štěpán  Kotrba
24. 2. 2007 Občané, poslanci i zástupce ministerstva obrany o americké základně v Parlamentu
24. 2. 2007 ČSSD vykrádá argumenty Greenpeace proti americkému radaru Karel  Dolejší
24. 2. 2007 Keller: "Spojené státy se od roku 2002 oficiálně řídí doktrínou, která připouští rozpoutání preventivních válek. Nezříkají se použití jaderných zbraní jako první." Jan  Keller
23. 2. 2007 "Studená válka" Putinova, republikánů či českých médií? Miroslav  Polreich
24. 2. 2007 Putin: "Systém vztahů, to je jako matematika - nemá osobnostní rozměr" Vladimír Vladimirovič Putin
23. 2. 2007 Zájmy a strach Jindřich  Kalous
23. 2. 2007 USA: Británie není součástí amerických plánů pro základny raketové obrany
23. 2. 2007 Downing Street potvrdila, že Británie vyjednává se Spojenými státy o raketové základně
23. 2. 2007 Stanovisko ČHMÚ ke klimatické změně, překlad "Summary for Policymakers" 4.zprávy IPCC Ladislav  Metelka
23. 2. 2007 České chuligánství na začátku roku 2007 Vít  Hinčica
18. 2. 2007 Hospodaření OSBL za leden 2007
22. 11. 2003 Adresy redakce