1. 9. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
1. 9. 2006

Vláda: objektivita odbornosti?

Nejen v posledních týdnech, ale i v minulosti se v politickém dění vytyčuje požadavek "vlády odborníků" -- jako by se jednalo o skupinu lidí, kteří s politickými názory nemají mnoho společného, kteří jsou schopni ingorovat politické šarvátky předsedů stran, jejich poradců a dalších mediálních hvězd politických zpravodajství.

Požadavek vytvořit "vládu odborníků", ať už je deklarován "pravicí" či "levicí" či "středem", v sobě zahrnuje otázku objektivity odborníka. Není to otázka pouze akademická, je to otázka budoucího vývoje hospodářství, kultury, rodiny a dalších a dalších součástí toho, co nazýváme životem společnosti.

V oblasti teoretické ekonomie a uplatnění jejích poznatků v hospodářské politice je známo, že existuje několik "proudů", rozlišujících hledisko akceptace či neakceptace "hodnot". Některé ekonomické školy odmítají hodnotové soudy spojené s etikou, jiné je naopak prosazují. K prvním patřím např. von Mises a to v rámci pojetí praxeologie a ekonomie jako nehodnotící vědy. Následuje tak přístup Vilfreda Pareta, který také odmítal či přímo usiloval o vyloučení hodnotových (ve smyslu etických) soudů z teoretické ekonomie. Především Vilfredo Pareto (1848-1923) zdůraznil formální povahu ekonomie a její "osvobození" od etických prvků. Také Torsten Veblen (1857-1929) odmítl hedonistické pojetí lidské povahy s tím, že zdůraznil konflikt (mezi "děláním" komodit a peněz).

Konflikt panuje také mezi byznysmeny a inženýrskými kádry a zaměstnanci. Lionel Robbins (1898-1984) zdůraznil potřebu oddělit normativní a pozitivní ekonomii; požadoval, aby ekonomové nevnášeli do ekonomie hodnotové soudy (a zvýraznil aspekt vzácnosti -- nevím, zda "vzávnost" také není hodnotou -- z určitého hlediska jistě!). Naopak ekonomie klasická (A. Smith, D. Ricardo, Malthus, Say, S. Mill, aj.) zvýraznila etickou dimenzi ekonomie. Neoklasická škola (J.M. Clark, F.Y. Edgeworth, I. Fisher, A. Marshall, L. Walras, K. Wicksell aj.) odmítají pracovní teorii hodnoty ve prospěch subjektivní teorie určování cen na bázi poptávky. Atd. atd. -- nechť historici ekonomických "příběhů" (teorií) dále posoudí teorie J.M. Keynese, Hayeka a mnoha dalších a zejména pak jich vliv na vývoj hospodářství -- pokud měli možnost praxi ovlivnit. (Nelze ovšem vynechat "příběh" /teorie/ Karla Marxe a jeho následovníků, různě také interpretující pracovní teorii hodnoty: hodnotové soudy zde jsou určující. Důležité však je, jakou "kvalitu" tyto soudy mají také s ohledem na svobodu jedince, na svobodu ve společnosti).

Ekonomický "fachman" byl a je nějak vyškolený školou, kterou navštěvoval, někdy ovlivněn i vynikajícími učiteli, kteří mu vštípili ekonomickou teorii a doporučili ji pak (transformovanou) uplatnit v praxi řízení financí (ministerstva, banky, podniku -- pokud má podnik možnost něco ovlivnit) a celého hospodářství. Ovšem s "řízením" podstatně rozdílným: minimálním zasahováním do chodu hospodářství nebo snahou "řídit vše", každičký pohyb statku (zboží) nebo "řídit jen něco".

Je možné si představit ekonoma či národohospodáře, který by ignoroval získané znalosti, dovednosti a vůbec východiska poznatků z ekonomie, který by byl schopen osvobodit se ze získaných poznatků a zkušeností z hospodářské praxe (tyto zkušenosti mohou být vždy jen omezené)? Tedy být objektivní? To není možné: žádný odborník nemůže "vystoupit ze své kůže", z určitého pojetí ekonomie a chápání chodu hospodářství, z určitého hlediska (kriteria) porozumění procesům, kterým říkáme hospodářství. Nemůže ani objektivně interpretovat statistická data (z oblasti hospodářství) -- vždy k nim přeci přistupuje z určitého hlediska, z určitých získaných poznatků, tedy zaujatě, atp.. Požadavek (absolutní) objektivity je nesplnitelný, lze jen plnit "jakýsi" objektivně tolerantní přístup k mnoha teoriím a interpretace praxe hospodářského dění. Ale vždy to bude přístup "stranící" nějaké ekonomické škole, tedy (možná) také určité hospodářské koncepci nějaké politické strany (pokud koncepci má).

Totéž platí i pro pojetí kultury: představy o řízení kultury ostře kontrastují s kulturním řízením! I v této oblasti se prosazují nejen různá pojetí kultury (třeba bývalé státní řízení kulturní tvorby -- jen nezapomeňme na díla třeba "Nanebevstoupení soudruha Stalina"!) či omezování podpory možnosti donátorství a sponzorování s ohledem na odpisy daní. (Nemohu všemu rozumět -- na rozdíl od některých vyjímečných všeznalců-odborníků -- proto ponechávám i tuto otázku k diskusi).

Také v dalších oblastech odborností -- práva, sociálního zabezpečení, regulace nezaměstnanosti, školství a vzdělávání vůbec, investic, techniky a technologie, vyzbrojování armády, dopravy, podpory migrace obyvatel, odměňování a dalších mnoha a mnoha otázek -- se znovu a znovu vynořuje otázka "jaká teoretická východiska" zastává ten který odborník. Jaká jiná stanoviska existují -- a to mimo politická hašteření, mimo boj o místa na výsluní politické "slávy". Vědcům obvykle nejde o moc, ale o přibližování se pravdě -- i když možná existovali a ještě existují "vědci", kterým jde pouze o moc (viz naše minulost). Odborník ovšem nemusí být vědec, ale znalec určitého oboru -- jeho znalosti asi převyšují znalosti "normálních" absolventů vysokých škol, různých MBA, PhDr atp. a jejich zkušenosti.

Nelze tedy přijímat teze o objektivnosti odborníků, nelze přijímat teze o odpovědnosti poradců-odborníků, bez diskuse! A navíc: politik má sice specifickou odbornost politickou (v boji o moc, popularitu, volební hlasy, atp.) i odbornou kvalifikaci v určitém oboru (právním, medicínském, ekonomickém atd.atd.) -- ale nemůže být zřejmě považován za objektivního odborníka!

Jak zamotaná problematika! A jak zamotanější, když požadavek "vlády odborníků" vytyčují politici!

A nejde konec konců jen o dobrá místa na (dočasném) výsluní slávy a moci, na (relativně) dobře placených místech? Proč lidé vstupují do politiky? Proč odborník nezůstává na lépe placeném a nenápadném místě ve sféře podnikání, byznysu, financí? Nebo mnohé "žene" do politiky "být užitečný národu, vlasti", uskutečňovat nějaké utopie, ideály? (Jeden španělský film z období občanské války uvádí konfrontaci důstojníka šlechtice a jeho velitele: šlechtic "chce, aby ve Španělsku bylo lépe", plukovníkovi jde "o vyznamenáíní, generálskou hodnost" --a "kašle na Španělsko!"). Shora zmíněný Ludwig von Mises vychází z poznání, že jednotlivci jde o dosažení jeho osobních cílů, a nikoli o cíle jiné!

Ovšem: objektivnost a požadavek objektivity ve společnských naukách, v jednání jednotlivců i spojených jednotlivců v nějakou skupinu -- to je naivní přání, odporující skutečnosti života i politiků, odborníků! Ale snad stojí za to o tom přemýšlet!

Autor je vysokoškolský učitel, člen Českého komitétu pro vědecké řízení

                 
Obsah vydání       1. 9. 2006
1. 9. 2006 Policejní odposlechy Klausových poradců: RRTV zahájila s Českou televizí správní řízení Štěpán  Kotrba
3. 9. 2006 Ožralý soudce se vrací Štěpán  Kotrba
3. 9. 2006 Čulík jako Havlík Ivan  Gabal
3. 9. 2006 Sami máte možnost posoudit úroveň Gabalovy argumentace Jan  Čulík
2. 9. 2006 Média a politika v ČRo 6
3. 9. 2006 BOMARC: klasický případ "obranné" střely s jadernou hlavicí Petr  Nachtmann
1. 9. 2006 Zesílil nátlak na zákaz tříštivých bomb, poté, co byl obviněn Izrael, že jich použil proti civilistům
1. 9. 2006 Americký protiraketový deštník funguje, pouze když je hezky a neprší Štěpán  Kotrba
1. 9. 2006 Po izraelském útoku na Libanon: Souvislosti a perspektivy Thomas  Franke
1. 9. 2006 Japonští vojáci na izolovaném českém ostrově Bohumil  Kartous
1. 9. 2006 Izrael: demokracie, ale... Fabiano  Golgo
1. 9. 2006 Jiný kraj, jiný mrav Jakub  Rolčík
1. 9. 2006 Jeden sen Tomáš  Čurda
1. 9. 2006 Zdroje energie: Rusko hrozbou pro Spojené státy Jakub  Rolčík
1. 9. 2006 Vláda: objektivita odbornosti? Max  Fischel
1. 9. 2006 Kam s Gandalovičem aneb ministerstvo pro evropský rozvoj není ministerstvo pro místní rozvoj Oldřich  Průša
1. 9. 2006 Sparta, vláda, talenty Vít  Klíma
1. 9. 2006 Milan Tobiáš: snaha někoho profesně zlikvidovat? Ondřej  Šlechta
1. 9. 2006 Veliteli tolerovaný Tobiáš Štěpán  Kotrba
1. 9. 2006 Naklonujte si politologa Jiří  Pehe
1. 9. 2006 Vyšetřování ztráty třídní knihy Jaromír  Máša
1. 9. 2006 Proč se Jan Čulík diví zpravodajství ČT? Lubomír  Brožek
31. 8. 2006 "Takhle, já musím souhlasit s tím, co tady řekl kolega" Jan  Čulík
30. 8. 2006 Protiraketová základna jako pomník Petr  Frish
31. 8. 2006 Zhoubné myšlenky Institutu sv. Josefa
31. 8. 2006 Všichni skuteční demokraté Milan  Vlk
30. 8. 2006 New York Times zablokoval pro britské čtenáře přístup k článku o teroristických spiklencích
30. 8. 2006 Státní zástupkyně ví o podvodných machinacích policistů v kauze Srba, ale mlčí Štěpán  Kotrba
30. 8. 2006 Falešná karta lidských práv a zdravotní péče Ivan  David
6. 8. 2006 Hospodaření OSBL za červenec 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce