23. 5. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
23. 5. 2006

Útlak - nutná podmínka vzniku myšlenky či tvorby

Vystoupení na Salónu kritického myšlení, Litoměřice 20. 5. 2006

Chceš-li v strachu, nepokoji žít
musíš k tomu vtip na rozum mít.
Chceš-li dodělat se vezdejšího chleba
Bývej hloupým, kde je toho třeba.

Karel Havlíček Borovský

Obecné pravdy známe. Všichni si je uvědomujeme a potýkáme se s odpovědmi. Každý jeden a po svém. Známe klasickou otázku Černyševského a nejenom jeho: "Što dělať".

O co jsme v posledním století přišli? Přesně o to, co jsme získali. Stali jsme se bohatými s víme, čemu za to vděčíme. Mít co ostatní a být a zůstat sám. V tom je podstata našeho žití. I v materiálnu je chudoba.

Má známá (právnička ale i básnířka) po návratu z New Yorku přijela duševně rozervána. Poprvé viděla bídu - bídu budoucnosti - tlusté rozkydané černošky, téměř nepohyblivé před bohatstvím, skrytém ve skleněných mrakodrapech. Tělo mohutní a bobtná. Hlava je stále ve zmenšujícím se poměru.

Myšlenka je výrazem určitého stavu, reálného, objektivního - tedy v podstatě i materiálního. Denní aspekty života působí nejvíce. Žijeme ve stále bohatším materiálním prostředí. Proto i cena za kritický názor se úměrně zvyšuje. Nejen svými důsledky, ale i nepřijatelností názorového prostředí, které je vulgarizováno, naplněno prázdným bavičstvím i politického ražení a obklopeno barnumovskou všezahrnující kulisou v oranžové, modré či dokonce zelené barvě (rudá vyšla z módy). To vše má svoji metu - bezmyšlenkovitost a sterilitu.

Realita - Musíme žít. Jak? No přece dobře. To je náš limit. Je na každém z nás aby ho překonal. Máme-li na to.

Autocenzura - kde má hranice? U každého jinde. Kde je její nutnost. Jde až do sebezničení. Abychom nebyli. Jak začneme ustupovat, konvenovat se, modifikovat svůj názor ne z vnitřního popudu, tak se ztrácíme až nejsme. Nelze být a nebýt na půl.

Nejsme teroristé ani nepřátelé (čím hůře tím lépe). Proč se tedy hlídat? Pokud můj názor není přijatelný ani pro diskusi - není to přece má chyba.

Útlak a represe - jejich prospěšnost? Známe přece sami sebe. Víme o svých limitech ne intelektuálních, ale chtělo by se říci "pa charaktěru".

Bez útlaku není myšlenky. O co se vlastně celý život snažíme - tomuto tlaku uniknout a zařadit se. Represe má nezastupitelnou roli v historii lidstva a v jeho progresu. Je to nutná podmínky vzniku myšlenky - tvorby.. Je naše hra na demokracii námitkou? Těžko. V těžkých podmínkách jsme četli Solženicina a jeho tvorbu vznikající v dobách nám nepředstavitelných. Via Švýcarsko zakotvil v blahobytu Vermontu a - nebyl, až na uvědomění si, že USA nejsou jeho zemí a opět trpí. Přednesl svoji řeč na Harvardu. Zlou, kritickou, ale bylo to jeho pro Američany nepochopené díkůvzdání.

Úvodem jsem zmínil Havlíčka, ale i on se stal osobností tím, že se musil rozejít s církví, Vídní a po poznání nahnilosti velikého slovanského dubiska a naši záštity i s českými národovci.

Umělecké dílo za těchto podmínek, vzhledem ke zvláštní formě umožňující vizi chodu světa podanou osobitou (uměleckou) formou odolává podlehnutí realitě. Pokud ne , jedná se o zpronevěření se nejen sobě sama, ale i poslání které není dáno každému. Tvůrčí tlak je bez závislosti a mimořádný - proto bez lidských omezovacích norem.

Bělohradský - myslitel o sobě i o nás hovoří o nutnosti nového disentu a má pravdu. Není to však hnutí. Nejedná se o kverulantství Je to trvalý stav mysle. Spisovatel, novinář, intelektuál musí přece přináležet k disentu - hledat stále novou cestu než nabízí establišment. Ten chce jen vládnout a udržet status quo - nic víc. Moc - svoji pravdu, hájí mocenskými prostředky. Vychází z faktu, že je na vrcholu a z této pozice není pohyb. Nemá tendenci ani ke kompromisu. Nepotřebuje diskusi a je ve své podstatě antiintelektuální a antikulturní.

Nic horšího se nemůže stát než být na vrcholu - nejlepším. Končíte s pohybem i jakoukoliv vizí. Často se jedná jen o subjektivní posouzení věci, které neobsahuje prvek objektivity. Je obtížné se posuzovat jinak. Platí to nejen individuálně, ale i v oblasti národní ("nadčlověk" byl přece produktem jednoho národního uskupení a určité doby) a dokonce i v oblasti mezinárodní. V poslední době se transformoval svět až mnozí došli k závěru, že máme jedinou supervelmoc, která se vlastně nemá proč měnit a může řídit chod tohoto světa. Bez univerzální organizace i bez univerzálního práva. Víme o kom je řeč. Tento stav zajišťuje jen nutnou její izolaci v budoucnu.

Evropa již není pro ni spolehlivá (ani v době válečné operace nebo právě proto). Rusko, progresivní Čína, Indie a Pákistán (které vedly nedávno tři války) se spojují a až na malé výjimky i s celou Latinskou Amerikou k řešení globálních problémů a to ve své režii.

Jedná se o trochu netypickou ilustraci, ale všem nám blízký problém. Jeho řešení nemůže mít konfliktní charakter, jak nám současné události nabízejí, ale v hledání pozitivních řešení na základě spolupráce právě s USA, které daly a symbolizovaly zásady demokracie a svobody a je třeba aby tento imidž jim byl zachován i za pomoci okolního světa. Má to ovšem podmínku našeho tématu - svět jim musí být roven a tak si zachovat volnou cestu vývoje.

Problém našeho téma je v celkovém individuelním přístupu za podmínek tlaku, napětí a myšlenkového bádání. Volba je na každém z nás a nelze dávat žádná doporučení. Stačí si jen znovu uvědomit kdo jsme my sami a kde je naše místo.

                 
Obsah vydání       23. 5. 2006
23. 5. 2006 Základna USA? A je to venku Oldřich  Průša
22. 5. 2006 New York Times: Raketová sila v České republice? Po volbách ! Štěpán  Kotrba
22. 5. 2006 V čím zájmu a proti komu je "protiraketový štít"? Jiří G. Müller, Stanislav  Kliment
23. 5. 2006 Je fackování "chlapské" a "výchovné"? Jan  Čulík
23. 5. 2006 Čím méně se o něčem chce někomu mluvit, tím hůř to půjde zamlčet Oldřich  Průša
23. 5. 2006 Milostná Zbyněk  Benýšek
23. 5. 2006 Akademický senát VŠUP v Praze chce odvolat rektora Borise Jirků
22. 5. 2006 Ztracené generace -- krásný mýtus Václav  Dušek
23. 5. 2006 Útlak - nutná podmínka vzniku myšlenky či tvorby Miroslav  Polreich
23. 5. 2006 Desítky lidí v Afghánistánu usmrtil americký letecký úder
23. 5. 2006 Předvolební žertování? Pavel  Kopecký
22. 5. 2006 Michael  Marčák
23. 5. 2006 Český prezident pracuje vědecky Jiří  Pehe
23. 5. 2006 ČT: Odpovídejte na mé otázky! Nemluvte, co chcete! Michal  Rusek
22. 5. 2006 Michael  Marčák
23. 5. 2006 Urážky jako příčina k útoku Macka na Ratha? Ale kdeže...
22. 5. 2006 Toto je změna, kterou slibuje ODS? Štěpán  Kotrba
23. 5. 2006 Sine nobilitate Václav  Chyský
22. 5. 2006 Křivárny v České televizi Oldřich  Průša
23. 5. 2006 Kdo je nepřítel? Josef  Provazník
23. 5. 2006 Další díl seriálu ohlupování občana Jan  Hošek
22. 5. 2006 Kdyby Karel Hvížďala nečetl Der Spiegel, přišli bychom o spoustu jeho myšlenek
23. 5. 2006 11. září 2001 - budeme skutečně argumentovat fakty? Michal  Brož
6. 5. 2006 Hospodaření OSBL za duben 2006