13. 11. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
13. 11. 2006

Překoná americká demokracie po posledních volbách svou krizi?

Málo lidí už dnes pochybuje, že důvodem k americké okupaci Iráku bylo obsazení iráckých ropných polí americkými vojáky, kteří mají svou přítomností v Iráku zajistit, aby v dobách, kdy budou docházet světové zásoby ropy, měly USA zajištěné dodávky této strategické suroviny. Těsně před současnými volbami to ostatně potvrdil i prezident Bush, když řekl, že kdyby USA předčasně opustily Irák a přenechaly zemi povstalcům, staly by se irácké zásoby ropy zbraní proti "ostatním zemím" (Washington Post, 5.11.2006, "Bush Cites Oil As Reason to Stay in Iraq"). Nepochybně má pravdu. Když se v Iráku dostane k moci kdokoli jiný než Američany dosazená vláda, nebude se určitě přátelit s bývalými okupanty, kteří Iráčany zabíjeli a mučili. Získávání ropy vojenskou silou je ale nepochybně velmi hrubým porušením mezinárodního práva a má-li se takové jednání stát normou pro řešení energetických problémů, má před sebou svět velmi temné perspektivy.

Může demokracie přežít v zemi, která porušuje mezinárodní právo, když demokracie sama je definována jako vláda práva? Vývoj americké demokracie za posledních pět let dokazuje, že nikoli. V březnu letošního roku Sněmovna reprezentantů prodloužila natrvalo platnost Vlasteneckého zákona, který byl původně odhlasován s tím, že bude platit jen 4 roky. Tento zákon značně omezil dohled soudů nad sledováním amerických občanů. Letos americká sněmovna reprezentantů také schválila soudy nekontrolovaný odposlech telefonátů amerických občanů, který tajně nařídil prezident Bush v roce 2001 (bývalý ředitel NSA, Michael Hayden řekl po vypuknutí skandálu novinářům, že o tom, které zahraniční telefonické rozhovory Američanů budou odposlouchávány dnes rozhoduje vedoucí směny v NSA). Americký kongres schválil nakonec i mučení vězňů.

Proces omezování americké demokracie neprobíhá zcela bezkonfliktně. Americký nejvyšší soud v létě letošního roku rozhodl, že mučení vězňů je v rozporu s americkým právem a jeho rozhodnutí znamenalo pro prezidenta Bushe riziko, že bude stíhán pro zločiny proti lidskosti. Nejvyšší soud ale ve svém stanovisku přenechal poslední rozhodnutí v této věci americkému kongresu, který nakonec mučení vězňů v zásadě schválil a amerického prezidenta zbavil rizika, že by mohl být odsouzen na doživotí nebo dokonce k trestu smrti. Mučení lidí je přitom starou výsadou diktátorských režimů.

Americká vláda se také odvolala proti rozhodnutí soudu, podle kterého měla okamžitě zastavit soudy nekontrolované odposlechy Američanů, ale odvolací soud má zatím dost času než zasedne a až do jeho rozhodnutí odposlechy pokračují. Právě americký kongres a americké soudy ale mají, podle americké ústavy, kontrolovat moc amerického prezidenta a dbát na to, aby dodržoval zákony a neporušoval americkou ústavu. V posledních letech navzdory tomu americký kongres odhlasoval řadu zákonů, které jsou v rozporu s americkou ústavou a americké soudy v řadě případů podpořily americkou vládu i tam, kde bylo její jednání v rozporu se zákonem.

Až do současných voleb ovládali americký kongres republikáni a většina z nich byla ochotná podporovat republikánského prezidenta. Obrátí demokraté americký politický vývoj zpátky k trvalé demokratické perspektivě?

Je nesporné, že americká vláda musela předkládat v neformálních diskusích soudcům a kongresmanům pádné argumenty, když se jí zatím dařilo je přesvědčit, aby podpořili odklon USA od demokracie. Jaké argumenty představitelé americké vlády americkým soudcům a kongresmanům předkládali se můžeme jenom dohadovat. Zdá se ale, že hlavním tématem byla blížící se energetická krize. Ubývající světové zásoby ropy a nedostatek vlastních zásob jsou zjevně hlavním argumentem zejména pro okupaci Iráku a mučení iráckých vězňů. Vnitřní a zahraniční politika jsou ale úzce spojeny tím, že se angažují v řešení stejného problému. Souvisí omezování americké demokracie také s energetickými problémy? Argumentují představitelé americké vlády v neformálních diskusích i tím, že bude-li v budoucnosti zastaven ekonomický růst kvůli nedostatku energetických zdrojů (nebo klimatickým změnám), může se stát, že většina voličů budou nezaměstnaní nebo lidé jejichž životní úroveň výrazně poklesla (bude-li problém nezaměstnanosti vyřešen zkrácením pracovní doby), u kterých nebude jisté, jestli budou volit politické alternativy, které by zajistily pokračování moci současných amerických elit a že je třeba Američany na demokracii postupně odvyknout? Logický závěr z těchto velmi pravděpodobných úvah je, že americká demokracie se dostává do krize, způsobené očekáváním, že ekonomika narazí na předpokládanou mez svého růstu danou vyčerpáním přírodních zdrojů energie.

Nejnovějším objevem v oblasti sledování občanů je tzv. technologie "dolování dat". Protože život moderního člověka je v mnoha směrech registrován v elektronických transakcích a komunikacích a tyto transakce a komunikace jsou zaznamenávány do databází obchodních a telekomunikačních společností, může si vláda, která získá přístup k těmto databázím, udělat počítačovým zpracováním dat z nich velmi přesný obraz o povahách svých občanů z toho, co dělají ve svém volném čase, co čtou, jaké filmy si půjčují, jakou hudbu poslouchají atd. Americká vláda, po 11. září 2001, systematicky usiluje o to, aby měla soudy nekontrolovaný přístup právě k těmto datům o svých občanech i když zatím ne vždycky s úspěchem.

Pokud se tento trend nezastaví, může se jednoho dne stát, že se americká vláda rozhodne, že o její politice už nemohou rozhodovat občané a začne uvažovat o tom, jak neutralizovat technikou dolování dat počítači vytypované občany, kteří by tomuto rozhodnutí mohli aktivně vzdorovat. Dokud budou americký kongres, americké soudy a americká veřejnost couvat před úsilím americké vlády získávat informace o amerických občanech bez soudního dohledu, bude se americká demokracie vyvíjet směrem k takovémuto kritickému bodu.

V roce 1975 řekl předseda senátního výboru pro zpravodajské služby, po vyšetření potenciálu americké odposlechové agentury NSA, která až do roku 2001 směla odposlouchávat jen zahraniční telefonické rozhovory, ale ne rozhovory amerických občanů: "Tato schopnost může být kdykoli obrácena proti americkému národu... a žádnému Američanovi nezůstane žádné soukromí... nebude se mít kam schovat... a odpor proti tomu nebude mít naději na úspěch".

Největší obavy, že toto myšlení může být hnací silou americké politiky i po tom, co americký kongres ovládla demokratická strana vyvolává způsob, jakým k současnému stavu došlo. "Kolosální selhání zpravodajských služeb", jak to pojmenoval deník New York Times, které umožnilo úspěšné provedení teroristických útoků z 11. září totiž začalo už za vlády demokratického prezidenta Clintona, když v lednu roku 2000 začala CIA tajit pobyt teroristů z Al Kajdy v USA před ostatními americkými zpravodajskými a bezpečnostními službami. V roce 2000 byla zničena i data, které shromáždila armádní výzvědná služba, a která poukazovala k Mohamedu Attovi a třem dalším budoucím únoscům letadel z 11. září jako teroristické buňce Al Kajdy na území USA. Ani armádní výzvědná služba neinformovala o teroristech na americkém území FBI. Vysoce sporný je i způsob jakým sama FBI sledovala nebo nesledovala dva z budoucích únosců, kteří se v květnu 2000 ubytovali u jejího informátora. Při podrobném studiu zpráv amerických vyšetřovacích orgánů o činnosti amerických zpravodajských a bezpečnostních služeb před 11. zářím 2001 (a fakt, které tyto orgány nezveřejnily a přesto se dostaly na veřejnost), je pravděpodobnost, že americké zpravodajské a bezpečnostní služby o připravovaných útocích nevěděly, minimální. Ještě objektivnějším důvodem k obavám jsou zásilky dopisů s antraxovým práškem, z nichž jedna várka byla nasměrována do amerického kongresu v době, kdy rozhodoval o tom, jestli odhlasuje tzv. Vlastenecký zákon, který omezil právo amerických občanů na soukromí a další demokratická práva. Vyšetřování antraxových útoků se zastavilo, když jako poslední podezřelý zbývala CIA.

Američtí voliči dali v posledních volbách jasně najevo, že přinejmenším chtějí, aby americká armáda byla stažena z Iráku. Jestliže Demokraté, kteří teď převážili v americkém kongresu, nedosáhnou stažení americké armády z Iráku a nepřinutí George Bushe, aby respektoval americkou ústavu, pochopí americká veřejnost, jaká hra se hraje s americkou demokratickou tradicí? Pravidlo, že demokracie je dopřána jenom občanům, kteří jí aktivně hájí, pořád platí. Jestliže se s příchodem demokratické většiny do kongresu v americké politice nezmění nic a nebo jenom málo, najdou američtí voliči způsob, jak donutit své představitele, aby respektovali jejich názor? Pokud si občané, nejen USA, ale všech demokratických zemí včas neuvědomí k jakým důsledkům může vést tak zvaná (a zřejmě manipulativně zfabrikovaná) "válka s terorismem", může se stát, že jednoho dne zjistí, že jsou poddanými neofeudálních vlád, které je vysílají umírat do nesmyslných válek.

                 
Obsah vydání       13. 11. 2006
13. 11. 2006 Nikdo není "čistý" Čech
13. 11. 2006 Opravdová láska   Canny
13. 11. 2006 Politický flašinetář Bohumil  Kartous
13. 11. 2006 Formanův Goya ve španělské premiéře Lubomír  Molnár
13. 11. 2006 Zákaz kouření vede k uzdravení číšníků, avšak němečtí kuřáci ještě dlouho postiženi nebudou Uwe  Ladwig
13. 11. 2006 Kuřáci nevědí, že mají plicní chorobu
13. 11. 2006 Zákaz kouření v Anglii bude avizován reklamami a la Hollywood
13. 11. 2006 Michael  Marčák
13. 11. 2006 Intimnosti pro paní Věru Jiří  Jírovec
13. 11. 2006 Fakta o jednom domě Danuše  Wranová
13. 11. 2006 "Bydlení" v soukromých domech Petr  Bretfeld
13. 11. 2006 Novotný, Železný a případ krácení dovozních poplatků
13. 11. 2006 Omezovače rychlosti sníží spotřebu pohonných hmot Václav  Včelica
13. 11. 2006 Záhada zamlčeného ztopoření František  Schilla
13. 11. 2006 Tušení souvislostí Ladislav  Žák
13. 11. 2006 Triky politiků aneb penze v kostce Ivo  Bubeník
13. 11. 2006 Překoná americká demokracie po posledních volbách svou krizi? Mojmír  Babáček
13. 11. 2006 Vývoj mozku dětí ohrožují průmyslové chemikálie - Harvard varuje před tichou pandemií
13. 11. 2006 Kdo vlastní svět
13. 11. 2006 Okinawská noční můra
13. 11. 2006 Ignorované rozhořčení Noam  Chomsky, John  Berger, Harold  Pinter, Jose  Saramago
13. 11. 2006 Může někdo vysvětlit popularitu Václava Klause?
13. 11. 2006 Zpravodajství iráckého odboje za dny 16. -- 31. října 2006
11. 11. 2006 Co na to V. J. Rott?
11. 11. 2006 Polsko ostře kritizováno delegací Evropského parlamentu
11. 11. 2006 Povýšená nízkost a ponížená lidskost Zdeněk  Bárta
11. 11. 2006 Předvolební tah Nicolase Sarkozyho Lubomír  Molnár
10. 11. 2006 ČSSD kritizuje, že Topolánkova vláda "porušuje zákon"
6. 10. 2006 Hospodaření OSBL za září 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce