10. 1. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
10. 1. 2006

Pracovníci památkové péče:

Požadujeme reformu památkové péče v ČR

tisková zpráva Sdružení profesionálních pracovníků památkové péče

Sdružení profesionálních pracovníků památkové péče požaduje reformu dosavadního systému státní památkové péče. Jejím výsledkem musí být zlepšení státní péče o české kulturní dědictví. V představě o podobě reformy vycházíme z deklarovaného veřejného zájmu na zachování kulturního dědictví, zakotveného v Ústavě ČR. Česká republika je signatářem řady mezinárodních úmluv na ochranu kulturního dědictví a garantem jejich plnění.

Požadujeme reformu institucí, orgánů i vnějších vztahů (zákonného rámce). Cílem reformy musí být transformace současného Národního památkového ústavu (dále NPÚ) na státní památkový úřad a převedení dosud spravovaných objektů (státních hradů a zámků a jiných) do samostatné státní příspěvkové organizace řízené MK ČR. Pro tuto transformaci je nutná i změna památkového zákona.

V současné době je pro dosažení těchto cílů nutno přikročit k provedení následujících kroků:

1. restrukturalizovat NPÚ na jednotný, vertikálně řízený celek

2. v rámci nové struktury NPÚ od sebe oddělit památkovou péči a správu státního majetku do dvou samostatných odborů (s výhledem na budoucí osamostatnění správy státního majetku)

3. neprodleně zpracovat novelu stávajícího památkového zákona v návaznosti na aktuální změny dalších právních předpisů (následně začít připravovat nový památkový zákon)

4. budoucí státní památkový úřad musí vzniknout ze stávající odborné i výkonné složky státní památkové péče

5. důležitou součástí reformy musí být získání širší veřejnosti pro myšlenku ochrany kulturního dědictví. Za tím účelem ji lépe informovat o problematice ochrany památek a zvýšit možnost její účasti ve správních řízeních státní památkové péče

Dále konstatujeme, že výběrové řízení na místa nového generálního ředitele a ředitelů územních pracovišť nemůže vycházet pouze z deklarovaných manažerských schopností. K těm musí noví ředitelé také přesvědčivě doložit odbornou znalost problematiky památkové péče. Noví ředitelé budou rozhodujícími články v reformě české státní památkové péče a převážně na nich bude záviset její zdárné (doufejme) provedení.

Nabízíme při všech výše uvedených krocích MK ČR odbornou pomoc svých expertů.

Projednáno a schváleno na rozšířeném výboru Sdružení profesionálních pracovníků památkové péče 5. 1. 2006 v Pardubicích.

                 
Obsah vydání       10. 1. 2006
10. 1. 2006 Evropa a Amerika se nyní svou mentalitou radikálně odlišují
10. 1. 2006 Budiž trhy: kapitalismus a křesťanští fundamentalisté v Americe Greg  Evans
10. 1. 2006 Ukrajinský parlament se rozhodl odvolat vládu
10. 1. 2006 Býti v Odolené Vodě pohodářem s laskominami Alex  Koenigsmark
10. 1. 2006 Velký Adam Petr  Hruška
10. 1. 2006 Potřeba mezinárodně zavrhnout zločiny totalitních komunistických režimů
9. 1. 2006 To se nám ta volební kampaň pěkně rozbíhá Filip  Sklenář
10. 1. 2006 Věk dezinformací Jiří  Stehlík
11. 1. 2006 Diskuse s Janem Čulíkem v Českých Budějovicích
10. 1. 2006 Kam spěje Aero Vodochody? Jiří  Špičák
10. 1. 2006 Vzpomínky na zavádění "kapitalismu" Jan  Čulík
10. 1. 2006 John Simpson: Šaronova politika by stejně nevedla k příměří
10. 1. 2006 Zelená energie Miroslav  Kundrata
10. 1. 2006 Ptačí chřipka v Turecku zřejmě infikovala až 14 lidí
10. 1. 2006 Může konzumace GM sóji poškodit doposud nenarozené děti? Miroslav  Šuta
10. 1. 2006 Francie bude jen pro vyvolené přistěhovalce Lucie  Doleželová
10. 1. 2006 Daně ano, nebo ne? Josef  Vít
10. 1. 2006 Požadujeme reformu památkové péče v ČR
9. 1. 2006 Horní Jiřetín a Černice: komu zvoní hrana? Martin  Škabraha
6. 1. 2006 Mlčení ministrů Jan  Čulík
9. 1. 2006 Málokoho napadne, že od časů Kemala Atatürka je Turecko stabilní demokracií Egon T. Lánský
6. 1. 2006 Válečný zločinec Ariel Šaron
9. 1. 2006 Robert Fisk: "Šaron bude navždy považován za válečného zločince"
9. 1. 2006 Většinu amerických padlých mohly zachránit kvalitnější balistické vesty Karel  Dolejší
9. 1. 2006 Není všechno paráda, co žijem Václav  Dušek
10. 1. 2006 Za svobodnou sexualitu
10. 1. 2006 Co je špatného na zásadách Hnutí pro život?
22. 11. 2003 Adresy redakce
2. 1. 2006 Hospodaření OSBL za prosinec 2005