10. 1. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
10. 1. 2006

Zelená energie

Zpočátku z internetových serverů, poté ze všech médií vyskakovala na mě v závěru roku kampaň "Zelená energie" firmy ČEZ. Za symbol si brala větrník, přírodu a zelenou barvu. Vypadá to, jako by ČEZ byl tou nejekologičtější a sociálně nejodpovědnější firmou v této zemi. Bohužel tomu tak není -- ČEZ v této zemi jenom nakoupil nejlepší manažery na ovlivňování veřejného mínění. Myslím, že tentokrát ale přestřelili. V PR branži se snese ledacos, ale nemá se tvrdit něco, co není pravda. Firma, která vytváří největší zisk v zemi snad nemá zapotřebí zavdávat takovým případem "greenwashingu" a umocňovat svoji nevěrohodnost u soudných občanů.

Čím se ČEZ chlubí? "Rozvíjíme obnovitelné zdroje energie, větrné elektrárny, energii ze slunce, z vody a z biomasy"! Co za těmito proklamacemi stojí? Rozvoj větrných elektráren ČEZ dlouhodobě oponoval s poukazem na to, že pro ČR to není vhodný zdroj a že navíc vyžaduje budování zálohových zdrojů. Nezaznamenal jsem, že by firma tento postoj změnila. Proaktivně neudělal ČEZ pro rozvoj větrné energie u nás nic. Vlastní zastaralou a jen občas fungující větrnou farmu Dlouhé stráně v Jeseníkách, mimochodem součást největšího zločinu na přírodě Jeseníků z dob pozdní totality - odlesnění masivu Mravenečníku. (Celkový instalovaný výkon 3 vrtulí 1 165 kW; objem výroby udává ČEZ 175 -- 405 MWh ročně).

S akvizicí Východočeské energetiky získal další větrnou elektrárnu v novém Hrádku na Náchodsku s instalovaným výkonem 4x400 kW. ZDE

Celkově směšný instalovaný výkon, který nominálně ani ne dvakrát převyšuje kapacitu moderní malé větrné farmy podhorské vesničky Jindřichovice pod Smrkem a reálně je přibližně na stejné úrovni (instalovaný výkon 2x600 kW, výroba v roce 2004 byla 1 228,4 MWh -- www.jindrichovice.cz).

O sluneční elektrárně přestěhované z Dlouhých strání do jaderné elektrárny Dukovany ani nemá smysl mluvit (instalovaný výkon 10 kW). Slouží jenom jako součást vytváření zelené fasády a v politice ČEZ není tento směr vůbec ukotven. To by jim ale nikdo znalý dosavadních zdejších poměrů nevyčítal; jenom je potřeba říkat pravdu.

Vodní elektrárny. Na jejich produkci ČEZ staví a z jejich výkonu chce těžit "zelený desetník", kterým oslovuje uvědomělé konzumenty, kteří budou ochotni si připlatit i nad chystané zdražení, protože cítí spoluodpovědnost za klimatické změny. Odkud tato energie pochází? Pochopitelně především z elektráren velkých vodních děl, postavených většinou za socialismu (94,7% ze všech obnovitelných zdrojů ČEZ za 9 měsíců 2005 -- viz tabulka). Ve většině zemí EU se tyto přehradní zdroje nad 10 MW do balíčku zpoplatněné zelené elektřiny nepočítají -- ČEZ si ovšem tuto výjimku v českém parlamentu lehce proloboval ve třetím čtení zákona (má v nich instalovaný výkon 705 MW oproti 22 MW v elektrárnách pod 10 MW ZDE

.

Klasické malé vodní elektrárny se u nás potýkají s problémy nízké vodnosti řek a nevyrovnanosti průtoků. Bylo by spíše potřeba nastavit výkupní podmínky jejich provozovatelů tak, aby nebyli ekonomicky tlačeni k nedodržování ekologických limitů pro minimální průtoky v původních korytech.

Biomasa se zdá být jediným obnovitelným zdrojem, v jehož potenciál experti ČEZ alespoň trochu věří, byť v současné bilanci firmy hraje zanedbatelnou roli a v roce 2005 v porovnání s rokem 2004 výrazně poklesl. Nestabilní prostředí a absence dlouhodobé politiky státu však způsobují i nepříjemné vedlejší efekty zájmu ČEZ o biomasu. Přimícháváním dřevní štěpky do paliva v elektrárnách motivovaným hlavně snahou získat daňové nebo dotační výhody zvýšil ČEZ cenu štěpky na trhu a s tím se těžko vyrovnávají menší obecní biomasové kotelny.

Podíl zdrojů použitých v ČEZ pro výrobu elektřiny v roce 2004

uhelné elektrárny 53,39%

jaderné elektrárny 43,57%

výroba přečerpávacích vodních elektráren 0,96%

výroba z elektráren využívajících obnovitelné zdroje energie 2,08%

vodní elektrárny 1,86%

biomasa 0,22%

větrné elektrárny 0,00084%

sluneční elektrárna 0,00001%

Pozn. elektřina z biomasy byla vyrobena společným spalováním s uhlím

Zdroj: http://www.cez.cz/presentation/cze/instance_view.jsp?folder_id=7073&instance_id=80850

 

Tabulka: Výroba elektřiny ČEZ z obnovitelných zdrojů - MWh

 

I. -- III. čtvrtletí 2004

I. -- III. čtvrtletí 2005

Index 2005/2004 (%)

Spalování biomasy

117 516

61 145

52%

Akumulační a průtočné vodní elektrárny

878 479

1 097 751

125%

 - z toho malé vodní (< 10 MW)

43 565

46 545

107%

Větrné elektrárny

240

372

155%

Solární elektrárna

7

6

86%

Celkem obnovitelné zdroje

996 242

1 159 274

116%

Zdroj: Eva Nováková, mluvčí ČEZ, a. s., ZDE

Nevěrohodnost projektu "zelená energie" koncernu ČEZ umocňuje ještě skutečnost, že s kampaní vyšli současně se zdražováním elektřiny. Čistý zisk firmy v řádu 16 miliard ročně dává dostatečný prostor k daleko masivnějším investicím do obnovitelných zdrojů i k tomu, aby se ve sponzorských aktivitách ČEZ objevil program, který podporuje úspory energie a inovace na úrovni obcí a komunit.

Místo skutečné změny se firma rozhodla jenom natřít staré kopyto na zeleno. Dále se soustředí na fosilní paliva (viz. severočeské hnědé uhlí), případně na rozšíření jaderných kapacit. Kampaní "zelená energie" proinzeroval ČEZ kapitál pro zakopání staré válečné sekery s ekology. Většina z nich je připravena ke stolu zasednout; bude-li vidět, že je firma ochotna k opravdovému dialogu o energetické budoucnosti naší země v kontextu Evropy a že je ochotna do obnovitelných zdrojů investovat víc než jen do několika demonstračních projektů a do masivní reklamní kampaně. Hlavně ale musí přestat říkat nepravdu.

(Autor je ředitel Nadace Partnerství)

                 
Obsah vydání       10. 1. 2006
10. 1. 2006 Evropa a Amerika se nyní svou mentalitou radikálně odlišují
10. 1. 2006 Budiž trhy: kapitalismus a křesťanští fundamentalisté v Americe Greg  Evans
10. 1. 2006 Ukrajinský parlament se rozhodl odvolat vládu
10. 1. 2006 Býti v Odolené Vodě pohodářem s laskominami Alex  Koenigsmark
10. 1. 2006 Velký Adam Petr  Hruška
10. 1. 2006 Potřeba mezinárodně zavrhnout zločiny totalitních komunistických režimů
9. 1. 2006 To se nám ta volební kampaň pěkně rozbíhá Filip  Sklenář
10. 1. 2006 Věk dezinformací Jiří  Stehlík
11. 1. 2006 Diskuse s Janem Čulíkem v Českých Budějovicích
10. 1. 2006 Kam spěje Aero Vodochody? Jiří  Špičák
10. 1. 2006 Vzpomínky na zavádění "kapitalismu" Jan  Čulík
10. 1. 2006 John Simpson: Šaronova politika by stejně nevedla k příměří
10. 1. 2006 Zelená energie Miroslav  Kundrata
10. 1. 2006 Ptačí chřipka v Turecku zřejmě infikovala až 14 lidí
10. 1. 2006 Může konzumace GM sóji poškodit doposud nenarozené děti? Miroslav  Šuta
10. 1. 2006 Francie bude jen pro vyvolené přistěhovalce Lucie  Doleželová
10. 1. 2006 Daně ano, nebo ne? Josef  Vít
10. 1. 2006 Požadujeme reformu památkové péče v ČR
9. 1. 2006 Horní Jiřetín a Černice: komu zvoní hrana? Martin  Škabraha
6. 1. 2006 Mlčení ministrů Jan  Čulík
9. 1. 2006 Málokoho napadne, že od časů Kemala Atatürka je Turecko stabilní demokracií Egon T. Lánský
6. 1. 2006 Válečný zločinec Ariel Šaron
9. 1. 2006 Robert Fisk: "Šaron bude navždy považován za válečného zločince"
9. 1. 2006 Většinu amerických padlých mohly zachránit kvalitnější balistické vesty Karel  Dolejší
9. 1. 2006 Není všechno paráda, co žijem Václav  Dušek
10. 1. 2006 Za svobodnou sexualitu
10. 1. 2006 Co je špatného na zásadách Hnutí pro život?
22. 11. 2003 Adresy redakce
2. 1. 2006 Hospodaření OSBL za prosinec 2005

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
10. 1. 2006 Věk dezinformací Jiří  Stehlík
10. 1. 2006 Budiž trhy: kapitalismus a křesťanští fundamentalisté v Americe Greg  Evans
10. 1. 2006 Zelená energie Miroslav  Kundrata
10. 1. 2006 Býti v Odolené Vodě pohodářem s laskominami Alex  Koenigsmark
10. 1. 2006 Může konzumace GM sóji poškodit doposud nenarozené děti? Miroslav  Šuta
10. 1. 2006 John Simpson: Šaronova politika by stejně nevedla k příměří   
10. 1. 2006 Evropa a Amerika se nyní svou mentalitou radikálně odlišují   
10. 1. 2006 Kam spěje Aero Vodochody? Jiří  Špičák
9. 1. 2006 Málokoho napadne, že od časů Kemala Atatürka je Turecko stabilní demokracií Egon T. Lánský
9. 1. 2006 Nakladatelství Mladá fronta nedodržuje smlouvy Lubomír  Brožek
9. 1. 2006 Horní Jiřetín a Černice: komu zvoní hrana? Martin  Škabraha
9. 1. 2006 Robert Fisk: "Šaron bude navždy považován za válečného zločince"   
9. 1. 2006 Většinu amerických padlých mohly zachránit kvalitnější balistické vesty Karel  Dolejší
9. 1. 2006 To se nám ta volební kampaň pěkně rozbíhá Filip  Sklenář
6. 1. 2006 Mlčení ministrů Jan  Čulík