10. 1. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
10. 1. 2006

Daně ano, nebo ne?

S mírným zpožděním mi napsal jeden čtenář jako reakci na můj článek "Ztracená generace -- advokáti bohatých". Na rozdíl od druhých se věnuje jinému problému. Jak sám píše, zejména mu nedá spát následující úryvek z mého článku:

" A hlavně je nutné zrušit solidaritu. Ten bláznivý výmysl, který vymyslel ten starý blázen Bismarck před více než stopadesáti lety. Solidarita ubírá ze zisků bohatých a to je zločin. Daně pro bohaté jsou zločin. Nová forma otrokářství je zářná budoucnost."

Tedy, aby bylo jasno -- čtenář plně souhlasí s tím, co jsem napsal. Vadí mu jen, že jsem to psal ironicky a kritizoval jsem to. Mrzí mne, že nemůže spát po mých slovech, která jsem napsal s nadsázkou, ale která vystihují situaci. Důkazem jsou názory právě mého čtenáře, který navrhuje:

Proto bych Váš odstavec poněkud opravil:

"A hlavně je nutné zrušit nucenou "solidaritu", ten bláznivý výmysl, který si vymyslel ten starý blázen Bismarck před více než stopadesáti lety. Nucená solidarita loupí z peněz občanů, a to je zločin. Daně jsou zločin. A nová forma otrokářství je smutná současnost."

Nádherná slova. Ano, naše společnost je otrokářská, protože nutí bohaté otroky (majitele fabrik, všelijakých společností a jejich management) podporovat chudé vykořisťovatele, kteří nechtějí pracovat.

Ani politici ODS -- ba ani autoři modré šance - by si nikdy nedovolili říci to, co mi napsal čtenář (i když by se jim to líbilo).

Daně JSOU v podstatě zločinem. Zkuste se zamyslet nad tím, jak daně fungují. Stát, pod pohrůžkou násilí, vybírá od lidí prostředky, které pak přerozdělí těm, které uzná za hodné pobírání nějaké sociální dávky, nebo nějakého "veřejného statku". Tedy daňoví poplatníci jsou nuceni hradit jiným náklady na vzdělání, zdravotnictví, dopravu, jsou nuceni přispívat na vytváření pracovních míst pro nezaměstnané, přispívat na dávky v nezaměstnanosti a podílet se na hmotném zajištění jejich dětí.

Krásné, že. Ale můj čtenář není nelida, ví, co je solidarita. Jenom nechce hradit jiným náklady na vzdělání, zdravotní péči, podpory nezaměstnaným a hmotné zajištění jejich dětí. A velmi dobře ví, co není solidarita:

Především je potřeba říct, že solidarita tak, jak ji dnes hlásají stoupenci welfare state, je nesmyslným pojmem. Význam slova solidarita totiž v sobě obsahuje důležitý prvek, a tím je dobrovolnost. Jedině ten akt dobročinnosti, který je proveden jednorázově, a dobrovolně, na základě svobodné vůle a svobodném zhodnocení situace, se dá nazvat solidárním. Jenomže dnešní pojetí solidarity už nemá s tímto pravým významem nic společného. Je nahrazena loupeží za bílého dne, posvěcené hesly o sociální spravedlnosti, sociálním smíru, lidskosti, a podobných frází.

Ano, solidarita socanů je loupeží za bílého dne. Solidarita je dobrovolný akt (a jednorázový akt, aby si ti chudí nemysleli, že to bude pořád) milosrdenství, když dárce dobrovolně a sám, ze své vůle, dá na vánoce obnošený zimník nějakému chudákovi. Tím je jeho pud samaritánství uspokojen a tím také končí. Naši spoluobčané ještě nedorostli jeho nárokům.

Jenže mému čtenáři nevadí jen solidarita. On je radikál. Jemu vadí rovnou celý daňový systém. Přitom daně provázejí lidskou společnost od samého počátku. Daně se platily ve starém Egyptě i starém Římě. Svůj desátek vybírala už církev. A nákladný život šlechty a královského dvora byl také placen z daní poddaných. Současný daňový systém je pozůstatkem starého. Kromě šlechty (poslanců a politiků) však tento systém zajišťuje i potřeby těch, co nemají takové štěstí jako můj čtenář. Jenže takoví lidé mého čtenáře nezajímají. Jeho názor je jasný:

Představme si případ, kdy Vás přepadne nějaký člověk v nočním parku a pod pohrůžkou zastřelení Vás donutí vydat mu určitou část svých peněz, které prý nutně potřebuje na to, aby si mohl koupit něco k snědku. Pokud mu peníze vydáte, bude Vás hřát pocit solidarity? Nebo se budete cítit spíš oloupen? Sázím na druhou možnost. Proč by tedy ti lidé, kteří musí platit vysoké (A JAKÉKOLIV) daně, neměli být pokládáni za okradené oběti loupeže? Je nějaký rozdíl, když si lupič ukradne peníze sám, nebo když to za něj udělá stát pod vzletnými hesly? Formálně ano. Ale logicky a morálně v tom žádný rozdíl není.

Z toho tedy jasně vyplývá, že daně nejsou projevem solidarity. Tím může být jen dobrovolné přispění někomu, koho sami, vlastním rozumem, a egoisticky, ohodnotíme jako člověka, který si zaslouží naši pomoc. Může to být soused, přítel, vzdálený příbuzný, nebo i neznámá oběť živelné katastrofy někde na druhé straně zeměkoule. Nucené placení peněz ve prospěch veřejnosti je právě tím otrokářstvím, o kterém píšete.

Nebudu teď řešit to, že tento čtenář nezná rozdíl mezi daněmi a sociálním a zdravotním pojištěním. Pomoc potřebným se rozděluje ze sociálního pojištění. Daně slouží potřebám státu. A ty bychom mohli rozdělit na dvě části. Z první části daní se platí např. dopravní infrastruktura jako železnice, dálnice, silnice a mosty. Nebo vodní díla, zajišťující pitnou vodu pro obyvatele. Nebo další. Z druhé části je financována policie, armáda, školství, kultura a nikoli jako poslední státní správa.

V svém článku jste kritizoval zejména stoupence Modré šance a rovné daně. Ta ale situaci s nemorálností vůbec neřeší, jen ji trochu napravuje. Odstraňuje nemorální daňovou progresi, v tom je její hlavní klad. Není jediný morální důvod, proč by bohatí měli platit vyšší daně za to, co sami dokázali. Za svůj úspěch nikomu nic nedluží, a pokud ano, dokáží svůj dluh splatit sami. Efektivitu progresivní daně, a větší výnos po zavedení rovné daně, nechávám stranou - vyšší daňové inkaso by nemělo být důvodem, proč by rovná daň měla být zaváděna. Morální principy by vždy měly stát nad efektivitou. Po zavedení rovné daně (a doufejme, že k tomu dojde) bude ale situace, o které jsem psal, trvat dál. Dál bude páchán zločin na majetku jednotlivců pod pláštíkem solidarity.

Ano, morálka je základem lidské společnosti, píše čtenář. "Morální principy by vždy měly stát nad efektivitou". Jenže potom bychom se měli ptát, co je to morálka. Obávám se, že morálka mého oponenta je trochu pokřivená. Je-li morální, že několik jedinců může využívat (spíše zneužívat) svoje bohatství k vykořisťování milionů lidí, na kterém se přiživují další tisíce posluhovačů, potom asi máme každý jiný názor na morálku. Bude ještě dlouho trvat, než někteří naši občané budou mít stejnou morálku jako americký milionář, spisovatel Lawrence Doctorow (autor nádherného románu Ragtime), který říká: "moje politika je biblická politika - to znamená nepokradeš, nezabiješ a tak podobně. Nepokradeš může znamenat, že by daně měly být progresivní a ne ve prospěch bohatých, že by měly být rovnoměrněji rozdělovány, aby bohatí nesli větší břemeno. To je moje morální představa, ke které se hlásím". Co vy na to, můj čtenáři? Není ten milionář blázen? Jaká je vaše morální představa? Pro vás je v pořádku, že tisíce žen v pokladnách supermarketů pracují celý den za minimální mzdu (a přitom tuto minimální mzdu mají jen díky sociálním zákonům), zatímco management má statisícové platy. A majitelé mají milionové příjmy. Pro vás je loupeží, když tito lidé se musí podílet malinkou částí svých příjmů na podporách těch, kteří nemají to štěstí, aby mohli pracovat alespoň za tu minimální mzdu z jednoduchého důvodu -- není pro ně práce. Můj čtenář není schopen pochopit, že slušná a morální společnost tyto lidi nemůže nechat umřít hlady a zimou. Svatý Dominik už ve středověku řekl, že milosrdenství je jen upření spravedlnosti.

Lidé jako on nejsou schopni (nebo nechtějí) domyslet důsledky svých představ o jejich (podle nich) "spravedlivé" společnosti, ve které se neplatí daně. Pan demokrat zapomněl, že lidé jsou schopni existovat bez vykořisťovatelů, ale vykořisťovatelé nejsou schopni existence bez vykořisťovaných. Sami totiž pracovat neumějí a hlavně nechtějí. To, co vychvaluje můj čtenář, je v podstatě obhajoba otrokářství. Obhajuje společnost, ve které otroci pracují pro bohaté za trochu jídla a nocleh ve stájích. Ale hlavně zapomíná, co s těmi, kteří nejsou vhodní pro otrockou práci -- jsou třeba staří nebo nemocní? Takové samozřejmě nechá chcípnout. To jen ve starověku musel otrokář své otroky živit. Dnešní kapitalista to nemá zapotřebí. A zapomíná ještě na něco. Že by se mohlo stát, že i on bude jednou starý a nemocný. Co potom?

Ale přesto nezavrhuji jeho názory na placení daní. Já jsem pro totální zrušení daní a z toho důsledku zrušení policie a armády. Tedy represivních orgánů státu. Nebudou daně -- nebude stát. Potom budou stačit dva revolvery aby se člověk uživil. Otázkou je, jak by se taková společnost vyvíjela a jak by to nakonec dopadlo. Já osobně se domnívám, že dobře, že nová společnost by byla lepší než dnešní. Byla by to první lidská společnost vytvořená zdola.

                 
Obsah vydání       10. 1. 2006
10. 1. 2006 Evropa a Amerika se nyní svou mentalitou radikálně odlišují
10. 1. 2006 Budiž trhy: kapitalismus a křesťanští fundamentalisté v Americe Greg  Evans
10. 1. 2006 Ukrajinský parlament se rozhodl odvolat vládu
10. 1. 2006 Býti v Odolené Vodě pohodářem s laskominami Alex  Koenigsmark
10. 1. 2006 Velký Adam Petr  Hruška
10. 1. 2006 Potřeba mezinárodně zavrhnout zločiny totalitních komunistických režimů
9. 1. 2006 To se nám ta volební kampaň pěkně rozbíhá Filip  Sklenář
10. 1. 2006 Věk dezinformací Jiří  Stehlík
11. 1. 2006 Diskuse s Janem Čulíkem v Českých Budějovicích
10. 1. 2006 Kam spěje Aero Vodochody? Jiří  Špičák
10. 1. 2006 Vzpomínky na zavádění "kapitalismu" Jan  Čulík
10. 1. 2006 John Simpson: Šaronova politika by stejně nevedla k příměří
10. 1. 2006 Zelená energie Miroslav  Kundrata
10. 1. 2006 Ptačí chřipka v Turecku zřejmě infikovala až 14 lidí
10. 1. 2006 Může konzumace GM sóji poškodit doposud nenarozené děti? Miroslav  Šuta
10. 1. 2006 Francie bude jen pro vyvolené přistěhovalce Lucie  Doleželová
10. 1. 2006 Daně ano, nebo ne? Josef  Vít
10. 1. 2006 Požadujeme reformu památkové péče v ČR
9. 1. 2006 Horní Jiřetín a Černice: komu zvoní hrana? Martin  Škabraha
6. 1. 2006 Mlčení ministrů Jan  Čulík
9. 1. 2006 Málokoho napadne, že od časů Kemala Atatürka je Turecko stabilní demokracií Egon T. Lánský
6. 1. 2006 Válečný zločinec Ariel Šaron
9. 1. 2006 Robert Fisk: "Šaron bude navždy považován za válečného zločince"
9. 1. 2006 Většinu amerických padlých mohly zachránit kvalitnější balistické vesty Karel  Dolejší
9. 1. 2006 Není všechno paráda, co žijem Václav  Dušek
10. 1. 2006 Za svobodnou sexualitu
10. 1. 2006 Co je špatného na zásadách Hnutí pro život?
22. 11. 2003 Adresy redakce
2. 1. 2006 Hospodaření OSBL za prosinec 2005