17. 7. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
16. 7. 2006

Šuta: GMO -- "superplevel" .... ?

Článek Miroslava Šuty o GMO a "superplevelu" mi duchem připomíná dnes již snad zapomenuté Radio Jerevan.

Autor nám velkými slovy nabízí zprávu o něčem, co je ve skutečnosti úplně jinak, dílem to opomene doložit a co doloží, to překroutí. Když si pak přečtu v záložce o autorovi, že Miroslav Šuta spolupracuje s Greenpeace a přinejmenším za ně lobbuje jako expert v oblasti "informačních nástrojů ochrany životního prostředí", napadá mne pouze jediná charakteristika jeho úsilí: profesionální nepoctivost.

Dovolím si odhadnout, co by si měla pomyslet po přečtení Šutova článku, nebo jen jeho nadpisu, většina čtenářů (Britských listů):

"Tak zase jim (firmě MONSANTO a zastáncům genetických manipulací s DNA) unikly nějaké umělé geny, přenesly se přímo na poli z geneticky zmanipulované bavlny do nevinného plevele a vyvolaly vznik nevídaně agresivního superplevele, jenž neodvratně zničí farmáře, kteří se rozhodli pěstovat GM bavlník a používat herbicid Roundup, což sama firma MONSANTO byla nucena přiznat. Fuj, hanba jim ...!"

Jenže:

  • výskyt plevelů, rezistentních vůči některým herbicidům, je zcela běžnou záležitostí, kterou však odborníci z 80 států přesto nepřetržitě a pečlivě monitorují v rámci mezinárodně koordinovaného výzkumu a nové nálezy průběžně zveřejňují (http://www.weedscience.org). K datu 11. července 2006 bylo zaznamenáno již 309 rezistentních forem u 183 druhů (110 dvojděložných, 73 jednoděložných) na 270 000 polích celého světa. Také v Česku máme své "superplevely", je jich k dnešku patnáct, první byl zjištěn už v roce 1982, poslední 2005 a z toho hned dva druhy laskavců
  • Tento průzkum ostře sledují a také finančně podporují velké koncerny, vyrábějící herbicidy, mezi jinými právě firma MONSANTO. S tímto koncernem také spolupracuje Šutou hojně citovaný dr. Culpepper z University of Georgia, který odhalil rezistentní formu (biotyp) laskavce Palmerova (Amaranthus palmeri).
  • V závěru zprávy dr. Culpeppera, kterou pan Šuta buď nedočetl do konce, nebo se mu to nehodilo, však také čteme: "Herbicidy nevyvolávají vznik rezistentních rostlin; rezistentní rostliny jsou přirozeně vždy přítomné ve velmi nízkých počtech. Opakované použití stejných herbicidů, nebo herbicidů se stejným způsobem účinku, může vyselektovat odolné rostliny a dovolit , aby se z nich stal dominantní biotyp."
  • GM bavlník byl genetickými manipulacemi vybaven k tomu, aby v systému speciální pěstitelské technologie přežil vysoké dávky systémově působícího a relativně levného herbicidu Roundup, které plevelné druhy rostlin na poli nepřežijí. Existenci odolných plevelných rostlin lze odhalit jen pomocí vysokých dávek zmíněného herbicidu -- bez ohledu na to, jestli tam současně roste GM bavlník, nebo jen zaplevelený úhor.
  • frekvence rezistentních rostlin v populaci se obecně začne vracet k výchozímu stavu blízkému nule (platí to obecně pro rezistenci vůči všem stressovým faktorům -- např. chorobám a škůdcům), jakmile stresor přestane působit (jakmile herbicid přestaneme používat a nahradíme jiným na odlišném principu). Mít zapnuté geny, které organismy nepotřebují, je prostě nevýhodné a nositele takové genetické výbavy to zpravidla oslabuje(viz např. Briggs a Walters (2001). Tuto zákonitost nicméně komplikuje fenomen spřažené rezistence (vůči více typům stresorů) -- u herbicidů (a antibiotik) jev nežádoucí, šlechtitelé odrůd odolných vůči chorobám a škůdcům však jej upřednostňují.

Takže:

  • "superplevel" laskavec Palmerův (přesněji jeho G/9 biotyp) nemá žádnou souvislost s technologiemi genových manipulací a rozhodně nezískal nic z GM bavlníku;
  • pokud u nějakého organizmu existuje schopnost být odolný (vůči čemukoliv), byli nositelé této vlastnosti v populaci tohoto druhu přítomni už od samotného vzniku druhu, pokud vznikli později, šlo o náhodný a nezávislý proces, kterému se říká mutace.
  • pokusy -- zejména opakované - o záměrné předkládání nesprávných, zkreslených nebo neúplných informací neodborné veřejnosti by měly své autory trvale diskreditovat, jinak bude jejich činnost diskreditovat i to, co chtějí tímto nepoctivým způsobem hájit.

Doporučená literatura:

D. Briggs a S.M. Walters : Proměnlivost a evoluce rostlin. Vydavatelství Univerzity Palackého Olomouc (český překlad z r. 2001, zvl. str.273-275).

                 
Obsah vydání       17. 7. 2006
17. 7. 2006 To máme zase krásné počasí! Jakub  Rolčík
17. 7. 2006 Bohemia Agency: Podvodná česká agentura v Glasgow okrádá české a slovenské občany
17. 7. 2006 Zrušme politiky, zachraňme národ Petr  Schnur
17. 7. 2006 Má naše nová máma Evropská Unie vůbec nějaký názor? Ladislav  Žák
17. 7. 2006 Tamtamy ČT: Na Paskvil prý se nikdo nedíval Bohumil  Kartous
17. 7. 2006 ■ ■ ■ Jan  Petrov
17. 7. 2006 Česká republika - ostrov umírněné politiky? Lukáš  Jelínek
17. 7. 2006 O podkuřování kojence a nedodržování zákonů
17. 7. 2006 Jde o to, kdo nám vyhrál volby? Miloš  Dokulil
16. 7. 2006 Šuta: GMO -- "superplevel" .... ? Pavel  Havránek
17. 7. 2006 Národní solidarita Wenzel  Lischka
17. 7. 2006 Kdo chce, ten si cestu vždycky najde Jiří  Černega
17. 7. 2006 Podivná výchova Sandra  Wain
17. 7. 2006 O co jde po volbách? František  Augusta
17. 7. 2006 Pěšák, kterého lze obětovat Rudolf  Převrátil
17. 7. 2006 Zkažený vkus Sandra  Wain
17. 7. 2006 Posleství o zlu: je Hospodin králem navěky? Karel  Sýkora
17. 7. 2006 Stopa Ludvíka Součka Lubomír  Sedláčik
15. 7. 2006 Vedoucí představitel organizace Hizbollah: Vyhlásíme Izraeli otevřenou válku
17. 7. 2006 Ropná smrt nad jihem Nigérie Bob  Kuřík
16. 7. 2006 Putin: Nechceme vytvářet demokracii, jakou máte v Iráku
14. 7. 2006 Európska energetická politika v kontexte svetových energetických procesov Peter  Ševce
15. 7. 2006 Našlapujme, prosím, po špičkách Josef  Provazník
15. 7. 2006 15. 7. 1606 se narodil holandský malíř Rembrandt
15. 7. 2006 Moc jeho Ducha Zdeněk  Bárta
15. 7. 2006 9. 9. 2009, 10.10. 2010 anebo 11.11. 2011? Štěpán  Kotrba
14. 7. 2006 Stále se něco děje? Miloš  Dokulil
14. 7. 2006 S tvůrci pořadu Paskvil o tom, proč skončil Bohumil  Kartous
14. 7. 2006 Hovoří o demokracii, jde jim však o plyn a ropu Jiří G. Müller
14. 7. 2006 ČT: Vše bylo řečeno... Bohumil  Kartous
14. 7. 2006 Falešná multikulturní kamufláž Pavel  Pečínka
5. 6. 2006 Témata Britských listů
22. 11. 2003 Adresy redakce