23. 5. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
23. 5. 2006

Český prezident pracuje vědecky

Mít prezidentem profesora v odvětví, které je některými lidmi, včetně samotného prezidenta, považováno za vědecký obor, má své zjevné výhody. Prezident pracuje na základě poznaných zákonů a nemůže tudíž dělat chyby.

Velmi dobře to veřejnosti objasnil prezidentův poradce Michal Petřík v článku v Hospodářských novinách (16.5.2006), v němž hájil skutečnost, že prezident Václav Klaus vetuje zákony jako na běžícím pásu, mimo jiné i těmito slovy:

"Je-li rozložení vetováníhodných zákonů v čase přibližně stálé, pak v obdobích, kdy je přijímáno více zákonů, se vyskytne i více takových zákonů, které budou nakonec vetovány."

Je jasné, že jsme se stali svědky zrodu nového konceptu politiky, v němž v podstatě platí zákony podobné těm fyzikálním, které se dají tesat do kamene. Petřík sice uspokojivě neobjasnil, co to je "vetováníhodný" zákon, ale lze se domnívat, že jakmile bude koncept "vetováníhodnosti" dopracován, může se prezident i jeho tým směle ucházet o Nobelovu cenu v podstatě v kterékoliv oblasti vědeckého poznání, v níž se tyto ceny udělují. Prozatím Petřík jen nesměle naznačil, že vetováníhodnost má co do činění s faktem, že konzervativně-liberální prezident má pochopitelný odpor k zákonům socialistické vlády, ať už jsou schváleny jakoukoliv parlamentní většinou.

Protože prezidentovi poradci jsou plně zaměstnáni vysvětlováním velkého množství prezidentových iniciativ a myšlenkových výbojů, které nejsou, jak se velkým duchům často stává, vždy hned pochopeny, pokusme se nabídnout několik dalších pouček, které je možné číst téměř jako fyzikální zákony. Kdyby se tento seznam podařilo dopracovat, v budoucnosti by prezident už nemusel své kroky vysvětlovat, protože by se tato pravidla mohla stát nejen materiálem pro učebnice, ale možná i ústavním dodatkem.

Zde jsou některé návrhy tezí k nejpalčivějším otázkám, jimiž se pan prezident v současné době zabývá.

"Počet vetováníhodných zákonů roste úměrně s tím, jak se blíží volby, v nichž by mohla zvítězit dosavadní vládnoucí strana, jejímž čestným předsedou není prezident, který zákony vetuje, neboť je předsedou strany, jejíž vítězství si přeje."

"Je-li prezident zásluhou své intelektuální a lidské autority důležitější než parlament, jako je tomu v současné České republice, pak má prezident nezpochybnitelné právo vetovat každý zákon, o němž je přesvědčen, že by ho napsal lépe než parlament, což je vlastně každý zákon, který si prezident pořádně přečte.

"Počet vetováníhodných zákonů nemůže za normálních podmínek přesáhnout počet zákonů, které přijme parlament, ledaže by prezident vetoval i zákony, které jsou teprve ve stádiu přípravy. "

"Je-li Evropská unie větší a mocnější než Česká republika, což by mohlo snižovat důležitost jejího prezidenta, je třeba, aby důležitost prezidenta ČR byla větší než Evropské unie"

"Pokud existují nevládní organizace v množství větším než malém, a vyvíjejí-li činnost, která do jisté míry relativizuje význam stranické politiky a prezidenta republiky, mluvíme o NGOismu, který je největším nebezpečím pro demokracii. Co je počet nevládních organizací větší než malý, a které z nevládních organizací pěstují NGOismus, určuje v České republice prezident. K takovým organizacím nepatří nadace podporované prezidentem, jeho manželkou a jeho stranou."

"Snídají-li příslušníci nikým nevolené evropské elity v Římě, obědvají v Kodani a večeří v Bruselu, mají pochopitelně zájem na existenci jednotné evropské měny, protože jsou natolik zaujati stravováním, že nemají čas chodit do směnáren."

"Míra humanrightismu ve světě je o to vyšší, oč více je počet nikým nevolených intelektuálních elitářů. Jejich počet je funkcí celkového počtu zakouřených kaváren*) v transatlantickém prostoru a arbitrárního faktoru, koho za intelektuálního elitáře označí český prezident."

"Soudcokracie posiluje úměrně s počtem soudců, kteří zatím nepochopili, že jejich nadřízeným je Václav Klaus. "

"Čím větší je vševědoucnost prezidenta, tím méně potřebuje poradce. Pokud je míra vševědoucnosti prezidenta absolutní, snaží se Petříci pouze co nejsrozumitelněji zprostředkovávat prezidentovu vševědoucnost lidu."

Literární noviny, 22. 5. 2006

Originál textu je ZDE

*) V západní Evropě "zakouřených kaváren" značně ubývá. Např. v Irsku a ve Skotsku platí úplný zákaz kouření ve veřejných místnostech a kavárny a restaurace jsou příjemně čisté. V Anglii bude tento zákaz zaveden zanedlouho. (Pozn. JČ)

                 
Obsah vydání       23. 5. 2006
23. 5. 2006 Základna USA? A je to venku Oldřich  Průša
22. 5. 2006 New York Times: Raketová sila v České republice? Po volbách ! Štěpán  Kotrba
22. 5. 2006 V čím zájmu a proti komu je "protiraketový štít"? Jiří G. Müller, Stanislav  Kliment
23. 5. 2006 Je fackování "chlapské" a "výchovné"? Jan  Čulík
23. 5. 2006 Čím méně se o něčem chce někomu mluvit, tím hůř to půjde zamlčet Oldřich  Průša
23. 5. 2006 Milostná Zbyněk  Benýšek
23. 5. 2006 Akademický senát VŠUP v Praze chce odvolat rektora Borise Jirků
22. 5. 2006 Ztracené generace -- krásný mýtus Václav  Dušek
23. 5. 2006 Útlak - nutná podmínka vzniku myšlenky či tvorby Miroslav  Polreich
23. 5. 2006 Desítky lidí v Afghánistánu usmrtil americký letecký úder
23. 5. 2006 Předvolební žertování? Pavel  Kopecký
22. 5. 2006 Michael  Marčák
23. 5. 2006 Český prezident pracuje vědecky Jiří  Pehe
23. 5. 2006 ČT: Odpovídejte na mé otázky! Nemluvte, co chcete! Michal  Rusek
22. 5. 2006 Michael  Marčák
23. 5. 2006 Urážky jako příčina k útoku Macka na Ratha? Ale kdeže...
22. 5. 2006 Toto je změna, kterou slibuje ODS? Štěpán  Kotrba
23. 5. 2006 Sine nobilitate Václav  Chyský
22. 5. 2006 Křivárny v České televizi Oldřich  Průša
23. 5. 2006 Kdo je nepřítel? Josef  Provazník
23. 5. 2006 Další díl seriálu ohlupování občana Jan  Hošek
22. 5. 2006 Kdyby Karel Hvížďala nečetl Der Spiegel, přišli bychom o spoustu jeho myšlenek
23. 5. 2006 11. září 2001 - budeme skutečně argumentovat fakty? Michal  Brož
6. 5. 2006 Hospodaření OSBL za duben 2006

České volby v roce 2006 a povolební pat RSS 2.0      Historie >
23. 5. 2006 ČT: Odpovídejte na mé otázky! Nemluvte, co chcete! Michal  Rusek
23. 5. 2006 Jak obhájci facky pro Ratha užívají mýtu proti vnitřní nejistotě Bohumil  Kartous
23. 5. 2006 Čím méně se o něčem chce někomu mluvit, tím hůř to půjde zamlčet Oldřich  Průša
23. 5. 2006 Český prezident pracuje vědecky Jiří  Pehe
22. 5. 2006 Volební agitace Josef  Vít
22. 5. 2006 Toto je změna, kterou slibuje ODS? Štěpán  Kotrba
20. 5. 2006 Bude se ODS snažit vysvětlit zbabělost jako oprávněnou? Bohumil  Kartous
19. 5. 2006 Moc médií a média moci Max  Fischel
18. 5. 2006 Voličovy nálady, voličovy preference a voličova volba Štěpán  Kotrba
17. 5. 2006 Zelení: Kam jsi to vlezl? Ven ! Štěpán  Kotrba
17. 5. 2006 Jak vyhrát volby Oskar  Krejčí
17. 5. 2006 Hledání vlastních zájmů Oskar  Krejčí
16. 5. 2006 Zahraničně-politická témata v českých volbách 2006 Jiří  Pehe
16. 5. 2006 Racionální volič a labilní respondent Jan  Punčochář
15. 5. 2006 Volební kampaň má dva autory: politické strany a média