17. 7. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
17. 7. 2006

Podivná výchova

"Pes kousl dítě do obličeje," sdělila mi smutná Monika a posléze mi vyprávěla celou příhodu.

Nešťastné šestileté dítě prý přistoupilo k psovi a vztáhlo k němu ruku. Pes zaútočil. Dítě odvezla sanitka. Na místě zůstala ležet opuštěná dětská hračka - samopal! Otřesná tragická událost skončila utracením psa, soudním řízením s jeho majitelem a doživotně poznamenaným dítětem. Narazili na sebe dva nepřátelé. Jednali tak, jak byli vychováni. Jeden měl tentokrát smůlu.

"Co to je proboha za výchovu, vnucovat dětem hračky imitující zbraně, filmy a počítačové hry plné násilí?" zeptala se mne v souvislosti s tímto případem Monika.

Nevěděla jsem, co mám na to Monice odpovědět. Denně jsme svědky mnohých situací, na které jsme si zvykli a zapomněli jsme na to, že jsou proti zdravému rozumu i přírodě.

Po ulici šel mírně opilý muž. Proti němu šla matka s malým synem. Opilec proudu chodců nevšímavě narazil do dítěte. Chlapec neuznal vůbec za nutné, aby mu uhnul z cesty. Upadl na chodník a začal vztekle brečet a křičet. Rozlícená matka ztropila nepříjemný skandál, který skončil za asistence policisty.

V Řecku prý nedávno několik školáku umlátilo kameny svého spolužáka do bezvědomí. Potom jej zahrabali ho někam do sutin, kde dosud žijící hoch umíral ještě několik dní.

Dobře vychováváme své děti, jen co je pravda. Vyrábíme, prodáváme a kupujeme dětem hračky imitující zbraně. Zaplavujeme média a trh reklamou, filmy a počítačovými hrami, které jsou plné brutality, zabíjení, krve, sexu....a též nezbytné zálivky z falšované historie. Na zlobivé dítě se však nesmí zakřičet, natož jej, proboha, uhodit.

Je to zvláštní výchova a selekce chování mladé generace. Na co se tímto způsobem připravují miliony dětí naší civilizace? Jsou snad vychovávány, aby z nich byly brutální úskočné zrůdy? Takové, které jsou ochotné v rukavičkách, v klimatizovaném závětří a pomocí počítačové techniky a dálkových střel, vyvražďovat kontinenty plné pohanů a kacířů? Takové, které jsou však k sobě tak přespříliš útlocitné, že se jim nesmí zkřivit vlas na hlavě nebo říci špatně slovo? Nebo je cvičíme k tomu, aby svoji agresivitu obrátily proti nám, dospělým vychovatelům? Bezpochyby bychom si to zasloužili. Jsme divní pedagogové a divní rodiče.

Naše děti otupělé výchovou, médii a pobytem v naší společnosti, naprosto ztratily přirozenou ostražitost a všechny způsoby duchapřítomného chování i přirozených akcí a reakcí. Nerozeznají potenciální či blížící se nebezpečí. Jsou z nich zákeřní a zbabělí slaboši, kteří se spojí do skupiny, aby mohli dát průchod své nenávisti a zákeřně zavraždit svého vrstevníka.

Horlíme proti sdružování různých extremistů (anarchistů, skinů, neofašistů, sektářů, ochránců přírody, některých kutilů a bůhví koho), ale nechceme vidět výchovu, kterou jim od raného dětství poskytujeme a vnucujeme. Nejhorší je, že tyto radikální skupiny mají při své kritice společnosti mnohdy pravdu. Mají snad děti ve svém útlém věku nějakou možnost tolik proklamované svobodné volby? Mohou si vybrat, co jim bude předkládáno jako vhodný základ do života? Mohou snad plně zaměstnaní rodiče své děti uhlídat? Mají je držet stále v domácím vězení izolované od mravně narušeného mediálního a společenského prostředí? Co potom, když se dostanou jako nezkušené a nezkažené ven?

Mláďata zvířat i hmyz dokáží rozeznat blížící se nebezpečí. Vědci dokonce zjistili, že i vegetace při ohrožení okamžitě reaguje a tvoří obranné chemické látky. V čem jsme jako lidé, tedy překonali zvířata a přírodu?

Je to smutné, ale pes, který kousnl dítě do obličeje byl nevinný. Byl bez svého přičinění vychován a vyšlechtěn na lov lidí a pro krvavé psí zápasy. Jeho zbabělý pán si jej prý pořídil na svoji ochranu. I on je možná nevinný. Byl přece vychován jako slaboch uctívající násilí. Dítě bylo nevinné. Díky své výchově nepocítilo nejmenších obav a zábran, když přistoupilo k nebezpečnému psovi. Hrálo si (cvičilo se) přece s hračkou imitující samopal na hrdinu.

Opilec na ulici, který vrazil do dítěte, byl rovněž nevinný. Byl k alkoholizmu systematicky od mládí ponoukán a vychováván. Nebyl sice plně příčetný, ale dítě mělo rozpoznat nebezpečí. O tom, že se mělo uhnout staršímu, raději pomlčíme. Nějaký myslivecký zákon v této situaci dítě hájí.....a tím jej i vychovává. Rozmazlené dítě bylo také nevinné. Někdo jej takto bez jeho přičinění vyšlechtil. Nebylo schopno poznat nebezpečí, kterému se má raději vyhnout. Je zvyklé, aby se dospělí vyhýbali jemu a aby sloužili jeho rozmarům. Rozzlobená matka byla taktéž nevinná. Snažila se vychovat své dítě, tak aby bylo normální v nenormální společnosti, která je selektovaná absurdními mravy a zvrácenou výchovou.

Řečtí školáci byli nevinní. Pouze se chovali podle modelů přejatých z akčních filmů, detektivek, thrillerů, krváků a počítačových her. Někdo dospělý tyto výchovné materiály musel pro ně vyrobit. Patrně je také nevinný. Vždyť pouze sloužil sebou vyprovokované poptávce trhu, aby mohl luxusně uživit sebe a své děti, které se možná dívají na stejné filmy a hrají stejné počítačové hry.

Všichni jsou tedy nevinní. Kdo za to může, že se selektujeme a vychováváme podle podivných výchovných metod, které si v ničem si nezadají s těmi nacistickými? Takto se má chovat člověk k člověku a dospělí lidé k dětem? Jistě, agresivní obchodní žravost neponechává nic náhodě. Vytváří konzumní závislost a pěstuje pudy od nejrannějšího věku. A takové děti jsou navíc rovněž nejlepšími vyděrači rodičů. Ale přesto? Snaží se snad naše společnost tímto způsobem podprahově zavčasu vyhledávat a vyprovokovat k projevu osoby od nejútlejšího věku potenciálně náchylné ke zločinu a perverzi, aby je pak chytře ekonomicky využila, zneužila a v případě nevhodnosti izolovala?

Nevím, co mám Monice odpovědět. Může jí vůbec někdo rozumně vysvětlit, co je to za podivnou a zlomyslnou výchovu?

                 
Obsah vydání       17. 7. 2006
17. 7. 2006 To máme zase krásné počasí! Jakub  Rolčík
17. 7. 2006 Bohemia Agency: Podvodná česká agentura v Glasgow okrádá české a slovenské občany
17. 7. 2006 Zrušme politiky, zachraňme národ Petr  Schnur
17. 7. 2006 Má naše nová máma Evropská Unie vůbec nějaký názor? Ladislav  Žák
17. 7. 2006 Tamtamy ČT: Na Paskvil prý se nikdo nedíval Bohumil  Kartous
17. 7. 2006 ■ ■ ■ Jan  Petrov
17. 7. 2006 Česká republika - ostrov umírněné politiky? Lukáš  Jelínek
17. 7. 2006 O podkuřování kojence a nedodržování zákonů
17. 7. 2006 Jde o to, kdo nám vyhrál volby? Miloš  Dokulil
16. 7. 2006 Šuta: GMO -- "superplevel" .... ? Pavel  Havránek
17. 7. 2006 Národní solidarita Wenzel  Lischka
17. 7. 2006 Kdo chce, ten si cestu vždycky najde Jiří  Černega
17. 7. 2006 Podivná výchova Sandra  Wain
17. 7. 2006 O co jde po volbách? František  Augusta
17. 7. 2006 Pěšák, kterého lze obětovat Rudolf  Převrátil
17. 7. 2006 Zkažený vkus Sandra  Wain
17. 7. 2006 Posleství o zlu: je Hospodin králem navěky? Karel  Sýkora
17. 7. 2006 Stopa Ludvíka Součka Lubomír  Sedláčik
15. 7. 2006 Vedoucí představitel organizace Hizbollah: Vyhlásíme Izraeli otevřenou válku
17. 7. 2006 Ropná smrt nad jihem Nigérie Bob  Kuřík
16. 7. 2006 Putin: Nechceme vytvářet demokracii, jakou máte v Iráku
14. 7. 2006 Európska energetická politika v kontexte svetových energetických procesov Peter  Ševce
15. 7. 2006 Našlapujme, prosím, po špičkách Josef  Provazník
15. 7. 2006 15. 7. 1606 se narodil holandský malíř Rembrandt
15. 7. 2006 Moc jeho Ducha Zdeněk  Bárta
15. 7. 2006 9. 9. 2009, 10.10. 2010 anebo 11.11. 2011? Štěpán  Kotrba
14. 7. 2006 Stále se něco děje? Miloš  Dokulil
14. 7. 2006 S tvůrci pořadu Paskvil o tom, proč skončil Bohumil  Kartous
14. 7. 2006 Hovoří o demokracii, jde jim však o plyn a ropu Jiří G. Müller
14. 7. 2006 ČT: Vše bylo řečeno... Bohumil  Kartous
14. 7. 2006 Falešná multikulturní kamufláž Pavel  Pečínka
5. 6. 2006 Témata Britských listů
22. 11. 2003 Adresy redakce