15. 9. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
15. 9. 2006

Podkuřovat kojencům se nesmí

Reakce na článek "O podkuřování kojence a nedodržování zákonů"

Doplňuji některé skutečnosti, jimiž si pisatel v dané chvíli nebyl jistý, píše Jiří Lešovský.

Dle zákona 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, a to dle § 8 - Zákaz kouření, odstavce (1), písmene a) se zakazuje kouřit na veřejných místech, kterými jsou ... prostředky veřejné dopravy, veřejně přístupné prostory budov související s veřejnou dopravou, nástupiště, přístřešky a čekárny veřejné silniční a drážní dopravy a městské hromadné dopravy, s výjimkou stavebně oddělených prostor ke kouření vyhrazených ....

Takže poodstoupením ony dvě dámy (?) přímo porušovaly zmíněný zákon stejně intenzivně, jako kdyby byly zůstaly nehybně stát.

Dále, v prostorech souvisejících s Českými drahami, dle Smluvních přepravních podmínek Českých drah pro veřejnou osobní dopravu, kapitoly VIII "Kouření":

140. Kouření je v prostorech stanic, označených jako prostory přístupné veřejnosti (včetně odbavovacích hal, podchodů a nástupišť), a ve vlacích ČD zásadně zakázáno.
142. Za porušení přepravních podmínek tím, že cestující překročí zákaz kouření ve vlaku nebo v prostoru stanice ČD, vybere pověřený zaměstnanec ČD přirážku 100 Kč od každé osoby, která zákaz porušila. Vybrat přirážku lze i opakovaně. Pokud je však zákaz kouření dále porušován, bude cestující vyloučen z přepravy nebo taková osoba bude vykázána z prostor stanice.

Z čehož je vidět, že průvodčí nevěděl o svých pravomocech ba povinnostech, nebo je záměrně zamlčel.

Jistý problém s vymahatelností lze skutečně vidět v tom, že i když kdokoli nahlásí patřičné osobě nebo přímo policii, již by samozřejmě bylo možno volat rovnou po upozornění nesprávně jednajícího(ch) jedince(ů), jež nemělo efekt, a požádá je, aby konali svou povinnost, dotyčný "zločinec" může mezitím zahodit cigaretu, může se vzdálit, jemu nebo protestující osobě pojede vlak, či tato osoba následně bude v případně zahájeném řízení figurovat jako svědek se svými povinnostmi, a tím třeba zmešká svůj vlastní spoj, kvůli kterému se na nádraží/zastávku původně dostavila, a pod.

Otázkou tedy je, jak se těmto rizikům vyhnout a přitom se přimět bezohledného občana, aby neškodil zdraví druhých.

Nicméně, kde není žalobce, není soudce, a bezpráví nelze nevzdorovat, neboť to je cesta do pekel. Jedině systematickou represí, na základě těchto a podobných zákonných norem lze - možná - dosáhnout jistého výsledku.

Ještě mimochodem dodávám, že v onom zákoně 379/2005, § 8, odst. (4) se píše další pozoruhodná věc. Řekl bych, že toto není splněno zvláště ve vlacích EC/IC...

                 
Obsah vydání       15. 9. 2006
17. 9. 2006 Papež udělal chybu, ale islámští představitelé se chovají nepřijatelně
16. 9. 2006 Muslimové požadují omluvu od papeže
16. 9. 2006 Co dokáže novinářská tupost Štěpán  Kotrba
15. 9. 2006 Zbývají už jen čtyři roky na záchranu této planety?
15. 9. 2006 Televize BBC: Bush chce "speciální vojenské tribunály", aby nevyšlo najevo, že byli obvinění mučeni
15. 9. 2006 Mexiko: ústavní právo na odvolání vlády Eva  Malířová
14. 9. 2006 Bylo chybou, že Blair v Libanonu nepožadoval okamžité příměří
15. 9. 2006 Česká republika podepsala kontrakt na společný nákup vojenských letadel bez výběrového řízení, aniž o tom věděla česká veřejnost či český Parlament Jiří G. Müller
15. 9. 2006 Koupí si nové země NATO od Američanů staré železo? Štěpán  Kotrba
15. 9. 2006 Julínek, ach ten Julínek Irena  Ryšánková
14. 9. 2006 Český tisk dne 14. září 2006 Jan  Čulík
15. 9. 2006 Blázen Bohuslav  Reynek
15. 9. 2006 Podkuřovat kojencům se nesmí
15. 9. 2006 Příliš mnoho pozornosti motivům mocných a příliš málo jejich možnostem Pavel  Urban
15. 9. 2006 Clare Shortová čelí vyloučení z Labouristické strany
14. 9. 2006 Clare Shortová: Rozhodla jsem se odstoupit, abych mohla říkat pravdu
14. 9. 2006 Nečasova válka: za spojence má nadnárodní penzijní fondy Miroslav  Opálka
14. 9. 2006 Viditelné zklidnění v chrámu svatého Víta
14. 9. 2006 O čem to je... Ladislav  Žák
14. 9. 2006 Pornografie mě vyhnala z britského námořnictva, stěžuje si vojenský kaplan
14. 9. 2006 Americké základny: okinawská noční můra Nikola  Čech
14. 9. 2006 Úsvit éry vodíka Juraj  Mesík
14. 9. 2006 O Pepovi a Maxovi Alex  Koenigsmark
14. 9. 2006 11. září: Jsem konspirační teoretik? Jiří  Jírovec
14. 9. 2006 Causa Brožová: Ústavní soudci kritizují vlastní nález jako nezákonný Martin  Ondreját
14. 9. 2006 Médiá -- babylon krivých zrkadiel Alex  Komnen
14. 9. 2006 Výkřiky bolesti od mučených osob se znovu ozývají z Abu Ghraib
22. 11. 2003 Adresy redakce
4. 9. 2006 Hospodaření OSBL za srpen 2006