13. 11. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
13. 11. 2006

Vývoj mozku dětí ohrožují průmyslové chemikálie - Harvard varuje před tichou pandemií

Vystavení průmyslovým chemikáliím ze životního prostředí může narušovat vývoj mozků dětí, zejména v době nitroděložního vývoje a v ranném dětství. Podle tiskové zprávy bostonské Harvard School of Public Health může toto narušení vývoje dětského mozku vést k onemocněním jako jsou poruchy pozornosti, autismus nebo mentální retardace. Zpráva nazvaná "Tichá pandemie: Průmyslové chemikálie narušují vývoj mozku dětí na celém světě" (A Silent Pandemic: Industrial Chemicals Are Impairing the Brain Development of Children Worldwide) byla vydána v souvislostí se studií, kterou na toto téma přinese nejnovější vydání vědeckého časopisu The Lancet a která již byla zpřístupněna na internetových stránkách periodika.

Souhrnná studie Vývojová neurotoxicita průmyslových chemikálií (Developmental neurotoxicity of industrial chemicals) publikovaná časopisem The Lancet systematicky prozkoumává veřejně přístupná data o toxicitě chemických látek s cílem identifikovat ty průmyslové chemikálie, které nejpravděpodobněji narušují vývoj mozku. Výzkumníci nalezli 202 průmyslových chemikálií, které mají schopnosti poškozovat mozek člověka a konstatují, že toxický efekt průmyslových chemikálií na vývoj dětí byl obecně přehlížen a že chemické znečištění může poškozovat mozek milionů dětí na celém světě.

Podle tiskové zprávy Harvardu by k ochraně dětí před nebezpečnými chemikáliemi schopnými narušit vývoj mozku měl být užíván princip předběžné opatrnosti. Výzkumníci se také vyslovují pro uplatnění tohoto principu v testování a regulaci chemikálií.

Autoři studie konstatují, že průmyslové chemikálie jsou zodpovědné za "tichou pandemii", která je způsobená narušením vývoje mozku milionů dětí na celém světě. Pandemie autoři označuji jako "tichou", protože subklinické efekty jednotlivých toxických látek nejsou zřetelné ve zdravotních statistikách. Autoři nicméně podotýkají, že jen děti narozené v průmyslových zemích mezi roku 1960 a 1980 byly vystaveny dávkám olova z automobilových benzínů, které mohly snížit jejich IQ z více než 130 až o polovinu. Jen v USA jsou ekonomické škody způsobené olovem u dětí odhadovány na 43 miliardy dolarů ročně. Ekonomické škody způsobené v USA toxickým působením metylrtuti (organická forma rtuti) se odhadují na 8,7 miliardy dolarů ročně.

"Lidský mozek je precizní a zranitelný orgán. Jeho optimální funkce je závislá na jeho celistvosti a neporušenosti (integritě) a každé i jen částeční poškození může mít vážné důsledky" konstatoval prof. Philippe Grandjean z Harvard School of Public Health.

Zpráva uvádí, že testování chemikálií je vysoce efektivním opatřením pro ochranu veřejného zdraví. Ale jen u méně než poloviny dnes komerčně dostupných desetitisíců chemikálii byla testována alespoň jejich akutní toxicita. Jen výjimečně dnes testování chemikálií zahrnují i vliv na nervový systém.

"Dokonce i když je dostupná dokumentace toxicity chemikálií, většina jich není regulována z pohledu ochrany vývoje mozku. Jen pár látek, jako olovo nebo rtuť, je regulováno s cílem chránit děti. O dalších 200 látkách je známo, že jsou toxické pro lidský mozek, ale přesto nejsou regulovány, aby se předešlo jejich negativním vlivům na zárodek v těle matky (fetus) a na malé děti," uvedl prof. Grandjean.

"Mozky našich dětí jsou tím nejdrahocennějším zdrojem a my si neuvědomujeme, jak jsou zranitelné. Musíme učinit z ochrany mozků našich dětí prvořadý cíl ochrany veřejného zdraví. Šanci pro rozvoj mozku máte jen jednou," uzavřel prof. Grandjean.

Studie byla financována Dánskou radou pro lékařský výzkum, americkou Agenturou pro životní prostředí (U. S. EPA) a americkým Národním institutem pro zdraví a životní prostředí (NIEHS).

Shrnutí informací připravil Miroslav Šuta, odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik a člen Mezirezortní komise pro chemickou bezpečnost.

Zpracováno na základě materiálů Harvard School of Public Health, časopisu The Lancet a profesora Philippa Grandjeana.

                 
Obsah vydání       13. 11. 2006
13. 11. 2006 Nikdo není "čistý" Čech
13. 11. 2006 Opravdová láska   Canny
13. 11. 2006 Politický flašinetář Bohumil  Kartous
13. 11. 2006 Formanův Goya ve španělské premiéře Lubomír  Molnár
13. 11. 2006 Zákaz kouření vede k uzdravení číšníků, avšak němečtí kuřáci ještě dlouho postiženi nebudou Uwe  Ladwig
13. 11. 2006 Kuřáci nevědí, že mají plicní chorobu
13. 11. 2006 Zákaz kouření v Anglii bude avizován reklamami a la Hollywood
13. 11. 2006 Michael  Marčák
13. 11. 2006 Intimnosti pro paní Věru Jiří  Jírovec
13. 11. 2006 Fakta o jednom domě Danuše  Wranová
13. 11. 2006 "Bydlení" v soukromých domech Petr  Bretfeld
13. 11. 2006 Novotný, Železný a případ krácení dovozních poplatků
13. 11. 2006 Omezovače rychlosti sníží spotřebu pohonných hmot Václav  Včelica
13. 11. 2006 Záhada zamlčeného ztopoření František  Schilla
13. 11. 2006 Tušení souvislostí Ladislav  Žák
13. 11. 2006 Triky politiků aneb penze v kostce Ivo  Bubeník
13. 11. 2006 Překoná americká demokracie po posledních volbách svou krizi? Mojmír  Babáček
13. 11. 2006 Vývoj mozku dětí ohrožují průmyslové chemikálie - Harvard varuje před tichou pandemií
13. 11. 2006 Kdo vlastní svět
13. 11. 2006 Okinawská noční můra
13. 11. 2006 Ignorované rozhořčení Noam  Chomsky, John  Berger, Harold  Pinter, Jose  Saramago
13. 11. 2006 Může někdo vysvětlit popularitu Václava Klause?
13. 11. 2006 Zpravodajství iráckého odboje za dny 16. -- 31. října 2006
11. 11. 2006 Co na to V. J. Rott?
11. 11. 2006 Polsko ostře kritizováno delegací Evropského parlamentu
11. 11. 2006 Povýšená nízkost a ponížená lidskost Zdeněk  Bárta
11. 11. 2006 Předvolební tah Nicolase Sarkozyho Lubomír  Molnár
10. 11. 2006 ČSSD kritizuje, že Topolánkova vláda "porušuje zákon"
6. 10. 2006 Hospodaření OSBL za září 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce